Truy cập nội dung luôn

Công văn chỉ đạo xác định vùng hỗ trợ đầu thu truyền hình số vệ tinh.

18-12-2017

Công văn chỉ đạo xác định vùng hỗ trợ đầu thu truyền hình số vệ tinh.

Thông báo Kết luận của Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh Nhữ Văn Tâm tại cuộc họp đánh giá tiến độ triển khai thực hiện dự án xây dựng Khu hành chính mới huyện Đồng Hỷ

15-12-2017

Ngày 14/12, UBND tỉnh ban hành Thông báo số 199/TB-UBND về Kết luận của Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh Nhữ Văn Tâm tại cuộc họp đánh giá tiến độ triển khai thực hiện dự án xây dựng Khu hành chính mới huyện Đồng Hỷ.

TB Kết luận của PCT Thường trực UBND tỉnh Nhữ Văn Tâm tại buổi kiểm tra vận hành chạy thử Trạm xử lý nước thải thuộc Dự án Hệ thống thoát nước và xử lý nước thải thành phố Thái Nguyên

15-12-2017

Ngày 13/12, UBND tỉnh ban hành Thông báo số 198/TB-UBND về Kết luận của Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh Nhữ Văn Tâm tại buổi kiểm tra vận hành chạy thử Trạm xử lý nước thải thuộc Dự án Hệ thống thoát nước và xử lý nước thải thành phố Thái Nguyên.

Kế hoạch về việc phòng, chống dịch bệnh động vật thủy sản trên địa bàn tỉnh Thái Nguyên năm 2018

12-12-2017

Ngày 8/12, UBND tỉnh ban hành Kế hoạch số 170/KH-UBND về việc phòng, chống dịch bệnh động vật thủy sản trên địa bàn tỉnh Thái Nguyên năm 2018. Chi tiết mời xem file đính kèm.

Công văn chỉ đạo tăng cường công tác phòng, chống bạo lực, xâm hại trẻ em

12-12-2017

Ngày 11/12, UBND tỉnh ban hành Công văn số 5578/UBND-KGVX về việc tăng cường công tác phòng, chống bạo lực, xâm hại trẻ em.

Thông báo Kết luận của Phó Chủ tịch UBND tỉnh Đoàn Văn Tuấn tại cuộc họp thống nhất nội dung điều chỉnh quy hoạch chi tiết Khu công nghiệp Sông Công I

11-12-2017

Ngày 5/12, UBND tỉnh ban hành Thông báo số 196/TB-UBND Thông báo Kết luận của Phó Chủ tịch UBND tỉnh Đoàn Văn Tuấn tại cuộc họp thống nhất nội dung điều chỉnh quy hoạch chi tiết Khu công nghiệp Sông Công I. Chi tiết mời xem file đính kèm.

Thông báo KL của PCT UBND tỉnh Đoàn Văn Tuấn về tiến độ dự án Khu du lịch Hồ Núi Cốc và xác định vị trí dự kiến lập quy hoạch sân golf của Công ty CPĐT phát triển Tr

11-12-2017

Ngày 5/12, UBND tỉnh ban hành Thông báo số 197/TB-UBND Kết luận của Phó Chủ tịch UBND tỉnh Đoàn Văn Tuấn tại cuộc họp kiểm điểm tiến độ triển khai dự án Khu du lịch Hồ Núi Cốc với Doanh nghiệp xây dựng Xuân Trường và xác định vị trí dự kiến lập quy hoạch sân golf của Công ty Cổ phần đầu tư phát triển Trường An. Chi tiết mời xem file đính kèm.

Công văn chỉ đạo tăng cường trách nhiệm trong công tác triển khai, thực hiện chế độ cho học sinh

11-12-2017

Ngày 4/12, UBND tỉnh Công văn số 5490/UBND-KGVX chỉ đạo tăng cường trách nhiệm trong công tác triển khai, thực hiện chế độ cho học sinh. Chi tiết mời xem file đính kèm.

Công văn về việc tăng cường công tác phòng trừ bệnh lùn sọc đen phương Nam hại lúa

04-12-2017

Ngày 30/11, UBND tỉnh ban hành công văn số 5436/UBND-CNN về việc tăng cường công tác phòng trừ bệnh lùn sọc đen phương Nam hại lúa

Công văn về việc đẩy mạnh thực hiện các biện pháp giảm thời gian tiếp cận điện năng theo Nghị quyết số 19-2017/NQ-CP của Chính phủ

04-12-2017

Ngày 4/12, UBND tỉnh có Công văn số 5460/UBND-CNN chỉ đạo đẩy mạnh thực hiện các biện pháp giảm thời gian tiếp cận điện năng theo Nghị quyết số 19-2017/NQ-CP của Chính phủ. Chi tiết mời xem file đính kèm.

