Truy cập nội dung luôn

Tăng cường các biện pháp quản lý, điều hành giá trên địa bàn tỉnh Thái Nguyên

Ngày 3/8/2022, UBND tỉnh ban hành Công văn số 3654/UBND-KT về việc găng cường các biện pháp quản lý, điều hành giá trên địa bàn tỉnh Thái Nguyên.
Xem chi tiết Công văn số 3654/UBND-KT tại đây./.
Phòng BT-TS
thainguyen.gov.vn