Truy cập nội dung luôn

Sắp xếp, tổ chức lại cơ sở giáo dục mầm non, phổ thông, thu gọn điểm trường trên địa bàn tỉnh Thái Nguyên

Ngày 23/5/2022, UBND tỉnh ban hành Công văn số 2182/UBND-NC về việc sắp xếp, tổ chức lại cơ sở giáo dục mầm non, phổ thông, thu gọn điểm trường trên địa bàn tỉnh Thái Nguyên.
Xem chi tiết Công văn số 2182/UBND-NC tại đây./.
Phòng Biên tập - Trị sự
thainguyen.gov.vn