Truy cập nội dung luôn

Các ứng cử viên đại biểu HĐND tỉnh Thái Nguyên khóa XIV, nhiệm kỳ 2021 - 2026 tại Đơn vị bầu cử số 27: Huyện Định Hóa

Cổng Thông tin điện tử tỉnh Thái Nguyên trân trọng giới thiệu Lý lịch trích ngang và lược ghi Chương trình hành động của ứng cử viên đại biểu HĐND tỉnh Thái Nguyên khóa XIV, nhiệm kỳ 2021 - 2026 tại Đơn vị bầu cử số 27: Huyện Định Hóa

 

CHƯƠNG TRÌNH HÀNH ĐỘNG

Với tư cách là ứng cử viên của ngành giáo dục tôi mong muốn mình được trở thành đại biểu HĐND để phát huy vai trò là cầu nối của cử tri với các cơ quan Nhà nước, tôi sẽ đem hết sức mình để hoàn thành nhiệm vụ của người đại biểu được nhân dân giao phó, cụ thể là:

Tôi sẽ thực hiện tốt nhất trách nhiệm, nhiệm vụ người đại biểu HĐND - người đại biểu của dân, quan hệ chặt chẽ với Nhân dân, thường xuyên, sâu sát tìm hiểu, lắng nghe ý kiến, tâm tư, nguyện vọng của Nhân dân; phản ánh trung thực, kịp thời đến các cơ quan có thẩm quyền nguyện vọng chính đáng của Nhân dân.

Đề nghị lên các cấp lãnh đạo tăng cường các chế độ, chính sách hỗ trợ, đẩy mạnh công tác khuyến học nhất là đối với đối tượng trẻ em, học sinh, sinh viên thuộc hộ nghèo, người dân tộc thiểu số miền núi, vùng có điều kiện kinh tế - xã hội đặc biệt khó khăn. Tham mưu, đề xuất với các cấp lãnh đạo thực hiện các chế độ chính sách đối với cán bộ quản lý, giáo viên, nhân viên đặc biệt là giáo viên, nhân viên hợp đồng thuê khoán.

Tuyên truyền đổi mới phương pháp dạy học, linh hoạt kế hoạch giáo dục các bậc học phù hợp với điều kiện thực tế của địa phương; làm tốt công tác xã hội hóa giáo dục.

Giám sát việc thực hiện Luật Giáo dục để tránh tình trạng tiêu cực trong học đường.

Quan tâm và bảo vệ quyền lợi của phụ nữ và trẻ em.

CHƯƠNG TRÌNH HÀNH ĐỘNG

Nếu được cử tri tín nhiệm bầu là đại biểu HĐND tỉnh, với trách nhiệm của người đại biểu và với vị trí công tác hiện nay, tôi đề ra một số nội dung hành động trọng tâm như sau:

Phát huy tốt khả năng, sở trường và kinh nghiệm công tác để làm thật tốt vai trò của người đại biểu Nhân dân, tham gia đầy đủ các buổi gặp gỡ, tiếp xúc với cử tri. Lắng nghe và tổng hợp các ý kiến phản ánh, kiến nghị của cử tri và Nhân dân để đề xuất đối với các cấp chính quyền về những yêu cầu mà cử tri và Nhân dân mong đợi.

Không ngừng tu dưỡng đạo đức của bản thân, kiên quyết phòng chống các hành vi vi phạm pháp luật, đại diện, bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp, chính đáng của Nhân dân; tích cực tham gia góp ý xây dựng Đảng, xây dựng Chính quyền các cấp trong sạch và vững mạnh, hoạt động có hiệu lực, hiệu quả.

