Truy cập nội dung luôn

Thực hiện ý kiến chỉ đạo của Phó Thủ tướng Chính phủ Lê Minh Khái tại Công văn số 3673/VPCP-DMDN ngày 14/6/2022

Ngày 28/6, UBND tỉnh ban hành Công văn số 2956/UBND-TH về thực hiện ý kiến chỉ đạo của Phó Thủ tướng Chính phủ Lê Minh Khái tại Công văn số 3673/VPCP-DMDN ngày 14/6/2022.
Xem chi tiết Công văn số 2956/UBND-TH tại đây./.
Phòng BT-TS
thainguyen.gov.vn