Truy cập nội dung luôn

Luân chuyển cán bộ để gần bản, sát dân

Tính từ năm 2016 đến đầu năm 2022, Ban Thường vụ (BTV) Huyện ủy Võ Nhai đã điều động, luân chuyển trên 50 lượt cán bộ lãnh đạo giữa các phòng, ban, cơ quan cấp huyện và cán bộ chủ chốt cấp xã. Quá trình điều động, luân chuyển, nhiều cán bộ đã phát huy được năng lực và sở trường, đóng góp tích cực vào sự phát triển của địa phương.

Đội ngũ cán bộ luân chuyển tuy mới tiếp nhận công việc nhưng đã tích cực bám địa bàn, nắm tình hình để thực hiện công việc tốt hơn

Đồng chí Nguyễn Hồng Sơn, hiện là Bí thư Đảng ủy xã Cúc Đường, được BTV Huyện ủy Võ Nhai điều động, luân chuyển giữ chức vụ Phó Bí thư Thường trực Đảng ủy xã từ tháng 3/2020 (khi đó đồng chí đang giữ chức vụ Trưởng phòng Tài nguyên và Môi trường). Nói về việc được luân chuyển công tác, đồng chí Sơn cho biết: Sau 3 tháng luân chuyển về xã, tại Đại hội Đảng bộ xã Cúc Đường, tôi được bầu làm Bí thư Đảng ủy. Bản thân tôi nhận thấy thời gian qua mình đã phát huy bản lĩnh chính trị và sự hiểu biết một cách toàn diện trong công tác Đảng, chính quyền ở địa phương. Đồng thời phát huy được năng lực, sở trường của các cán bộ, công chức trong cơ quan, góp phần thực hiện thắng lợi nhiệm vụ chính trị của xã Cúc Đường.

Không chỉ Bí thư Đảng ủy xã Cúc Đường Nguyễn Hồng Sơn, nhiều đồng chí cán bộ luân chuyển rất năng nổ, tìm tòi để có những phương pháp lãnh đạo, chỉ đạo mới, sáng tạo, dám nghĩ, dám làm, tạo những bước chuyển mạnh mẽ trong phát triển kinh tế - xã hội ở địa phương.

Đồng chí Hoàng Hồng Hạnh, Chánh Văn phòng Huyện ủy Võ Nhai, là cán bộ được luân chuyển từ cấp xã về huyện, cho hay: Trong thời gian 17 tháng tôi làm Bí thư Đảng ủy xã Tràng Xá, các đồng chí Thường trực Huyện ủy đánh giá rất cao về sự chuyển biến của địa phương trong phát triển kinh tế - xã hội. Khi được điều động về làm Chánh Văn phòng Huyện ủy, tôi thấy mình chín chắn, thấu hiểu cơ sở và nhìn nhận công việc thực tiễn hơn. Từ đó, tôi đã tham mưu cho BTV, Ban Chấp hành Đảng bộ huyện thực hiện nhiệm vụ chính trị sát với thực tế địa phương hơn.

Hiện, trên địa bàn huyện Võ Nhai có 2 chương trình được địa phương quan tâm thực hiện đó là giảm nghèo bền vững và xây dựng nông thôn mới. Trong 2 chương trình này, có nhiều dự án được đưa về cơ sở nhưng nếu vai trò lãnh đạo của cấp ủy trong điều hành không tốt, sẽ không phát huy được hiệu quả. 

Đồng chí Triệu Tiến Văn, Chánh Văn phòng Huyện ủy Võ Nhai được điều động, luân chuyển làm Bí thư Đảng ủy xã Tràng Xá từ cuối năm 2021, chia sẻ: Trong quá trình lãnh đạo tại địa phương, tôi phân chia các hạng mục cần thực hiện theo thứ tự ưu tiên, rồi đưa ra cùng bàn bạc với Thường trực Đảng ủy để phối hợp triển khai, tùy vào tình hình thực tiễn địa phương mà thực hiện trước hoặc sau. Như việc thực hiện mục tiêu giảm nghèo bền vững giai đoạn 2022 - 2025, chúng tôi đã họp xây dựng phương án giảm nghèo theo tiêu chí đa chiều: Việc làm, thu nhập, y tế, giáo dục... và bàn cụ thể các giải pháp để trong năm nay, Tràng Xá có 97 hộ thoát nghèo.

Thực tế cho thấy, đối với huyện Võ Nhai, thực hiện chủ trương từ Trung ương, công tác luân chuyển cán bộ (luân chuyển ngang, luân chuyển dọc), hiệu quả đạt được trước nhất là trách nhiệm rèn luyện cán bộ. Tiếp đó là cho cán bộ có môi trường phấn đấu và thứ ba là tránh việc cục bộ địa phương.

Đánh giá về công tác điều động, luân chuyển cán bộ, đồng chí Hoàng Minh Hiền, Phó Bí thư Thường trực Huyện ủy Võ Nhai, khẳng định: Ở nhiệm kỳ 2015 - 2020, công tác này đã mang lại hiệu quả nhất định. Thông qua luân chuyển, cán bộ có thêm kinh nghiệm, nhất là kinh nghiệm thực tiễn ở cơ sở, khi quay trở lại giữ chức vụ cao hơn, đội ngũ cán bộ phát huy được năng lực sở trường trong công tác. Bám sát quy chế, kế hoạch của Tỉnh ủy và thực hiện Đề án số 01 về Nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ, công chức nhất là cán bộ lãnh đạo quản lý huyện Võ Nhai giai đoạn 2021 - 2025, mỗi năm, huyện có ít nhất 2 cán bộ luân chuyển xuống cơ sở và 2 cán bộ luân chuyển từ xã này sang xã khác. Đây chính là môi trường thử thách đối với mỗi cán bộ được luân chuyển.

Để công tác điều động, luân chuyển cán bộ trên địa bàn thực sự có hiệu quả, đạt được mục đích, yêu cầu đề ra, trong thời gian tới, BTV Huyện ủy Võ Nhai tiếp tục tăng cường công tác tuyên truyền, nâng cao nhận thức, trách nhiệm của cấp ủy các cấp và cán bộ, đảng viên về công tác luân chuyển cán bộ; nêu cao tinh thần trách nhiệm của cán bộ trước sự phân công, điều động của tổ chức. Từ đó, phát huy năng lực, sở trường của cán bộ nhằm giữ vững ổn định, đoàn kết trong địa phương, đơn vị.


baothainguyen.vn