Truy cập nội dung luôn

Thống nhất nội dung các kỳ họp HĐND tỉnh Thái Nguyên khóa XIV

Ngày 27/5, đồng chí Phạm Hoàng Sơn, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh chủ trì Hội nghị liên tịch thống nhất nội dung Kỳ họp thứ 6 và Kỳ họp thứ 7, HĐND tỉnh khóa XIV. Dự Hội nghị có các đồng chí: Đặng Xuân Trường, Ủy viên BTV Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh; Phạm Thái Hanh, Ủy viên BTV Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban MTTQ tỉnh; Mai Thị Thúy Nga, Phó Chủ tịch HĐND tỉnh và đại diện lãnh đạo các sở, ban, ngành liên quan.

Đồng chí Chủ tịch HĐND tỉnh Phạm Hoàng Sơn chủ trì Hội nghị

Kỳ họp thứ 6 (Kỳ họp chuyên đề), HĐND tỉnh khóa XIV dự kiến diễn ra ngày 10/6/2022. Kỳ họp sẽ xem xét, cho ý kiến vào 11 nội dung; trong đó có nhiều nội dung liên quan đến các cơ chế, chính sách đặc thù của địa phương, nhằm đáp ứng yêu cầu phát triển. Đối với Kỳ họp thứ 7, dự kiến diễn ra từ ngày 19 đến 21/7/2022 sẽ xem xét, cho ý kiến vào 5 nội dung do Thường trực HĐND, các Ban của HĐND tỉnh trình; 36 nội dung do UBND tỉnh trình, thông báo của Ủy ban MTTQ và các cơ quan tư pháp trình. Sẽ có 5 nghị quyết thường kỳ và 27 nghị quyết chuyên đề được xem xét, quyết nghị tại Kỳ họp này. 

Phát biểu chỉ đạo tại Hội nghị, đồng chí Chủ tịch HĐND tỉnh Phạm Hoàng Sơn đánh giá cao công tác chuẩn bị cho các kỳ họp tới đây của HĐND tỉnh, cơ bản được thực hiện sớm, đúng quy trình và đảm bảo chất lượng, tiến độ theo quy định. Trên cơ sở các ý kiến thảo luận tại Hội nghị và thống nhất với các cơ quan liên quan, để tạo điều kiện thuận lợi nhất cho việc triển khai, cụ thể hóa các văn bản của Trung ương mới được ban hành, cũng như đáp ứng yêu cầu phát triển của tỉnh, đồng chí Chủ tịch HĐND tỉnh đề nghị UBND tỉnh xem xét, nghiên cứu bổ sung một số nội dung dự kiến xem xét, cho ý kiến tại Kỳ họp thứ 7 nhưng đã hoàn thành quy trình, thủ tục liên quan theo quy định, để trình sớm hơn tại Kỳ họp thứ 6 tới đây. HĐND tỉnh sẽ tiếp tục đổi mới cách thức tổ chức kỳ họp theo hướng linh hoạt, đẩy mạnh chuyển đổi số để đảm bảo chất lượng kỳ họp. Đối với Kỳ họp thứ 7, đồng chí Chủ tịch HĐND tỉnh đề nghị UBND tỉnh và các cơ quan liên quan chủ động chuẩn bị và hoàn thành sớm các nội dung trình theo quy định. Hoạt động tiếp xúc cử tri sẽ được tổ chức theo hình thức trực tiếp để phù hợp với bối cảnh thực tiễn khi dịch COVID-19 đã dần được kiểm soát. 

Thành Chung
thainguyen.gov.vn