Truy cập nội dung luôn

Thông báo kết luận của Chủ tịch UBND tỉnh Trịnh Việt Hùng tại cuộc họp giao ban ngày 27/4/2022

05-05-2022

Ngày 29/4/2022, UBND tỉnh ban hành Thông báo số 51/TB-UBND kết luận của Chủ tịch UBND tỉnh Trịnh Việt Hùng tại cuộc họp giao ban ngày 27/4/2022.

Tổ chức hưởng ứng Tuần lễ Quốc gia nước sạch và vệ sinh môi trường năm 2022

05-05-2022

Ngày 27/4/2022, UBND tỉnh ban hành Công văn số 1716/UBND-CNNXD về việc tổ chức hưởng ứng Tuần lễ Quốc gia nước sạch và vệ sinh môi trường năm 2022.

Phê duyệt bổ sung danh sách xã đăng ký đạt chuẩn nông thôn mới năm 2022 trên địa bàn tỉnh Thái Nguyên

04-05-2022

Ngày 29/04/2022, UBND tỉnh đã ban hành Quyết định số 913/QĐ-UBND về việc phê duyệt bổ sung danh sách xã đăng ký đạt chuẩn nông thôn mới năm 2022 trên địa bàn tỉnh Thái Nguyên.

Phê duyệt điều chỉnh Đề án xây dựng nông thôn mới tỉnh Thái Nguyên giai đoạn 2021-2025

03-05-2022

Ngày 27/04/2022, UBND tỉnh đã ban hành Quyết định số 863/QĐ-UBND về việc phê duyệt điều chỉnh Đề án xây dựng nông thôn mới tỉnh Thái Nguyên giai đoạn 2021-2025.

Nâng cao công tác quản lý, sử dung mặt nước các hồ chứa nước trên địa bàn tỉnh

03-05-2022

Ngày 03/5/2022, Chủ tịch UBND tỉnh ký ban hành Công điện số 01/CĐ-UBND về việc nâng cao công tác quản lý, sử dung mặt nước các hồ chứa nước trên địa bàn tỉnh.

Triển khai Chương trình bồi dưỡng về chuyển đổi số cho đối tượng Lãnh đạo UBND cấp xã

24-04-2022

Ngày 22/4/2022, UBND tỉnh ban hành Công văn số 1623/UBND-KGVX về việc triển khai Chương trình bồi dưỡng về chuyển đổi số cho đối tượng Lãnh đạo UBND cấp xã.

Đẩy nhanh tiến độ thực hiện và giải ngân vốn ODA và vốn vay ưu đãi nước ngoài

23-04-2022

Ngày 21/4/2022, UBND tỉnh ban hành Công văn số 1606/UBND-TH về việc đẩy nhanh tiến độ thực hiện và giải ngân vốn ODA và vốn vay ưu đãi nước ngoài.

Thiết lập Hệ thống cơ sở dữ liệu đô thị liên thông trên nền GIS phục vụ phát triển đô thị thông minh

23-04-2022

Ngày 21/4/2022, UBND tỉnh ban hành Công văn số 1614/UBND-CNNXD về việc thiết lập Hệ thống cơ sở dữ liệu đô thị liên thông trên nền GIS phục vụ phát triển đô thị thông minh.

Triển khai thực hiện Kế hoạch giám sát chuyên đề “Việc thực hiện chính sách, pháp luật về bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng”

23-04-2022

Ngày 22/4/2022, UBND tỉnh ban hành Công văn số1616/UBND-TH về việc triển khai thực hiện Kế hoạch giám sát chuyên đề “Việc thực hiện chính sách, pháp luật về bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng”.

Triển khai thực hiện Kế hoạch giám sát chuyên đề “Việc thực hiện chính sách, pháp luật về bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng”

23-04-2022

Ngày 22/4/2022, UBND tỉnh ban hành Công văn số1616/UBND-TH về việc triển khai thực hiện Kế hoạch giám sát chuyên đề “Việc thực hiện chính sách, pháp luật về bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng”.

Tăng cường bảo đảm an toàn, an ninh mạng trong dịp Lễ 30/4

22-04-2022

Ngày 22/4/2022, UBND tỉnh ban hành Công văn số 1624/UBND-KGVX về việc tăng cường bảo đảm an toàn, an ninh mạng trong dịp Lễ 30/4.

Thực hiện công tác giám định tư pháp trong lĩnh vực tài nguyên và môi trường

22-04-2022

Ngày 22/4/2022, UBND tỉnh ban hành Công văn số 1629/UBND-CNNXD về việc thực hiện công tác giám định tư pháp trong lĩnh vực tài nguyên và môi trường.

Tăng cường kiểm tra, giám sát việc kinh doanh các mặt hàng phục vụ phòng chống dịch COVID-19

21-04-2022

Ngày 21/4/2022, UBND tỉnh ban hành Công văn số 1611/UBND-KGVX về việc tăng cường kiểm tra, giám sát việc kinh doanh các mặt hàng phục vụ phòng chống dịch COVID-19.

Tăng cường công tác thanh tra, kiểm tra, kiểm soát, quản lý chất lượng, đấu tranh chống buôn lậu, gian lận thương mại xăng dầu

20-04-2022

Ngày 20/4/2022, UBND tỉnh ban hành Công văn số 1589/UBND-TH về việc tăng cường công tác thanh tra, kiểm tra, kiểm soát, quản lý chất lượng, đấu tranh chống buôn lậu, gian lận thương mại xăng dầu.

Thực hiện công tác thi hành án hành chính

20-04-2022

Ngày 20/4/2022, UBND tỉnh ban hành Công văn số 1598/UBND-NC về việc thực hiện công tác thi hành án hành chính.

Phối hợp tuyên truyền Lễ kỷ niệm 30 năm tái lập tỉnh Sóc Trăng

20-04-2022

Ngày 04/4/2022, Sở Thông tin và Truyền thông ban hành Công văn số 467/STTTT-TTBCXB về việc phối hợp tuyên truyền Lễ kỷ niệm 30 năm tái lập tỉnh Sóc Trăng.

Điều chỉnh định nghĩa ca bệnh COVID-19 và biện pháp y tế đối với ca bệnh COVID-19 và người tiếp xúc gần

20-04-2022

Ngày 15/4/2022, Sở Y tế ban hành Công văn số 1449/SYT-NVY về việc điều chỉnh định nghĩa ca bệnh COVID-19 và biện pháp y tế đối với ca bệnh COVID-19 và người tiếp xúc gần.

Thông báo Kết luận của Chủ tịch UBND tỉnh Trịnh Việt Hùng tại cuộc họp giao ban ngày 14/4/2022

20-04-2022

Ngày 15/4/2022, UBND tỉnh ban hành Thông báo số 45/TB-UBND Thông báo Kết luận của Chủ tịch UBND tỉnh Trịnh Việt Hùng tại cuộc họp giao ban ngày 14/4/2022.

Phối hợp tuyên truyền, quảng bá Tuần Du lịch - Văn hóa Lai Châu năm 2022

20-04-2022

Ngày 16/4/2022, UBND tỉnh ban hành Công văn số 1512/UBND-KGVX về việc phối hợp tuyên truyền, quảng bá Tuần Du lịch - Văn hóa Lai Châu năm 2022.

Đảm bảo cung cấp điện trong mùa hè năm 2022 trên địa bàn tỉnh

19-04-2022

Ngày 19/4/2022, UBND tỉnh ban hành Công văn số 1554/UBND-TH về việc đảm bảo cung cấp điện trong mùa hè năm 2022 trên địa bàn tỉnh.