Truy cập nội dung luôn

Chuẩn bị các nội dung trình tại Kỳ họp thứ bảy, HĐND tỉnh khóa XIV, nhiệm kỳ 2021 - 2026

Ngày 23/6/2022, UBND tỉnh ban hành Công văn số 2859/UBND-TH về việc chuẩn bị các nội dung trình tại Kỳ họp thứ bảy, HĐND tỉnh khóa XIV, nhiệm kỳ 2021 - 2026.
Xem chi tiết Công văn số 2859/UBND-TH tại đây./.
Phòng BT-TS
thainguyen.gov.vn