Truy cập nội dung luôn

Thực hiện Luật Phòng chống tác hại của thuốc lá và hưởng ứng ngày Thế giới không thuốc lá 31/5; Tuần lễ Quốc gia không thuốc lá 25-31/5/2022

Ngày 26/5/2022, UBND tỉnh ban hành Công văn số 2262/UBND-KGVX thực hiện Luật Phòng chống tác hại của thuốc lá và hưởng ứng ngày Thế giới không thuốc lá 31/5; Tuần lễ Quốc gia không thuốc lá 25 - 31/5/2022.
Xem chi tiết Công văn số 2262/UBND-KGVX tại đây./.
Phòng Biên tập - Trị sự
thainguyen.gov.vn