Truy cập nội dung luôn

Phú Bình: Giá trị sản xuất công nghiệp đạt trên 9.400 tỷ đồng

Theo báo cáo của UBND huyện, giá trị sản xuất công nghiệp 6 tháng đầu năm 2022 của huyện Phú Bình ước đạt trên 9.400 tỷ đồng, đạt 41,6% kế hoạch HĐND huyện giao, tăng 8% so với cùng kỳ năm 2021.

Hoạt động sản xuất tại Công ty CP Đầu tư và Thương mại TNG, chi nhánh Phú Bình 2.

Trong đó, giá trị sản xuất công nghiệp, tiểu thủ công nghiệp (TTCN) địa phương ước đạt hơn 755 tỷ đồng, tăng 17,7% so với cùng kỳ; giá trị sản xuất công nghiệp khu vực có vốn đầu tư nước ngoài ước đạt trên 8.600 tỷ đồng, tăng 7,2%.

Hiện nay, UBND huyện Phú Bình đang tiếp tục chỉ đạo các cơ quan chức năng khẩn trương hoàn thiện Đồ án quy hoạch xây dựng vùng huyện Phú Bình đến năm 2040, quy hoạch chung xây dựng 18 xã và tổ chức thẩm định, phê duyệt quy hoạch các dự án trên địa bàn theo quy định. Đồng thời chỉ đạo tổ chức lấy ý kiến cộng đồng dân cư về dự thảo Đồ án quy hoạch chung Khu công nghiệp - đô thị - dịch vụ Phú Bình, đồ án quy hoạch chi tiết Khu công nghệ thông tin tập trung (giai đoạn 1) theo quy định.

Bên cạnh đó, để thúc đẩy phát triển công nghiệp - TTCN, huyện Phú Bình đã đăng ký thực hiện nhiệm vụ khoa học công nghệ cấp tỉnh với nội dung “Xây dựng và phát triển vùng sản xuất lạc đỏ Phú Bình đạt tiêu chuẩn VietGAP” và “Ứng dụng khoa học kỹ thuật mở rộng vùng sản xuất trám đen và xây dựng nhãn hiệu tập thể “Trám đen Phú Bình” tại huyện Phú Bình”. Đồng thời phối hợp với Trung tâm Khuyến công và tư vấn phát triển công nghiệp tỉnh khảo sát thực tế các cơ sở công nghiệp nông thôn trên địa bàn, đề xuất triển khai 3 đề án khuyến công năm 2022; phối hợp với Điện lực Thái Nguyên triển khai Dự án đầu tư cải tạo, nâng cấp lưới điện chống quá tải trên địa bàn đảm bảo tiến độ.


baothainguyen.vn