Truy cập nội dung luôn

Những sự kiện nổi bật trong tuần

Từ ngày 27/6 đến ngày 3/7, trên địa bàn tỉnh Thái Nguyên đã diễn ra nhiều sự kiện và hoạt động quan trọng. Cổng Thông tin điện tử tỉnh Thái Nguyên điểm lại những sự kiện và hoạt động nổi bật trong tuần.

>>> Tiếp tục triển khai quyết liệt, đồng bộ các nhiệm vụ, giải pháp phát triển kinh tế - xã hội năm 2022

Chiều ngày 28/6, đồng chí Nguyễn Thanh Hải, Ủy viên BCH Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng Đoàn ĐBQH tỉnh chủ trì Hội nghị Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh lần thứ 15, khóa XX, nhiệm kỳ 2020 - 2025.

Xem chi tiết tại đây

Phát biểu tại Hội nghị, đồng chí Bí thư Tỉnh ủy chỉ đạo: Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh đồng ý về mặt chủ trương đối với các nội dung trình xin ý kiến tại Hội nghị, giao Ban Cán sự đảng UBND tỉnh tiếp thu ý kiến của các đại biểu, hoàn thiện hồ sơ, nội dung văn bản đảm bảo đầy đủ, chặt chẽ, đúng quy định và tiếp tục trình tại Kỳ họp thứ bảy, HĐND tỉnh khóa XIV xem xét, quyết định theo thẩm quyền. Đối với Báo cáo kết quả thực hiện nhiệm vụ chính trị của Đảng bộ tỉnh 6 tháng đầu năm, mục tiêu, nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2022 và các báo cáo sơ kết, đồng chí đề nghị Ban Cán sự đảng UBND tỉnh, các cơ quan tham mưu, giúp việc Tỉnh ủy tiếp thu tối đa ý kiến của đại biểu bổ sung, hoàn thiện, rà soát kỹ các nội dung văn bản trước khi trình ký ban hành để tổ chức triển khai thực hiện. Nhiệm vụ trọng tâm trong thời gian tới, đồng chí Bí thư Tỉnh ủy đề nghị các đồng chí Ủy viên BCH Đảng bộ tỉnh, thủ trưởng các cơ quan, đơn vị, địa phương tiếp tục triển khai quyết liệt, đồng bộ các nhiệm vụ, giải pháp phát triển kinh tế - xã hội, phấn đấu hoàn thành các chỉ tiêu kinh tế - xã hội năm 2022; tăng cường lãnh đạo, chỉ đạo đẩy nhanh tiến độ triển khai các công trình, dự án trọng điểm, quan trọng, có tác động lớn đến phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh. Bên cạnh đó, tập trung lãnh đạo, chỉ đạo triển khai hiệu quả các chương trình mục tiêu quốc gia; chỉ đạo thực hiện chương trình, kế hoạch chuyển đổi số của các cơ quan, địa phương, đơn vị với lộ trình rõ ràng, cụ thể, hiệu quả và bảo đảm phù hợp thực tiễn…

>>> Thành lập Ban Chỉ đạo phòng, chống tham nhũng, tiêu cực tỉnh Thái Nguyên

Chiều ngày 28/6, Tỉnh ủy Thái Nguyên tổ chức Hội nghị công bố Quyết định thành lập Ban Chỉ đạo phòng, chống tham nhũng, tiêu cực tỉnh Thái Nguyên.

Xem chi tiết tại đây

Hội nghị đã công bố Quyết định số 1066-QĐ/TU ngày 16/6/2022 của Tỉnh ủy Thái Nguyên về thành lập Ban Chỉ đạo phòng, chống tham nhũng, tiêu cực tỉnh Thái Nguyên (gọi tắt là Ban Chỉ đạo). Theo đó, Ban Chỉ đạo gồm 15 thành viên do đồng chí Nguyễn Thanh Hải, Ủy viên BCH Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng Đoàn ĐBQH tỉnh làm Trưởng ban.

Phát biểu tại Hội nghị, đồng chí Nguyễn Thanh Hải, Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng Ban Chỉ đạo nhấn mạnh: Ban Chỉ đạo phòng, chống tham nhũng, tiêu cực tỉnh Thái Nguyên sẽ phát huy tinh thần trách nhiệm, bám sát các quy định của Trung ương và quy chế làm việc để hoạt động; tập trung lãnh đạo, chỉ đạo nâng cao hiệu quả công tác phòng, chống tham nhũng, tiêu cực, đặc biệt trong các lĩnh vực nhạy cảm, dễ xảy ra vi phạm. Đồng chí cũng yêu cầu Ban Chỉ đạo khẩn trương xây dựng kế hoạch và tổ chức hoạt động; trước mắt xây dựng, ban hành quy chế hoạt động và hoàn thiện hệ thống các văn bản của Ban Chỉ đạo; tích cực tham mưu cho Ban Thường vụ Tỉnh ủy văn bản lãnh đạo, chỉ đạo theo quy định; các thành viên Ban Chỉ đạo nêu cao tinh thần trách nhiệm, phối hợp chặt chẽ với các cơ quan liên quan để thực hiện tốt nhiệm vụ được giao.

