Truy cập nội dung luôn

Tăng cường công tác quản lý các dự án đầu tư xây dựng cho phép người dân được tự xây dựng nhà ở

Ngày 23/5/2022, UBND tỉnh ban hành Công văn số 2193/UBND-CNNXD về việc tăng cường công tác quản lý các dự án đầu tư xây dựng cho phép người dân được tự xây dựng nhà ở.
Xem chi tiết Công văn số 2193/UBND-CNNXD tại đây./.
Phòng Biên tập - Trị sự
thainguyen.gov.vn