Để làm tròn trách nhiệm của một người cán bộ y tế, nỗ lực phấn đấu; không ngừng nghiên cứu, học tập để nâng cao trình độ chuyên môn, nghiệp vụ để đáp ứng nhu cầu chăm sóc, bảo vệ và nâng cao sức khỏe cho Nhân dân trong tình hình mới: Chủ động, tích cực tham mưu, chỉ đạo thực hiện tốt công tác phòng, chống dịch bệnh, phòng chống các bệnh mãn tính, không lây; đảm bảo an toàn thực phẩm; thúc đẩy các can thiệp nhằm cải thiện sức khỏe bà mẹ và trẻ em; giảm mất cân bằng giới tính khi sinh và nâng cao chất lượng dân số; củng cố, nâng cao chất lượng, hiệu quả hoạt động của mạng lưới y tế cơ sở; cải thiện thái độ phục vụ của đội ngũ y, bác sỹ trong khám chữa bệnh, hướng đến sự hài lòng của người bệnh; đề xuất chính sách để thu hút, động viên cán bộ đặc biệt là bác sỹ về công tác tại tuyến y tế cơ sở; triển khai thực hiện có hiệu quả các chương trình mục tiêu y tế - dân số và các nhiệm vụ thuộc lĩnh vực y tế dự phòng và chăm sóc sức khỏe ban đầu cho Nhân dân.

CHƯƠNG TRÌNH HÀNH ĐỘNG

Nếu được cử tri tín nhiệm bầu vào HĐND tỉnh khoá XIV tôi sẽ cố gắng, nỗ lực làm tròn vai trò, nhiệm vụ người đại biểu của Nhân dân, phấn đấu thực hiện tốt các nhiệm vụ:

Tham gia đầy đủ các kỳ họp của Hội đồng nhân dân, các cuộc tiếp xúc cử tri; giữ mối liên hệ thường xuyên và gần gũi với cử tri, lắng nghe tâm tư, nguyện vọng, nhu cầu và các ý kiến, đề xuất của cử tri; kịp thời phản ánh với các cơ quan nhà nước có thẩm quyền để xem xét giải quyết theo quy định.

Tích cực tham gia ý kiến tại các kỳ họp để bàn và quyết định các chủ trương, chương trình, kế hoạch… phục vụ nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh nói chung và của huyện Định Hoá nói riêng. 

Tích cực tham gia đóng góp, đề xuất, kiến nghị xây dựng các chính sách phát triển đối với vùng đồng bào dân tộc miền núi. Là cầu nối giữa huyện Định Hoá với tỉnh và các cơ quan Trung ương để quan tâm, tạo điều kiện, giúp đỡ tháo gỡ những khó khăn, vướng mắc trong quá trình phát triển kinh tế - xã hội của huyện. Đặc biệt là các chính sách về giảm nghèo bền vững, rút ngắn khoảng cách, sự phát triển chênh lệch giữa huyện với các đơn vị khác trong tỉnh.

Với vai trò Uỷ viên Ban Thường vụ, Trưởng Ban Dân vận Tỉnh uỷ, được phân công phụ trách Đảng bộ huyện Định Hoá tôi luôn sâu sát cơ sở, quan tâm, theo dõi các vấn đề về phát triển kinh tế - xã hội của địa phương để kịp thời đề xuất các cơ chế, chính sách từ thực tiễn cuộc sống của Nhân dân đến các cơ quan có thẩm quyền để quyết định, chủ trương, giải pháp sát hợp với nguyện vọng chính đáng của Nhân dân, không ngừng nâng cao, cải thiện đời sống cho Nhân dân và phù hợp với sự phát triển ngày càng đi lên của tỉnh.

Với trách nhiệm của người cán bộ, đảng viên dù ở bất cứ cương vị nào, dù có được bầu làm đại biểu HĐND hay không, tôi hứa luôn luôn phấn đấu để làm một công dân tốt, gắn bó với Nhân dân, toàn tâm, toàn ý phục vụ cho Đảng, nhà nước và Nhân dân, hoàn thành tốt nhiệm vụ được phân công.

