Truy cập nội dung luôn

Các ứng cử viên đại biểu HĐND tỉnh Thái Nguyên khóa XIV, nhiệm kỳ 2021 - 2026 tại Đơn vị bầu cử số 25: Huyện Phú Lương

Cổng Thông tin điện tử tỉnh Thái Nguyên trân trọng giới thiệu Lý lịch trích ngang và lược ghi Chương trình hành động của ứng cử viên đại biểu HĐND tỉnh Thái Nguyên khóa XIV, nhiệm kỳ 2021 - 2026 tại Đơn vị bầu cử số 25: Huyện Phú Lương

CHƯƠNG TRÌNH HÀNH ĐỘNG

Nếu được cử tri tín nhiệm bầu vào HĐND tỉnh khoá XIV, tôi xác định cần thực hiện tốt một số nhiệm vụ:

Là Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh, Bí thư Huyện ủy, với chức trách của mình, tôi sẽ cùng tập thể Ban Thường vụ, Ban Chấp hành Đảng bộ huyện đoàn kết, dân chủ, thống nhất trong lãnh đạo, chỉ đạo điều hành thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội Đảng bộ huyện khóa XXIV, xây dựng huyện Phú Lương ổn định về chính trị, an ninh trật tự, an toàn xã hội được đảm bảo và giữ vững; tập trung các giải pháp phát triển kinh tế, xã hội như quan tâm đến thu hút đầu tư, phát triển công nghiệp, tiểu thủ công nghiệp; tập trung phát triển các vùng, các sản phẩm nông nghiệp chủ lực…, đặc biệt chỉ đạo thực hiện có hiệu quả các chương trình, dự án, đề án toàn khóa; là cầu nối giữa địa phương với Tỉnh ủy, HĐND, UBND tỉnh, các sở, ban, ngành của tỉnh để xin ý kiến chỉ đạo kịp thời, cũng như tham mưu nhằm tháo gỡ những khó khăn, từng bước xây dựng huyện Phú Lương ngày càng phát triển vững mạnh, nâng cao đời sống Nhân dân.

Nếu là đại biểu HĐND tỉnh tôi xin hứa sẽ tham dự đầy đủ các kỳ họp, các chương trình khảo sát, giám sát của HĐND; các hoạt động tiếp xúc cử tri, tiếp dân, giải quyết đơn thư; thường xuyên nắm bắt tâm tư, nguyện vọng của Nhân dân, những vấn đề nổi cộm mà cử tri quan tâm để kịp thời chuyển đến các cơ quan chức năng giải quyết theo quy định, cũng như chỉ đạo giải quyết kịp thời các nội dung thuộc thẩm quyền tại huyện. Tiếp tục học tập, tu dưỡng để nâng cao trình độ, đáp ứng yêu cầu của người đại biểu HĐND.

 

CHƯƠNG TRÌNH HÀNH ĐỘNG

Được ứng cử vào đại biểu HĐND tỉnh Thái Nguyên là niềm vinh dự lớn đối với tôi, đây không chỉ là cơ hội để tôi được học hỏi, được thể hiện năng lực của bản thân mà còn được gần gũi, gắn bó với đồng bào tỉnh nhà có truyền thống vẻ vang trong xây dựng và bảo vệ Tổ quốc. Tôi nguyện thường xuyên giữ mối liên hệ mật thiết với Nhân dân thông qua các cuộc tiếp xúc cử tri, qua các cuộc nghiên cứu, khảo sát cơ sở; tôn trọng và lắng nghe ý kiến của các tầng lớp Nhân dân để nắm được và phản ánh trung thực, kịp thời với HĐND những tâm tư, nguyện vọng chính đáng của Nhân dân tỉnh nhà, giúp Đảng và Nhà nước ban hành những chủ trương, quyết sách sát với tình hình kinh tế - xã hội, chủ trương liên quan đến nông nghiệp, nông thôn, liên quan đến đời sống của người nông dân, nhất là chủ trương, chính sách liên quan đến cơ hội nghề nghiệp cho lứa tuổi thanh, thiếu niên. Trong điều kiện công tác của mình, tôi sẽ cố gắng đóng góp với các cơ quan chức năng của tỉnh, trong việc đề ra chủ trương, chính sách phù hợp; tổ chức thực hiện nhiệm vụ kinh tế - xã hội của tỉnh với mục tiêu: Đưa tỉnh Thái Nguyên trở thành trung tâm kinh tế công nghiệp hiện đại của khu vực phía Bắc.

 

CHƯƠNG TRÌNH HÀNH ĐỘNG

Nếu được cử tri tín nhiệm bầu, trúng cử đại biểu HĐND tỉnh khóa XIV, nhiệm kỳ 2021 - 2026, tôi sẽ có cơ hội phát huy tốt những kinh nghiệm là Đại biểu HĐND ở những nhiệm kỳ trước, đồng thời trên cương vị công tác cũng sẽ có nhiều sự phối hợp để góp nâng cao năng lực, hiệu quả hoạt động của cơ quan quyền lực Nhà nước ở địa phương.

