Truy cập nội dung luôn

Phấn đấu hoàn thành ở mức cao nhất các mục tiêu, nhiệm vụ kế hoạch năm 2021

Đó là ý kiến kết luận của đồng chí Nguyễn Thanh Hải, Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh tại Hội nghị Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh lần thứ 12, khóa XX, nhiệm kỳ 2020 - 2025 diễn ra sáng nay (25/11).

Các đại biểu tham dự Hội nghị

Dự Hội nghị có các đồng chí: Trịnh Việt Hùng, Ủy viên dự khuyết Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh; Phạm Hoàng Sơn, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh; các đồng chí Ủy viên BCH Đảng bộ tỉnh; lãnh đạo UBND tỉnh và một số sở, ban, ngành, địa phương liên quan.

Hội nghị đã tập trung đánh giá kết quả thực hiện nhiệm vụ chính trị của Đảng bộ tỉnh năm 2021, mục tiêu, nhiệm vụ năm 2022. Theo đó, dự ước kết quả thực hiện năm 2021, tốc độ tăng trưởng kinh tế (GRDP) đạt 6,56%; giá trị sản xuất công nghiệp đạt 844 nghìn tỷ đồng, tăng 7,7% so với cùng kỳ; giá trị xuất khẩu đạt 28,845 tỷ USD, tăng 17,94% so với cùng kỳ; tổng thu ngân sách nhà nước đạt 16.750 tỷ đồng, vượt 7,37% so với dự toán; giá trị sản xuất ngành nông, lâm nghiệp và thủy sản tăng 4,18%; tỷ lệ hộ nghèo còn 2,17%, giảm 0,65% so với năm 2020, vượt kế hoạch đề ra... Đến hết tháng 9/2021, đã kết nạp trên 1.300 đảng viên mới, toàn Đảng bộ có trên 95 nghìn đảng viên, sinh hoạt tại 606 tổ chức cơ sở Đảng...

Cùng với đó, Hội nghị cũng thảo luận, cho ý kiến vào nội dung về đổi mới, nâng cao chất lượng ban hành nghị quyết và giám sát việc thực hiện cơ chế, chính sách nhằm thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội; kế hoạch kinh tế - xã hội, đầu tư công, dự toán ngân sách, giao biên chế năm 2022; kế hoạch đầu tư công trung hạn vốn ngân sách địa phương giai đoạn 2021 - 2025; danh mục các dự án thu hồi đất, các dự án có chuyển mục đích đất trồng lúa, đất rừng phòng hộ, chuyển mục đích sử dụng rừng; hỗ trợ kinh phí cho các trường mầm non, phổ thông công lập; đề án xây dựng nông thôn mới; phát triển nhà ở xã hội; chương trình cải cách hành chính nhà nước...

Đồng chí Hà Thị Bích Hồng, Bí thư Huyện ủy Võ Nhai phát biểu tại Hội nghị

Với tinh thần khẩn trương, trách nhiệm cao, đã có trên 50 lượt ý kiến phát biểu thảo luận tại Hội nghị. Đa số đại biểu đánh giá cao sự nỗ lực của cả hệ thống chính trị và các tầng lớp Nhân dân trong việc thực hiện hiệu quả “mục tiêu kép”; đồng thời, đề nghị làm rõ nguyên nhân chỉ tiêu đạt thấp; quan tâm chỉ tiêu kết nạp đảng viên mới để hoàn thành mục tiêu cả nhiệm kỳ; xem xét điều chỉnh chỉ tiêu kinh tế - xã hội năm 2022 phù hợp với tình hình thực tiễn; xem xét lại việc quy định phân cấp thu phí môi trường trong hoạt động khai thác khoáng sản; bổ sung giải pháp lồng ghép hiệu quả các nguồn vốn của các chương trình mục tiêu quốc gia, các chương trình dự án nông thôn để xây dựng hạ tầng nông nghiệp, nông thôn phục vụ phát triển các điểm du lịch cộng đồng, du lịch nông thôn...