Công văn chỉ đạo kéo dài thời gian thực hiện đối với khoản kinh phí mua sắm tập trung năm 2017

04-12-2017

Ngày 28/11, UBND tỉnh ban hành Công văn số 5376/UBND-KT về việc kéo dài thời gian thực hiện đối với khoản kinh phí mua sắm tập trung năm 2017.

Công văn chỉ đạo tăng cường công tác quản lý đưa người lao động đi làm việc ở nước ngoài theo hợp đồng

04-12-2017

Ngày 30/11, UBND tỉnh ban hành Công văn số 5440/UBND-KGVX về việc tăng cường công tác quản lý đưa người lao động đi làm việc ở nước ngoài theo hợp đồng.

Công văn chỉ đạo tăng cường đào tạo nghề nông nghiệp cho lao động nông thôn

04-12-2017

Ngày 30/11, UBND tỉnh ban hành Công văn sô 5437/UBND-CNN về việc tăng cường đào tạo nghề nông nghiệp cho lao động nông thôn.

Công văn tăng cường công tác quản lý giá dịch vụ trên địa bàn tỉnh Thái Nguyên

01-12-2017

Ngày 30/11, UBND tỉnh ban hành Công văn số 5441/UBND-KT tăng cường công tác quản lý giá dịch vụ trên địa bàn tỉnh Thái Nguyên

Công văn về việc xác định nguyên nhân và giải quyết sụt lún đất, nứt nhà, mất nước tại xã Cây Thị và thị trấn Trại Cau, huyện Đồng Hỷ

01-12-2017

Ngày 30/11, UBND tỉnh ban hành Công văn số 5443/UBND-CNN về việc xác định nguyên nhân và giải quyết sụt lún đất, nứt nhà, mất nước tại xã Cây Thị và thị trấn Trại Cau, huyện Đồng Hỷ

Kế hoạch Thực hiện Nghị quyết số 98/NQ-CP ngày 03/10/2017 của Chính phủ

29-11-2017

Ngày 28/11, UBND tỉnh ban hành Kế hoạch số 167/KH-UBND Thực hiện Nghị quyết số 98/NQ-CP ngày 3/10/2017 của Chính phủ và Chương trình hành động số 20-CTr/TU ngày 04/10/2017 của Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh về thực hiện Nghị quyết số 10-NQ/TW, ngày 03/6/2017 của Ban Chấp hành Trung ương Đảng (khóa XII)về phát triển kinh tế tư nhân trở thành một động lực quan trọng của nền kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa

Kế hoạch Thực hiện Nghị quyết số 98/NQ-CP ngày 03/10/2017 của Chính phủ

29-11-2017

Ngày 28/11, UBND tỉnh ban hành Kế hoạch số 167/KH-UBND Thực hiện Nghị quyết số 98/NQ-CP ngày 3/10/2017 của Chính phủ và Chương trình hành động số 20-CTr/TU ngày 04/10/2017 của Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh về thực hiện Nghị quyết số 10-NQ/TW, ngày 03/6/2017 của Ban Chấp hành Trung ương Đảng (khóa XII)về phát triển kinh tế tư nhân trở thành một động lực quan trọng của nền kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa

Công văn về việc giao nhiệm vụ tham dự và phục vụ Kỳ họp thứ 6, HĐND tỉnh khóa XII

29-11-2017

Ngày 28/11, UBND tỉnh ban hành Công văn số 5367/UBND - TH về việc giao nhiệm vụ tham dự và phục vụ Kỳ họp thứ 6, HĐND tỉnh khóa XII

Công văn chỉ đạo rà soát, cơ cấu lại đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức và tạm dừng việc bổ nhiệm cán bộ lãnh đạo, quản lý các cấp

27-11-2017

Ngày 22/11, UBND tỉnh ban hành Công văn số 5305/UBND-NC về việc rà soát, cơ cấu lại đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức và tạm dừng việc bổ nhiệm cán bộ lãnh đạo, quản lý các cấp.

Công văn chỉ đạo thực hiện quy hoạch phát triển hệ thống hạ tầng thương mại

27-11-2017

Ngày 17/11, UBND tỉnh ban hành Công văn số 5220/UBND-CNN về việc thực hiện quy hoạch phát triển hệ thống hạ tầng thương mại.