Truy cập nội dung luôn

Tăng cường công tác phòng, chống bệnh Đậu mùa khỉ

Ngày 3/8/2022, UBND tỉnh ban hành Công văn số 3658/UBND-KGVX về việc tăng cường công tác phòng, chống bệnh Đậu mùa khỉ.
Xem chi tiết Công văn số 3658/UBND-KGVX tại đây./.
Phòng BT-TS
thainguyen.gov.vn