Kết luận Hội nghị, đồng chí Bí thư Tỉnh ủy thống nhất: Đối với các nội dung dự kiến trình tại Kỳ họp thứ tư, HĐND tỉnh khóa XIV, giao Đảng đoàn HĐND tỉnh, Ban Cán sự đảng UBND tỉnh tiếp thu ý kiến của các đại biểu, chỉ đạo UBND tỉnh và các cơ quan, đơn vị liên quan bổ sung, chỉnh sửa, hoàn thiện nội dung văn bản, trình HĐND tỉnh xem xét, cho ý kiến theo quy định. HĐND tỉnh phải thẩm định kỹ lưỡng, có phản biện sâu sắc, xem xét đầy đủ, toàn diện, chặt chẽ các nội dung trình. Đối với các dự thảo văn bản của Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh, giao Ban Cán sự đảng UBND tỉnh, Ban Tổ chức Tỉnh ủy, Văn phòng Tỉnh ủy tiếp thu ý kiến của các đại biểu hoàn thiện nội dung văn bản bảo đảm đầy đủ, chặt chẽ, khả thi.

Đồng chí Bí thư Tỉnh ủy phát biểu kết luận Hội nghị

Đồng chí Bí thư Tỉnh ủy cũng đề nghị, các ban cán sự đảng, đảng đoàn, các cấp ủy trực thuộc Tỉnh ủy tiếp tục tập trung cao độ lãnh đạo công tác phòng, chống dịch bệnh COVID-19; rà soát, phấn đấu hoàn thành ở mức cao nhất các mục tiêu, chỉ tiêu, nhiệm vụ kế hoạch năm 2021; tổ chức sơ kết, tổng kết các nghị quyết, chỉ thị, kết luận, quy định của Trung ương bảo đảm tiến độ; chuẩn bị tổng kết công tác lãnh đạo thực hiện nhiệm vụ chính trị của Đảng bộ tỉnh; công tác kiểm điểm, đánh giá, xếp loại chất lượng đối với tổ chức đảng, đảng viên và tập thể, cá nhân cán bộ lãnh đạo, quản lý các cấp năm 2021.

Về phương hướng nhiệm vụ chính trị năm 2022, đồng chí Bí thư Tỉnh ủy nhấn mạnh một số nội dung cần tập trung triển khai như: Thực hiện nghiêm các nghị quyết, kết luận của Trung ương về công tác tổ chức xây dựng Đảng, trọng tâm là Nghị quyết Hội nghị Trung ương 4 khóa XI, khóa XII và Kết luận Hội nghị Trung ương 4 khóa XIII về đẩy mạnh công tác xây dựng, chỉnh đốn Đảng và hệ thống chính trị; tiếp tục đổi mới, nâng cao chất lượng, hiệu lực, hiệu quả công tác kiểm tra, giám sát, kỷ luật Đảng; đổi mới và nâng cao chất lượng hoạt động của HĐND các cấp, nhất là chất lượng các kỳ họp, các cuộc chất vấn, giải trình, giám sát, tiếp xúc cử tri; nâng cao năng lực hoạt động của chính quyền các cấp, tập trung chỉ đạo, điều hành có hiệu quả các chương trình, đề án, dự án, công trình trọng điểm trên địa bàn tỉnh giai đoạn 2021 - 2025; đề cao ý thức, trách nhiệm của cán bộ, công chức, viên chức trong thực thi công vụ, nhất là trách nhiệm người đứng đầu. Bên cạnh đó, tập trung tổ chức triển khai thực hiện các chương trình, đề án, kế hoạch đã được Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh thông qua về phát triển kinh tế - xã hội, chuyển dịch cơ cấu công nghiệp theo hướng ưu tiên các nhóm ngành, sản phẩm công nghiệp ứng dụng công nghệ cao; tập trung quy hoạch và đầu tư phát triển cơ sở hạ tầng, các khu, cụm công nghiệp khu vực phía Nam; chú trọng phát triển dịch vụ, thương mại, đặc biệt là các dịch vụ có tiềm năng, thế mạnh của địa phương; triển khai thực hiện tốt Nghị quyết về chuyển đổi số...

Kim Oanh - Thành Chung
thainguyen.gov.vn