Truy cập nội dung luôn

Khát vọng nơi Thủ đô kháng chiến

Mảnh đất Tân Trào lịch sử, nơi nguồn thiêng hội tụ, nơi đã được chọn làm “Thủ đô Khu giải phóng”. Trong kháng chiến chống thực dân Pháp xâm lược, một lần nữa, Tuyên Quang vinh dự được Bác Hồ, Trung ương Ðảng, Chính phủ, Quốc hội chọn làm nơi ở và làm việc lãnh đạo kháng chiến. Với hơn 500 di tích lịch sử, Tuyên Quang mãi mãi là “bảo tàng sống”, là “địa chỉ đỏ”, kho tư liệu vô giá của lịch sử Ðảng và lịch sử cách mạng Việt Nam.

Thành phố Tuyên Quang được quy hoạch và phát triển hiện đại

Tháng 11/1946, sau khi thực dân Pháp gây hấn ở Hải Phòng và Hà Nội, Chủ tịch Hồ Chí Minh hỏi đồng chí Võ Nguyên Giáp - Tổng Chỉ huy quân đội quốc gia: “Nếu địch mở rộng chiến tranh trên miền Bắc thì Hà Nội có thể giữ được bao lâu?”. Ðồng chí Võ Nguyên Giáp thưa với Bác: “Nếu địch mở rộng chiến tranh trên miền Bắc thì Hà Nội giữ được một tháng”. Bác hỏi: “Các thành phố khác thì sao?”. Ðồng chí Võ Nguyên Giáp trả lời Bác: “Các thành phố khác thì ít khó khăn hơn”. Bác hỏi: “Còn vùng nông thôn?”, “Vùng nông thôn nhất định ta giữ được”. Bác suy nghĩ giây lát rồi nói: “Ta lại trở về Tân Trào”.

Ngày 2/4/1947, Chủ tịch Hồ Chí Minh về đến làng Sảo, xã Hợp Thành, huyện Sơn Dương. Ðây là nơi ở, làm việc đầu tiên khi Người trở lại Việt Bắc để cùng Trung ương Ðảng, Quốc hội, Chính phủ lãnh đạo cuộc kháng chiến trường kỳ chống thực dân Pháp xâm lược. Một lần nữa, “Thủ đô Khu giải phóng” năm xưa tiếp tục đảm nhận sứ mệnh lịch sử là “Thủ đô kháng chiến”, trung tâm An toàn khu, trung tâm lãnh đạo cuộc kháng chiến, nơi ở, làm việc của Trung ương Ðảng, Chủ tịch Hồ Chí Minh, Quốc hội, Chính phủ, Mặt trận, các bộ, ngành, cơ quan Trung ương. Tại Tuyên Quang, 13/14 bộ và cơ quan ngang bộ, 65 cơ quan Trung ương đã đặt trụ sở làm việc.

Khu di tích lịch sử quốc gia đặc biệt Kim Bình là “địa chỉ đỏ” giáo dục truyền thống cách mạng và thu hút khách du lịch

Tại làng Sảo, từ ngày 3 đến 6/4/1947, Chủ tịch Hồ Chí Minh chủ trì Hội nghị cán bộ Trung ương Ðảng, rút kinh nghiệm những tháng đầu kháng chiến, bàn việc cụ thể hóa đường lối kháng chiến toàn dân, toàn diện, trường kỳ, tự lực cánh sinh. Trong gần sáu năm ở Tuyên Quang, Chủ tịch Hồ Chí Minh đã dự, chỉ đạo tổ chức nhiều sự kiện trọng đại: Ðại hội toàn quốc thống nhất Việt Minh - Liên Việt; Hội nghị liên minh Nhân dân ba nước Việt Nam, Lào, Campuchia; Ðại hội các chiến sĩ thi đua và cán bộ gương mẫu toàn quốc lần thứ nhất; Ðại hội Phụ nữ toàn quốc lần thứ nhất... Ðặc biệt, tháng 2/1951 tại xã Vinh Quang (nay là xã Kim Bình), huyện Chiêm Hóa đã diễn ra Ðại hội đại biểu toàn quốc lần thứ II của Ðảng - Ðại hội đầu tiên được tổ chức ở trong nước và là đại hội duy nhất cho đến nay được tổ chức ngoài Thủ đô Hà Nội.

