Truy cập nội dung luôn

Tiếp tục triển khai quyết liệt, đồng bộ các nhiệm vụ, giải pháp phát triển kinh tế - xã hội năm 2022

Tiếp tục triển khai quyết liệt, đồng bộ các nhiệm vụ, giải pháp phát triển kinh tế - xã hội, phấn đấu hoàn thành các chỉ tiêu kinh tế - xã hội năm 2022 - Đây là chỉ đạo trọng tâm của đồng chí Nguyễn Thanh Hải, Ủy viên BCH Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng Đoàn ĐBQH tỉnh tại Hội nghị Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh lần thứ 15, khóa XX, nhiệm kỳ 2020 - 2025 được tổ chức chiều nay (28/6).

 

Các đại biểu dự Hội nghị

Dự Hội nghị có các đồng chí: Trịnh Việt Hùng, Ủy viên dự khuyết BCH Trung ương Đảng, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh; Phạm Hoàng Sơn, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh; đại diện các Ban xây dựng Đảng Trung ương; các đồng chí Ủy viên BCH Đảng bộ tỉnh.

Theo đó, Hội nghị đã tiến hành sơ kết 03 năm thực hiện Quy định số 11-QĐi/TW về trách nhiệm của người đứng đầu cấp ủy trong việc tiếp dân, đối thoại trực tiếp với dân và xử lý những phản ánh, kiến nghị của dân; quán triệt, triển khai thực hiện các văn bản của Bộ Chính trị. Cùng với đó, thảo luận, cho ý kiến vào Báo cáo kết quả thực hiện nhiệm vụ chính trị của Đảng bộ tỉnh 6 tháng đầu năm, mục tiêu, nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2022; các nội dung do Ban Cán sự đảng UBND tỉnh trình thuộc thẩm quyền BCH Đảng bộ tỉnh cho ý kiến trước khi trình HĐND tỉnh tại Kỳ họp thứ bảy (dự kiến diễn ra trong tháng 7) như: Chủ trương bổ sung danh mục các dự án thu hồi đất, các dự án có chuyển mục đích sử dụng đất trồng lúa trên địa bàn tỉnh; chủ trương chuyển mục đích sử dụng rừng sang mục đích khác trên địa bàn tỉnh; việc sửa đổi, bổ sung một số điều của Quy định ban hành kèm theo Nghị quyết số 03/2018/NQ-HĐND ngày 13/7/2018 của HĐND tỉnh quy định về phân cấp quản lý, sử dụng tài sản công tại các cơ quan, tổ chức, đơn vị thuộc phạm vi quản lý của tỉnh Thái Nguyên… và các báo cáo khác do Ban Cán sự đảng UBND tỉnh, các cơ quan tham mưu, giúp việc Tỉnh ủy trình.

Với tinh thần trách nhiệm, dân chủ, trí tuệ, các đại biểu dự Hội nghị đã thảo luận, đóng góp nhiều ý kiến, nhìn chung đều nhất trí với các nội dung do Ban Cán sự đảng UBND tỉnh và các cơ quan tham mưu, giúp việc Tỉnh ủy trình.

Đồng chí Bí thư Tỉnh ủy Nguyễn Thanh Hải phát biểu tại Hội nghị

Phát biểu tại Hội nghị, đồng chí Bí thư Tỉnh ủy chỉ đạo: Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh đồng ý về mặt chủ trương đối với các nội dung trình xin ý kiến tại Hội nghị, giao Ban Cán sự đảng UBND tỉnh tiếp thu ý kiến của các đại biểu, hoàn thiện hồ sơ, nội dung văn bản đảm bảo đầy đủ, chặt chẽ, đúng quy định và tiếp tục trình tại Kỳ họp thứ bảy, HĐND tỉnh khóa XIV xem xét, quyết định theo thẩm quyền. Đối với Báo cáo kết quả thực hiện nhiệm vụ chính trị của Đảng bộ tỉnh 6 tháng đầu năm, mục tiêu, nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2022 và các báo cáo sơ kết, đồng chí đề nghị Ban Cán sự đảng UBND tỉnh, các cơ quan tham mưu, giúp việc Tỉnh ủy tiếp thu tối đa ý kiến của đại biểu bổ sung, hoàn thiện, rà soát kỹ các nội dung văn bản trước khi trình ký ban hành để tổ chức triển khai thực hiện.

Về một số nhiệm vụ trọng tâm trong thời gian tới, đồng chí Bí thư Tỉnh ủy đề nghị các đồng chí Ủy viên BCH Đảng bộ tỉnh, thủ trưởng các cơ quan, đơn vị, địa phương tiếp tục triển khai quyết liệt, đồng bộ các nhiệm vụ, giải pháp phát triển kinh tế - xã hội, phấn đấu hoàn thành các chỉ tiêu kinh tế - xã hội năm 2022; tăng cường lãnh đạo, chỉ đạo đẩy nhanh tiến độ triển khai các công trình, dự án trọng điểm, quan trọng, có tác động lớn đến phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh. Bên cạnh đó, tập trung lãnh đạo, chỉ đạo triển khai hiệu quả các chương trình mục tiêu quốc gia; đẩy nhanh tiến độ thực hiện Chương trình xây dựng nông thôn mới, phấn đấu năm 2022 có thêm 10 xã đạt chuẩn nông thôn mới, huyện Phú Bình hoàn thành nhiệm vụ xây dựng nông thôn mới; chỉ đạo thực hiện chương trình, kế hoạch chuyển đổi số của các cơ quan, địa phương, đơn vị với lộ trình rõ ràng, cụ thể, hiệu quả và bảo đảm phù hợp thực tiễn. Đồng thời, thực hiện tốt nhiệm vụ công tác quốc phòng, quân sự địa phương và đối ngoại; tiếp tục đổi mới, nâng cao chất lượng học tập, quán triệt, triển khai thực hiện các chỉ thị, nghị quyết, kết luận, quy định của Đảng; kịp thời nắm bắt dư luận xã hội, diễn biến tư tưởng của cán bộ, đảng viên và Nhân dân…

Trần Huyền - Mạnh Thắng
thainguyen.gov.vn