Truy cập nội dung luôn

Rà soát, xây dựng kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội năm 2022 bảo đảm hiệu quả, khả thi

Rà soát, xây dựng kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội năm 2022 bảo đảm hiệu quả, khả thi - đây là nội dung trọng tâm được đồng chí Nguyễn Thanh Hải, Ủy viên BCH Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng Đoàn ĐBQH tỉnh nhấn mạnh tại Hội nghị Ban Thường vụ Tỉnh ủy lần thứ 22, khóa XX, nhiệm kỳ 2020 - 2025 diễn ra sáng nay (22/11).

Các đại biểu dự Hội nghị

Dự Hội nghị có các đồng chí: Trịnh Việt Hùng, Ủy viên dự khuyết BCH Trung ương Đảng, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh; Phạm Hoàng Sơn, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh; các đồng chí Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy; lãnh đạo HĐND, UBND tỉnh; đại diện Vụ địa phương của một số Ban Xây dựng Đảng Trung ương và lãnh đạo một số sở, ban, ngành, địa phương liên quan.

Hội nghị Ban Thường vụ Tỉnh ủy lần thứ 22 tập trung đánh giá, thảo luận, cho ý kiến vào tình hình thực hiện nhiệm vụ năm 2021, xác định mục tiêu, nhiệm vụ năm 2022 và các nội dung về kinh tế - xã hội, công tác xây dựng Đảng, xây dựng hệ thống chính trị, quốc phòng, an ninh cũng như công tác tổ chức cán bộ. Trong đó, đáng chú ý là những nội dung sẽ trình HĐND tỉnh tại Kỳ họp thứ tư như: Phê chuẩn quyết toán ngân sách nhà nước năm 2020; chính sách hỗ trợ lực lượng thú y; hỗ trợ cán bộ, công chức, viên chức do thực hiện sắp xếp tổ chức bộ máy; hỗ trợ phát triển du lịch cộng đồng; đầu tư kết cấu hạ tầng nông thôn; hỗ trợ mức đóng bảo hiểm xã hội; đăng ký bảo hộ tài sản trí tuệ; thực hiện Chương trình quốc gia hỗ trợ doanh nghiệp; xử lý các cơ sở không bảo đảm yêu cầu về phòng cháy; phát triển thanh niên; danh mục dịch vụ công sử dụng ngân sách nhà nước thuộc lĩnh vực tư pháp, khoa học công nghệ; danh mục lĩnh vực đầu tư, cho vay của Quỹ đầu tư phát triển… Bên cạnh đó, Hội nghị tập trung cho ý kiến vào một số dự án về khu đô thị, khai thác khoáng sản.

Đồng chí Bí thư Tỉnh ủy kết luận Hội nghị

Kết luận Hội nghị, đồng chí Bí thư Tỉnh ủy Nguyễn Thanh Hải thống nhất các nội dung trình tại Hội nghị, đồng thời giao các cơ quan trình tiếp thu ý kiến của đại biểu, hoàn thiện hồ sơ văn bản bảo đảm đầy đủ, chặt chẽ, đúng chủ trương và thực hiện các bước tiếp theo theo quy trình, quy định. Đồng chí Bí thư Tỉnh ủy yêu cầu: Toàn hệ thống chính trị phải tập trung cao nhất cho công tác phòng, chống dịch COVID-19; chủ động các phương án, kịch bản để kịp thời ứng phó với mọi tình huống; tuyệt đối không được chủ quan, lơ là, mất cảnh giác, nhất là tại các khu, cụm công nghiệp, nơi tập trung đông người lao động, dân cư sinh sống và các địa phương giáp ranh với tỉnh có dịch; tập trung rà soát, phấn đấu hoàn thành toàn diện các nhiệm vụ kế hoạch năm 2021; xây dựng kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội năm 2022 bảo đảm hiệu quả, khả thi; tiếp tục thực hiện hiệu quả các chương trình, đề án trong Chương trình hành động thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh, ưu tiên nguồn vốn đầu tư cho các chương trình, đề án có tính khả thi cao, hiệu quả lớn để góp phần thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội và nâng cao đời sống Nhân dân. Bên cạnh đó, tổ chức sơ kết, tổng kết các nghị quyết, chỉ thị, kết luận, quy định của Trung ương bảo đảm tiến độ; chuẩn bị tốt điều kiện tổ chức hội nghị tổng kết công tác lãnh đạo thực hiện nhiệm vụ chính trị của Đảng bộ tỉnh; công tác kiểm điểm, đánh giá, xếp loại chất lượng đối với tổ chức đảng, đảng viên và tập thể, cá nhân cán bộ lãnh đạo, quản lý các cấp năm 2021; chuẩn bị tổ chức thành công Kỳ họp thứ tư HĐND tỉnh khóa XIV, nhiệm kỳ 2021 - 2026…

Kim Oanh - Thanh Hiếu
thainguyen.gov.vn