Tự hào với truyền thống quê hương cách mạng, trong những năm qua, Ðảng bộ và Nhân dân các dân tộc tỉnh Tuyên Quang luôn giữ vững niềm tin theo Ðảng, phát huy tinh thần đoàn kết, đổi mới, sáng tạo, ý chí tự lực, tự cường và khát vọng vươn lên, đồng lòng, chung sức, đẩy mạnh các phong trào thi đua yêu nước, vượt qua khó khăn, thách thức, phấn đấu đạt nhiều thành tựu quan trọng trên các lĩnh vực, tạo sự đổi thay của quê hương cách mạng.

Năm 2021, tỉnh cơ bản hoàn thành các nhiệm vụ đề ra trong năm; kinh tế tiếp tục tăng trưởng 5,67%; GRDP bình quân đạt 47 triệu đồng/người/năm. Giá trị sản xuất nông, lâm nghiệp, thủy sản tăng 5,3% so với năm 2020, duy trì tỷ lệ che phủ rừng đạt hơn 65% (Tuyên Quang là một trong những tỉnh có tỷ lệ che phủ rừng, diện tích rừng trồng và sản lượng khai thác đứng đầu cả nước).

Kết cấu hạ tầng kinh tế - xã hội được quan tâm đầu tư, nâng cao chất lượng; thu hút được 36 dự án khảo sát, đăng ký đầu tư với tổng số vốn hơn 26.500 tỷ đồng; huy động được nhiều nguồn lực để khởi công, chuẩn bị đầu tư xây dựng các công trình, dự án quan trọng như: Đường cao tốc Tuyên Quang - Phú Thọ, đường cao tốc Tuyên Quang - Hà Giang, Bảo tàng Tân Trào, Bệnh viện Đa khoa tỉnh... Bản sắc văn hóa đặc sắc của đồng bào các dân tộc được gìn giữ và phát huy; đời sống vật chất, tinh thần của Nhân dân các dân tộc không ngừng được cải thiện; an sinh xã hội được bảo đảm, tỷ lệ hộ nghèo giảm còn 6,6%. Quốc phòng, an ninh được tăng cường; trật tự an toàn xã hội được giữ vững.

Với những đóng góp, thành tựu đạt được trong kháng chiến, lao động sản xuất, tỉnh Tuyên Quang vinh dự được Ðảng, Nhà nước trao tặng nhiều phần thưởng cao quý: Danh hiệu Anh hùng lực lượng vũ trang nhân dân, Huân chương Sao Vàng, Huân chương Hồ Chí Minh và Huân chương Ðộc lập hạng Ba.

Ðồng chí Chẩu Văn Lâm, Ủy viên Trung ương Ðảng, Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Tuyên Quang cho biết: Mặc dù đã đạt được những kết quả hết sức to lớn, song với yêu cầu phát triển nhanh, toàn diện và bền vững thì nhiệm vụ xây dựng quê hương Tuyên Quang trong thời gian tới còn hết sức nặng nề. Khắc ghi lời Bác Hồ căn dặn khi Người về thăm tỉnh vào năm 1961: “Trước kia, đồng bào tỉnh ta đã góp phần xứng đáng trong Cách mạng tháng Tám và cuộc kháng chiến cứu nước. Ngày nay, tôi chắc rằng đồng bào ta sẽ phát huy truyền thống anh dũng sẵn có và góp phần nhiều hơn nữa trong công cuộc kiến thiết chủ nghĩa xã hội”, Ðảng bộ và Nhân dân các dân tộc tỉnh Tuyên Quang tiếp tục phát huy truyền thống lịch sử hào hùng, sức mạnh đại đoàn kết toàn dân tộc, sự đồng lòng, chung sức, với quyết tâm chính trị cao xây dựng quê hương ngày càng phồn vinh, hạnh phúc.

Ðảng bộ và Nhân dân các dân tộc trong tỉnh quyết tâm thực hiện thắng lợi các mục tiêu, nhiệm vụ của năm 2022; trọng tâm là “Chủ động, kiểm soát hiệu quả dịch COVID-19; đẩy mạnh phát triển kinh tế - xã hội; bảo đảm quốc phòng, an ninh; xây dựng Ðảng, hệ thống chính trị trong sạch, vững mạnh”; thực hiện thắng lợi Nghị quyết Ðại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Ðảng và Nghị quyết Ðại hội đại biểu Ðảng bộ tỉnh lần thứ 17; tiếp tục đẩy mạnh công tác xây dựng, chỉnh đốn Ðảng và hệ thống chính trị; kiên quyết ngăn chặn, đẩy lùi, xử lý nghiêm cán bộ, đảng viên suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, biểu hiện “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” gắn với học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh, nhằm nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của Ðảng...


nhandan.vn