>>> Đại biểu Quốc hội tỉnh Thái Nguyên tiếp xúc cử tri sau Kỳ họp thứ ba, Quốc hội khóa XV

Tiếp tục chương trình tiếp xúc cử tri sau Kỳ họp thứ ba, Quốc hội khóa XV, ngày 27/6, các ĐBQH tỉnh Thái Nguyên đã tiếp xúc cử tri huyện Đồng Hỷ và thành phố Phổ Yên.

ĐBQH tỉnh Thái Nguyên tiếp xúc cử tri huyện Đồng Hỷ

ĐBQH tỉnh Thái Nguyên tiếp xúc cử tri TP. Phổ Yên

Từ ngày 27/6, các Đại biểu Quốc hội tỉnh Thái Nguyên tiếp xúc cử tri sau Kỳ họp thứ ba, Quốc hội Khóa XV.  Phát biểu tại các Hội nghị tiếp xúc cử tri, Đại biểu Quốc hội tỉnh Thái Nguyên đánh giá cao những thành tựu, kết quả phát triển kinh tế - xã hội của địa phương, những ý kiến phát biểu tâm huyết, trách nhiệm, thẳng thắn của cử tri đóng góp cho Đoàn ĐBQH tỉnh Thái Nguyên. Các đại biểu cũng thông tin với cử tri tình hình an ninh, chính trị quốc phòng của Việt Nam; trao đổi, làm rõ một số nội dung cử tri quan tâm. Trên cơ sở các ý kiến, kiến nghị cử tri đã phản ánh, Đoàn ĐBQH tỉnh Thái Nguyên, đại biểu HĐND tỉnh tổng hợp, xem xét, giải quyết theo thẩm quyền.

>>> Các đại biểu HĐND tỉnh tiếp xúc cử tri trước  Kỳ họp thứ bảy, HĐND tỉnh khóa XIV

Trong 2 ngày (29 và 30/6), đồng chí Trịnh Việt Hùng, Ủy viên dự khuyết BCH Trung ương Đảng, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh và các đại biểu HĐND các cấp đã tiếp xúc cử tri huyện Đồng Hỷ, TP. Phổ Yên, TP. Thái Nguyên trước Kỳ họp thứ bảy, HĐND tỉnh khóa XIV, nhiệm kỳ 2021 - 2026.

Đại biểu HĐND tỉnh tiếp xúc cử tri huyện Đồng Hỷ

Đại biểu HĐND tỉnh tiếp xúc cử tri TP. Phổ Yên và TP. Thái Nguyên

Tại các Hội nghị, đại biểu HĐND tỉnh đã thông tin về kết quả của Kỳ họp thứ năm và Kỳ họp thứ sáu (Kỳ họp chuyên đề), HĐND tỉnh khóa XIV, nhiệm kỳ 2021 - 2026; dự kiến nội dung, chương trình Kỳ họp thứ bảy, HĐND tỉnh khóa XIV, nhiệm kỳ 2021 - 2026. Theo đó, Kỳ họp thứ bảy, HĐND tỉnh Thái Nguyên khóa XIV dự kiến diễn ra từ ngày 19/7 đến ngày 21/7/2022. 

Phát biểu tại các điểm tiếp xúc cử tri, lãnh đạo tỉnh đã thông tin nhanh tình hình phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh trong thời gian qua, đồng thời trả lời, làm rõ một số kiến nghị của cử tri thuộc thẩm quyền của UBND tỉnh. Đối với các ý kiến liên quan đến cơ chế, chính sách của tỉnh và của Trung ương, các đại biểu HĐND tỉnh tiếp thu, tổng hợp gửi đến Kỳ họp thứ bảy, HĐND tỉnh khóa XIV sắp tới.

>>> Quyết liệt thực hiện các giải pháp phát triển kinh tế - xã hội

Để triển khai quyết liệt, hiệu quả các nhiệm vụ trọng tâm theo chỉ đạo của Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ, Tỉnh ủy, HĐND tỉnh, ngày 1/7, đồng chí Trịnh Việt Hùng, Ủy viên dự khuyết BCH Trung ương Đảng, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh chủ trì cuộc họp với các sở, ngành, đơn vị, địa phương để đánh giá tình hình triển khai nhiệm vụ 6 tháng đầu năm và đề xuất các nhiệm vụ trong 6 tháng cuối năm 2022 nhằm hoàn thành các mục tiêu, chỉ tiêu kinh tế - xã hội đã đề ra.

Xem chi tiết tại đây

Phát biểu chỉ đạo tại cuộc họp, đồng chí Chủ tịch UBND tỉnh Trịnh Việt Hùng đề nghị lãnh đạo các sở, ngành, địa phương theo chức năng, nhiệm vụ rà soát, nắm chắc các mục tiêu, chỉ tiêu, có sự so sánh từng chỉ số, chỉ tiêu và đề ra các giải pháp điều chỉnh kịp thời; tổ chức thực hiện 3 chương trình mục tiêu quốc gia, các nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội đảm bảo đúng quy trình, quy định, đồng bộ các bước nhưng cần phải đảm bảo các mục tiêu đã đề ra, có khó khăn, vướng mắc cần báo cáo lãnh đạo tỉnh kịp thời giải quyết. Đồng thời, tập trung chỉ đạo công tác giải phóng mặt bằng để triển khai xây dựng các chương trình, dự án lớn của tỉnh; đôn đốc các nhà thầu đẩy nhanh tiến độ thực hiện các công trình, dự án trọng điểm.

