Truy cập nội dung luôn

Thực hiện chỉ đạo của Văn phòng Chính phủ về việc kết nối, tích hợp, chia sẻ tài liệu số hóa

Ngày 11/5/2022, UBND tỉnh ban hành Công văn số 1948/UBND-TTPVHCC về việc Thực hiện Văn bản số 2866/VPCP-KSTT, 2916/VPCP-KSTT của Văn phòng Chính phủ.
Xem chi tiết Công văn số 1948/UBND-TTPVHCC tại đây
Phòng BT&TS
thainguyen.gov.vn