CHƯƠNG TRÌNH HÀNH ĐỘNG

Nếu được tín nhiệm bầu làm đại biểu HĐND tỉnh tôi xin hứa:

Tập trung nghiên cứu, học hỏi, cập nhật kiến thức mới, chủ động tiếp cận và nâng cao kỹ năng hoạt động của đại biểu HĐND vừa làm tốt nhiệm vụ chuyên môn, vừa dành thời gian thỏa đáng để đáp ứng yêu cầu, nhiệm vụ của người đại biểu dân cử.

Thường xuyên giữ mối liên hệ chặt chẽ với cử tri nơi công tác, nơi cư trú và đơn vị bầu cử; dành thời gian tham dự đầy đủ các cuộc tiếp xúc cử tri theo quy định; luôn gần gũi, sâu sát cơ sở; biết lắng nghe, tiếp thu tâm tư, nguyện vọng, ý kiến, kiến nghị của cử tri và Nhân dân; thực sự là cầu nối giữa cử tri với cơ quan có thẩm quyền, đồng thời tích cực tuyên truyền đường lối, chủ trương của Đảng, chính sách Pháp luật của Nhà nước đến với cử tri và Nhân dân.

Tham dự đầy đủ các kỳ họp của HĐND, tích cực thảo luận, đóng góp ý kiến vào các quyết định của HĐND tỉnh, đảm bảo việc ban hành các cơ chế, chính sách vừa đúng quy định của Nhà nước, vừa phù hợp với tình hình thực tế của địa phương; góp phần thực hiện thắng lợi nhiệm vụ phát triển kinh tế, xã hội, quốc phòng, an ninh và đối ngoại của tỉnh.

Tích cực tham gia các hoạt động giám sát; kịp thời phát hiện, kiến nghị các cơ quan có thẩm quyền giải quyết những vấn đề nổi cộm, bức xúc được dư luận xã hội quan tâm.

Thực hiện tốt chức năng tiếp công dân, tiếp nhận và xử lý đơn thư khiếu nại, tố cáo của công dân; đồng thời có biện pháp đôn đốc các cá nhân, tổ chức có trách nhiệm giải quyết để bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp, chính đáng của Nhân dân.

CHƯƠNG TRÌNH HÀNH ĐỘNG

Nếu được cử tri tín nhiệm, bầu tôi làm đại biểu HĐND tỉnh, tôi xin hứa:

Làm tốt vai trò của người đại biểu HĐND, đại diện cho ý chí, nguyện vọng và quyền làm chủ của Nhân dân các dân tộc Định Hóa trong cơ quan quyền lực nhà nước ở tỉnh; phát huy vai trò là người đại diện của Nhân dân trong thực hiện chức năng quyết định các vấn đề quan trọng của địa phương.

Giữ mối liên hệ chặt chẽ với cử tri nơi ứng cử; tham gia đầy đủ các buổi tiếp xúc cử tri; lắng nghe, tiếp thu, tổng hợp đầy đủ và phản ánh trung thực ý kiến, kiến nghị của cử tri tới các kỳ họp; định kỳ thực hiện chế độ báo cáo kết quả hoạt động với cử tri.

Thực hiện nghiêm túc chế độ tiếp công dân của đại biểu HĐND tỉnh; tiếp nhận, phân loại và xử lý kịp thời các đơn thư khiếu nại, tố cáo.

Tiếp tục quan tâm thảo luận, quyết định cơ chế hỗ trợ xây dựng kết cấu hạ tầng nông thôn, xây dựng nông thôn mới; xây dựng cơ chế, chính sách khuyến khích, thu hút đầu tư vào lĩnh vực nông nghiệp, nông thôn; chính sách giảm nghèo và an sinh xã hội bền vững; chính sách phát triển kinh tế - xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi

Tham gia đề xuất và quyết định các cơ chế, chính sách liên quan đến phát triển kinh tế nông nghiệp, quan tâm đến việc giải quyết việc làm, nâng cao thu nhập cho người lao động, nhất là người dân tộc thiểu số thuộc các xã đặc biệt khó khăn trên địa bàn.


thainguyen.gov.vn