Đồng chí Chủ tịch UBND tỉnh yêu cầu Sở Y tế, Sở Lao động - Thương binh và Xã hội, Ban Quản lý các khu công nghiệp, các địa phương rà soát tham mưu chỉ đạo tổ chức thực hiện tiêm phòng vắc xin phòng COVID-19, vắc xin cúm mùa trong năm 2022 và các năm tiếp theo, đặc biệt cho các đối tượng trong độ tuổi lao động (cán bộ, công chức viên chức, giáo viên, công nhân, học sinh, sinh viên) để đảm bảo các hoạt động sản xuất kinh doanh, học tập diễn ra liên tục.

TP. Thái Nguyên đẩy mạnh chỉnh trang đô thị theo tinh thần Chỉ thị số 13/CT-UBND của Chủ tịch UBND tỉnh về quản lý và thúc đẩy phát triển cây xanh đô thị trên địa bàn tỉnh; tăng cường giải ngân vốn ODA, công tác quản lý nhà nước về đất đai, xử lý nghiêm tình trạng đón đền bù tại một số địa phương. Thành phố Phổ Yên, thành phố Sông Công tập trung giải phóng mặt bằng để triển khai kịp thời các dự án sân golf, dự án Khu công nghiệp Sông Công II; đẩy nhanh tiến độ thực hiện tuyến đường Sông Công - Núi Cốc. Các địa phương quan tâm công tác dân tộc, tôn giáo, giao thông nông thôn, đẩy nhanh tiến độ các dự án khu đô thị, đảm bảo hoàn thành kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội đã đề ra; rà soát số km đường giao thông chưa được cứng hóa để có giải pháp thực hiện trong thời gian tới. Đồng chí Chủ tịch UBND tỉnh cũng nhấn mạnh các huyện, thành phố cần có quyết tâm, trách nhiệm, quyết liệt thực hiện các giải pháp nhằm hoàn thành xuất sắc các nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội đã đề ra cho năm 2022 và những chỉ tiêu của cả nhiệm kỳ theo Nghị quyết Đại hội Đảng bộ các địa phương đã đề ra.

>>> Kiểm tra công tác phòng, chống thiên tai tại tỉnh Thái Nguyên

Ngày 29/6, Đoàn công tác của Ban Chỉ đạo quốc gia về Phòng, chống thiên tai (PCTT) do đồng chí Phạm Đức Long, Thứ trưởng Bộ Thông tin và Truyền thông, Ủy viên Ban Chỉ đạo làm Trưởng Đoàn đã kiểm tra công tác PCTT tại tỉnh Thái Nguyên.

Xem chi tiết tại đây

Tại buổi kiểm tra, đại diện các thành viên trong Đoàn đã tham gia góp ý giúp cho tỉnh Thái Nguyên làm tốt hơn nữa công tác PCTT&TKCN, trong đó cần tập trung làm tốt phương châm “4 tại chỗ”; chủ động chuẩn bị vật tư, trang thiết bị; khai thác, vận hành hiệu quả, an toàn các đập, hồ chứa; đảm bảo thông tin liên lạc với người dân về công tác PCTT…

Phát biểu tại buổi kiểm tra, Thứ trưởng Bộ Thông tin và Truyền thông Phạm Đức Long đánh giá cao sự chỉ đạo, điều hành của tỉnh Thái Nguyên trong công tác PCCT thời gian qua. Đồng thời nhấn mạnh: Tỉnh cần tiếp tục quan tâm đến công tác cung ứng vật tư, trang thiết bị, phương tiện PCTT; đẩy mạnh công tác tuyên truyền nâng cao ý thức cho người dân và thường xuyên tổ chức tập huấn, diễn tập cho các lực lượng chuyên môn. Ngoài ra, tỉnh cũng cần xây dựng kế hoạch, cập nhật linh hoạt diễn biến của thiên tai... Đặc biệt, tích cực ứng dụng chuyển đổi số trong công tác PCTT.

Đồng chí Đặng Xuân Trường, Ủy viên BTV Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh mong muốn Ban Chỉ đạo quốc gia cùng các cơ quan Trung ương tiếp tục hỗ trợ tỉnh Thái Nguyên trong công tác PCTT, cụ thể là về trang thiết bị vật tư, công tác dự báo, cảnh báo thiên tai... Đối với việc ứng dụng công nghệ thông tin trong dự báo thiên tai, đồng chí yêu cầu Sở Thông tin và Truyền thông tham mưu, nghiên cứu để triển khai trong thời gian tới.

Thanh Mai (tổng hợp)
thainguyen.gov.vn