Truy cập nội dung luôn

Thống nhất chủ trương đầu tư xây dựng hệ thống thông tin quản lý và số hóa sổ hộ tịch của tỉnh Thái Nguyên

Ngày 30/6, đồng chí Trịnh Việt Hùng, Ủy viên dự khuyết BCH Trung ương Đảng, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh đã chủ trì buổi làm việc với lãnh đạo một số sở, ngành, đơn vị tư vấn để thống nhất chủ trương đầu tư xây dựng hệ thống thông tin quản lý và số hóa sổ hộ tịch của tỉnh Thái Nguyên.

Các đại biểu dự buổi làm việc

Phát biểu chỉ đạo, đồng chí Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh Trịnh Việt Hùng nhấn mạnh: Việc xây dựng phần mềm quản lý hộ tịch là rất cần thiết, góp phần phục vụ công tác quản lý nhà nước đối với các vấn đề xã hội, giúp định hướng xây dựng quy hoạch ngành, lĩnh vực liên quan trực tiếp đến đời sống dân cư một cách phù hợp, chính xác. Trên cơ sở đó, đồng chí Chủ tịch UBND tỉnh đồng ý, nhất trí với chủ trương đầu tư xây dựng hệ thống thông tin quản lý và số hóa sổ hộ tịch của tỉnh; giao Sở Tư pháp chủ trì hoàn chỉnh hồ sơ, báo cáo Ban Thường vụ Tỉnh ủy cho ý kiến. Đồng chí Chủ tịch UBND tỉnh chỉ đạo: Việc xây dựng phần mềm cần hoàn thành trong quý 3/2022; việc số hóa dữ liệu sẽ được thực hiện trong ba năm (2023 - 2025). Đồng thời lưu ý: Quá trình xây dựng hệ thống thông tin quản lý và số hóa sổ hộ tịch phải tiết kiệm kinh phí, chú ý tính bảo mật và chính xác của thông tin.

Việc xây dựng hệ thống thông tin quản lý và số hóa sổ hộ tịch đã được UBND tỉnh giao cho Sở Tư pháp chủ trì phối hợp với các sở, ngành liên quan triển khai thực hiện. Hệ thống được xây dựng sẽ giúp quản lý đồng bộ các nội dung liên quan đến hộ tịch; phục vụ quá trình tra cứu thông tin; kết nối, chia sẻ nội dung thông tin trên hệ thống quản lý quốc gia; giảm tải công việc cho cán bộ tư pháp cơ sở và tại bộ phận một cửa các cấp... Đây cũng là một nội dung trong lộ trình thực hiện chuyển đổi số của tỉnh Thái Nguyên.

Thu Hà - Mạnh Thắng
thainguyen.gov.vn