Truy cập nội dung luôn

Tăng cường kiểm tra, giám sát thị trường trước tình hình ảnh hưởng của dịch bệnh COVID-19 và xung đột vũ trang tại U-crai-na

07-03-2022

Ngày 07/3/2022, UBND tỉnh ban hành Công văn số 787/UBND-TH về việc tăng cường kiểm tra, giám sát thị trường trước tình hình ảnh hưởng của dịch bệnh COVID-19 và xung đột vũ trang tại U-crai-na.

Tăng cường công tác quản lý chuyển mục đích sử dụng đất của hộ gia đình, cá nhân

07-03-2022

Ngày 07/3/2022, UBND tỉnh ban hành Công văn số 788/UBND-CNNXD về việc tăng cường công tác quản lý chuyển mục đích sử dụng đất của hộ gia đình, cá nhân.

Tham mưu góp ý đối với dự thảo Quyết định của Thủ tướng Chính phủ về hỗ trợ nhà ở đối với hộ nghèo khu vực nông thôn giai đoạn 2021-2025

07-03-2022

Ngày 07/3/2022, UBND tỉnh ban hành Công văn số 791/UBND-CNNXD về việc tham mưu góp ý đối với dự thảo Quyết định của Thủ tướng Chính phủ về hỗ trợ nhà ở đối với hộ nghèo khu vực nông thôn giai đoạn 2021- 2025.

Triển khai các dự án đầu tư xây dựng đường Vành đai V - Hà Nội đoạn qua địa bàn tỉnh Thái Nguyên

07-03-2022

Ngày 07/3/2022, UBDN tỉnh ban hành Công văn số 785/UBND-CNNXD về việc triển khai các dự án đầu tư xây dựng đường Vành đai V - Hà Nội đoạn qua địa bàn tỉnh Thái Nguyên.

Chủ trương thành lập Trung tâm hồi sức tích cực điều trị bệnh nhân COVID-19 (cơ sở 2)

06-03-2022

Ngày 04/3/2022, UBND tỉnh ban hành Công văn số 781/UBND-KGVX về chủ trương thành lập Trung tâm hồi sức tích cực điều trị bệnh nhân COVID-19 (cơ sở 2).

Triển khai tháng tổng vệ sinh, khử trùng, tiêu độc môi trường

06-03-2022

Ngày 04/3/2022, UBND tỉnh ban hành Công văn số 777/UBND-CNN&XD về việc triển khai tháng tổng vệ sinh, khử trùng, tiêu độc môi trường.

Đồng ý chủ trương thời gian tổ chức Đại hội Thể dục Thể thao tỉnh Thái Nguyên lần thứ IX, năm 2022

06-03-2022

Ngày 04/3/2022, UBND tỉnh bàn hành Công văn số 772/UBND-KGVX về việc đồng ý chủ trương thời gian tổ chức Đại hội Thể dục Thể thao tỉnh Thái Nguyên lần thứ IX, năm 2022.

Triển khai thực hiện Công điện số 155/CĐ-TTg ngày 22/02/2022 của Thủ tướng Chính phủ

06-03-2022

Ngày 28/02/2022, UBND tỉnh ban hành Công văn số 675/UBND-CNN&XD về việc triển khai thực hiện Công điện số 155/CĐ-TTg ngày 22/02/2022 của Thủ tướng Chính phủ.

Triển khai thí điểm khám bệnh, chữa bệnh bảo hiểm y tế bằng căn cước công dân gắn chíp

04-03-2022

Ngày 02/3/2022, Sở Y tế ban hành Công văn số 830/SUT/NVY về việc triển khai thí điểm khám bệnh, chữa bệnh bảo hiểm y tế bằng căn cước công dân gắn chíp.

Triển khai thông báo tuyển sinh chương trình học bổng của Trung Quốc

03-03-2022

Ngày 02/3/2022, UBND tỉnh ban hành Công văn số 743/UBND-KGVX về việc triển khai thông báo tuyển sinh chương trình học bổng của Trung Quốc.

Thực hiện báo cáo kiểm kê nguồn lực năm 2021

03-03-2022

Ngày 01/3/2022, UBND tỉnh ban hành Công văn số 720/UBND-TH về việc thực hiện báo cáo kiểm kê nguồn lực năm 2021.

Bảo đảm cung ứng xăng dầu trên địa bàn tỉnh

02-03-2022

Ngày 28/2/2022, UBND tỉnh ban hành Công văn số 687/UBND-TH về việc bảo đảm cung ứng xăng dầu trên địa bàn tỉnh.

Hướng dẫn tạm thời thực hiện quản lý, chăm sóc và điều trị người nhiễm COVID-19 (F0) tại nhà/nơi lưu trú trên địa bàn tỉnh Thái Nguyên

28-02-2022

Ngày 10/01/2022, Sở Y tế ban hành Hướng dẫn số 122/HD-SYT thực hiện quản lý, chăm sóc và điều trị người nhiễm COVID-19 (F0) tại nhà/nơi lưu trú trên địa bàn tỉnh Thái Nguyên.

Đẩy mạnh công tác phòng, chống dịch COVID-19 trong tình hình mới

28-02-2022

Ngày 28/2, UBND tỉnh ban hành Công văn số 672/UBND-KGVX về việc đẩy mạnh công tác phòng, chống dịch COVID-19 trong tình hình mới.

Tăng cường phòng, chống đói, rét cho đàn vật nuôi

27-02-2022

Ngày 25/02/2022, UBND tỉnh ban hành Công văn số 663/UBND-CNNXD về việc tăng cường phòng, chống đói, rét cho đàn vật nuôi.

Kiện toàn Ban Vì sự tiến bộ của phụ nữ tỉnh Thái Nguyên

26-02-2022

Ngày 23/02/2022, UBND tỉnh đã ban hành Quyết định số 357/QĐ-UBND về việc kiện toàn Ban Vì sự tiến bộ của phụ nữ tỉnh Thái Nguyên.

Triển khai một số nội dung liên quan đến trình độ chuẩn được đào tạo và chứng chỉ nghiệp vụ sư phạm

25-02-2022

Ngày 24/02/2022, UBND tỉnh ban hành Công văn số 657/UBND-KGVX về việc triển khai một số nội dung liên quan đến trình độ chuẩn được đào tạo và chứng chỉ nghiệp vụ sư phạm.

Xem xét đề nghị của Trại giam Phú Sơn 4 về việc thành lập cơ sở thu dung, điều trị cho phạm nhân nhiễm COVID-19 (lần 2)

25-02-2022

Ngày 24/02/2022, UBND tỉnh ban hành Công văn số 652/UBND-KGVX về việc tham mưu xem xét đề nghị của Trại giam Phú Sơn 4 về việc thành lập cơ sở thu dung, điều trị cho phạm nhân nhiễm COVID-19 (lần 2).

Triển khai thực hiện Thông tư số 01/2022/TT-BTP ngày 04/01/2022 của Bộ trưởng Bộ Tư pháp

25-02-2022

Ngày 24/02/2022, UBND tỉnh ban hành Công văn số 645/UBND-NC về việc triển khai thực hiện Thông tư số 01/2022/TT-BTP ngày 04/01/2022 của Bộ trưởng Bộ Tư pháp.

Tham mưu triển khai thực hiện Thông tư số 02/2022/TT-BNV ngày 29/01/2022

25-02-2022

Ngày 24/02/2022, UBND tỉnh 643/UBND-NC về việc tham mưu triển khai thực hiện Thông tư số 02/2022/TT-BNV ngày 29/01/2022.