Truy cập nội dung luôn

Tăng cường công tác tuyên truyền, phổ biến Luật Phòng, chống ma túy

Ngày 31/12/2021, UBND tỉnh Thái Nguyên ban hành Công văn số 6756/UBND-NC về việc tăng cường công tác tuyên truyền, phổ biến Luật Phòng, chống ma túy.

Xem chi tiết Công văn số 6756/UBND-NC tại đây./.

Phòng BT-TS
thainguyen.gov.vn