Là đại biểu của Nhân dân, tôi sẽ góp thêm tiếng nói ở các diễn đàn, có những kiến nghị, đề xuất với tỉnh trong các định hướng phát triển, ưu tiên và có các chính sách phù hợp, hỗ trợ nguồn lực đối với khu vực miền núi, đồng bào dân tộc thiểu số.

Tôi xác định, là đại biểu HĐND, đại diện cho cử tri của huyện nhà, trước hết phải gần dân, sâu sát với Nhân dân, nắm bắt các vấn đề, những điểm nóng, những bức xúc của Nhân dân; phải là cầu nối giữa cử tri và các cơ quan nhà nước, luôn lắng nghe tâm tư, nguyện vọng của cử tri, các ý kiến, kiến nghị của cử tri để kịp thời chuyển đến các cơ quan chức năng giải quyết.

Phải thường xuyên theo dõi và giám sát việc giải quyết của các cơ quan nhà nước. Những vấn đề lớn, phức tạp cần đưa ra chất vấn tại kỳ họp.

Đồng thời luôn chấp hành nghiêm việc tham gia các cuộc tiếp xúc cử tri, các kỳ họp, các chương trình giám sát, khảo sát… Tích cực nghiên cứu học tập để nâng cao kiến thức, kinh nghiệm, hiểu biết, từ đó có những ý kiến có chất lượng tham gia vào các văn bản, báo cáo tờ trình… của các cơ quan trình tại kỳ họp, làm cơ sở để quyết định các vấn đề quan trọng trong mỗi kỳ họp. Những nghị quyết của HĐND quyết định đến sự phát triển của tỉnh, quyết định các cơ chế chính sách, đảm bảo an sinh xã hội của tỉnh nhà.

 

CHƯƠNG TRÌNH HÀNH ĐỘNG

Nếu được cử tri tin tưởng, tín nhiệm, ủng hộ bầu tôi làm đại biểu HĐND tỉnh khóa XIV, nhiệm kỳ 2021 - 2026, tôi sẽ nêu cao tinh thần trách nhiệm, tu dưỡng, rèn luyện nâng cao trình độ về mọi mặt, vận dụng kiến thức và kinh nghiệm trong hoạt động dân cử để làm tốt vai trò là người đại diện của Nhân dân trong thực hiện chức năng quyết định các vấn đề quan trọng của địa phương nhằm phát huy tiềm năng thế mạnh để phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh và thực hiện tốt chức năng giám sát, đảm bảo vừa đúng pháp luật, vừa bảo vệ được quyền và lợi ích hợp pháp của Nhân dân.

Là người dân tộc Sán Dìu, với cương vị của mình, tôi sẽ thường xuyên nghiên cứu và tham gia giám sát việc thực thi các chủ trương, chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước, nghị quyết của HĐND tỉnh, nhất là những chính sách đối với vùng đồng bào dân tộc thiểu số, miền núi; các chính sách an sinh xã hội; tham dự đầy đủ các cuộc tiếp xúc cử tri để lắng nghe và chuyển tải kịp thời tâm tư, nguyện vọng chính đáng của cử tri đến các cơ quan chức năng xem xét, giải quyết để trả lời trước cử tri và Nhân dân. Thực hiện tốt chế độ báo cáo kết quả hoạt động và chịu sự giám sát của cử tri.

 

CHƯƠNG TRÌNH HÀNH ĐỘNG

Nếu được cử tri tin tưởng, tín nhiệm, lựa chọn bầu tôi làm đại biểu HĐND tỉnh Thái Nguyên khóa XIV nhiệm kỳ 2021 - 2026, với tư cách của một cán bộ cán bộ công chức văn hóa - xã hội, tôi xin hứa làm tốt những những nhiệm vụ trọng tâm sau đây:

Phát huy khả năng, sở trường và kinh nghiệm công tác để làm thật tốt vai trò của người đại biểu Nhân dân, dành nhiều thời gian gặp gỡ, tiếp xúc với cử tri để hiểu rõ hơn cuộc sống thực tế của cử tri và Nhân dân. Lắng nghe và tổng hợp các ý kiến phản ánh, kiến nghị của cử tri và Nhân dân để đề xuất với các cấp chính quyền về những yêu cầu mà cử tri và Nhân dân mong đợi thông qua các hoạt động giám sát và chất vấn tại các kỳ họp.

Không ngừng tu dưỡng đạo đức, kiên quyết phòng chống tham nhũng, lãng phí, cửa quyền và các hành vi vi phạm pháp luật khác. Luôn phát huy và nêu cao tinh thần trách nhiệm trong công tác; tự giác, chủ động thực hiện chức trách nhằm thực hiện tốt nhiệm vụ được giao.

Để làm tròn trách nhiệm của người cán bộ công chức văn hóa - xã hội và nghĩa vụ công dân đối với cử tri và Nhân dân, tôi sẽ phấn đấu, nỗ lực làm việc bằng tinh thần trách nhiệm cao nhất; không ngừng nghiên cứu học tập để nâng cao trình độ; gương mẫu và vận động Nhân dân, gia đình nghiêm chỉnh chấp hành hiến pháp và pháp luật.


thainguyen.gov.vn