Truy cập nội dung luôn

Chi bộ Trường THCS Cúc Đường: Đề cao vai trò cá nhân đảng viên

Chi bộ Trường THCS Cúc Đường (Võ Nhai) có 13 đảng viên. Các đảng viên trong Chi bộ luôn đoàn kết, thống nhất, thực hiện tốt nhiệm vụ được giao. Hằng năm, Chi bộ đều đạt Hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ; 100% đảng viên hoàn thành tốt nhiệm vụ trở lên. Với thành tích đó, Chi bộ được Đảng bộ huyện Võ Nhai tặng Giấy khen.

Bí thư Chi bộ, Hiệu trưởng Nguyễn Thị Hằng Hương giới thiệu tranh trên ghế đá do học sinh của Trường THCS Cúc Đường vẽ - Công trình chào mừng đại hội đoàn các cấp

Những năm qua, dưới sự chỉ đạo trực tiếp của Đảng ủy xã Cúc Đường, Chi bộ luôn lãnh đạo, chỉ đạo, quán, triệt tổ chức thực hiện nghiêm túc các chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước, chỉ thị, nghị quyết của cấp trên đến các đảng viên; luôn đấu tranh với những biểu hiện suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” trong nội bộ gắn với đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh. Không có cán bộ, đảng viên, giáo viên vi phạm đạo đức nhà giáo, vi phạm Điều lệ Đảng và những điều đảng viên không được làm.

Đồng thời, Chi bộ cũng làm tốt công tác tuyên truyền, vận động cán bộ, đảng viên, giáo viên thực hiện tốt nhiệm vụ chính trị, nhiệm vụ chuyên môn và tích cực tham gia vào các phong trào thi đua.

Những năm qua, Chi bộ luôn coi trọng công tác phát triển đảng viên, chỉ đạo Công đoàn, Đoàn Thanh niên làm tốt công tác tạo nguồn. Trong 5 năm qua, Chi bộ đã kết nạp được 4 đảng viên; chuyển Chi bộ Trường THCS La Hiên theo dõi và xét đề nghị kết nạp 1 quần chúng ưu tú.

Đồng chí Nguyễn Thị Hằng Hương, Bí thư Chi bộ, Hiệu trưởng Nhà trường cho biết: Để thực hiện tốt nhiệm vụ năm học, trong công tác lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện nhiệm vụ chuyên môn, Chi bộ Nhà trường đã xây dựng kế hoạch và phân công cụ thể cho từng đảng viên. Đối với đảng viên giữ chức vụ Phó Hiệu trưởng Nhà trường, Chi bộ giao trọng trách phụ trách mảng chuyên môn; quản lý triển khai, kiểm tra, giám sát cũng như đánh giá chuyên môn. Còn đảng viên là tổ trưởng tổ chuyên môn thì quản lý và chịu trách nhiệm về thực hiện nhiệm vụ của tất cả các đảng viên trong tổ chuyên môn. Đối với đảng viên không giữ chức vụ thì gắn với nâng cao chất lượng giảng dạy bộ môn phụ trách.

Nhờ chú trọng công tác chuyên môn nên 5 năm qua, chất lượng giáo dục của Nhà trường luôn được nâng cao, số học sinh có học lực khá, giỏi cao, năm học 2020 - 2021 có 69/147 em; học kỳ I năm học 2021 - 2022, có 49/160 em. Tỷ lệ học sinh lớp 9 tốt nghiệp THCS đạt 100%. Hằng năm, Trường đều có học sinh giỏi cấp huyện (năm học 2020 - 2021 có 5 học sinh giỏi cấp huyện).

Từ năm học 2020 - 2021, Nhà trường giao cho các giáo viên chủ nhiệm, bộ môn nắm bắt năng lực của học sinh, lựa chọn đội tuyển học sinh giỏi (các môn mũi nhọn) để có kế hoạch bồi dưỡng và tổ chức thi học sinh giỏi cấp trường. Qua đó tuyển chọn học sinh tham dự học sinh giỏi cấp huyện và tỉnh.

Đồng chí Nguyễn Thị Hằng Hương cho hay: Các đảng viên có hoàn thành nhiệm vụ thì Nhà trường, Chi bộ mới hoàn thành tốt và hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ. Cho nên Chi bộ luôn đề cao vai trò của cá nhân đảng viên để họ phát huy được khả năng và nhiệt tình cống hiến.

Nhờ vậy hằng năm, Nhà trường đều đạt và vượt chỉ tiêu đăng ký đầu năm. Nhiều cá nhân giáo viên, học sinh và tổ chức đoàn thể được huyện, tỉnh khen thưởng. Tiêu biểu là cô Trần Minh Châm, đảng viên hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ 3 năm liền, nhiều năm liên tục đạt giáo viên dạy giỏi cấp huyện, 1 năm đạt giáo viên dạy giỏi cấp tỉnh; đảng viên Bế Thị Hậu, hai năm liền hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ và liên tục đạt giáo viên dạy giỏi cấp huyện...


baothainguyen.vn