Truy cập nội dung luôn

Tăng cường quản lý các nguồn lực phục vụ công tác phòng, chống dịch COVID-19

19-04-2022

Ngày 18/4/2022, UBND tỉnh ban hành Công văn số 1543/UBND-KGVX về việc tăng cường quản lý các nguồn lực phục vụ công tác phòng, chống dịch COVID-19.

Chấn chỉnh hoạt động thị trường trái phiếu doanh nghiệp và đấu giá quyền sử dụng đất trên địa bàn tỉnh

19-04-2022

ngày 18/4/2022, UBND tỉnh ban hành Công văn số 1533/UBND-KT về việc chấn chỉnh hoạt động thị trường trái phiếu doanh nghiệp và đấu giá quyền sử dụng đất trên địa bàn tỉnh.

Tăng cường các biện pháp phòng, chống tai nạn, thương tích, phòng, chống đuối nước trẻ em

19-04-2022

Ngày 18/4/2022, UBND tỉnh ban hành Công văn số 1532/UBND-KGVX về việc tăng cường các biện pháp phòng, chống tai nạn, thương tích, phòng, chống đuối nước trẻ em.

Tập trung thực hiện một số nhiệm vụ trọng tâm trong quý II năm 2022

17-04-2022

Ngày 16/4/2022, UBND tỉnh ban hành Công văn số 1510/UBND-TH về việc tập trung thực hiện một số nhiệm vụ trọng tâm trong quý II năm 2022.

Kế hoạch triển khai công tác trẻ em năm 2022

17-04-2022

Ngày 13/4/2022, UBND tỉnh ban hành Kế hoạch số 63/KH-UBND triển khai công tác trẻ em năm 2022 triển khai công tác trẻ em năm 2022.

Kế hoạch triển khai các biện pháp mở cửa lại hoạt động du lịch trên địa bàn tỉnh Thái Nguyên trong điều kiện bình thường mới

17-04-2022

Ngày 13/4/2022, UBND tỉnh ban hành Kế hoạch số 62/KH-UBND triển khai các biện pháp mở cửa lại hoạt động du lịch trên địa bàn tỉnh Thái Nguyên trong điều kiện bình thường mới.

Kế hoạch triển khai công tác bình đẳng giới, hoạt động vì sự tiến bộ của phụ nữ năm 2022

17-04-2022

Ngày 13/4/2022, UBND tỉnh ban hành Kế hoạch số 64/KH-UBND triển khai công tác bình đẳng giới, hoạt động vì sự tiến bộ của phụ nữ năm 2022.

Tăng cường thanh tra, kiểm tra về sản xuất, kinh doanh, sử dụng hóa chất, chế phẩm diệt côn trùng, diệt khuẩn

15-04-2022

Ngày 14/4/2022, UBND tỉnh ban hành Công văn số 1486/UBND-KGVX về việc tăng cường thanh tra, kiểm tra về sản xuất, kinh doanh, sử dụng hóa chất, chế phẩm diệt côn trùng, diệt khuẩn.

Đôn đốc thực hiện số hóa hồ sơ, kết quả trong giải quyết thủ tục hành chính

15-04-2022

Ngày 14/4/2022, UBND tỉnh ban hành Công văn số 1475/UBND-TTPVHCC về việc đôn đốc thực hiện số hóa hồ sơ, kết quả trong giải quyết thủ tục hành chính.

Tăng cường thực hiện các biện pháp phòng, chống dịch bệnh gia súc, gia cầm

13-04-2022

Ngày 12/4/2022, UBND tỉnh ban hành Công văn số 1435/UBND-CNN&XD tăng cường thực hiện các biện pháp phòng, chống dịch bệnh gia súc, gia cầm.

Triển khai thi hành Luật Phòng, chống ma túy

13-04-2022

Ngày 12/4/2022, UBND tỉnh ban hành Công văn số 1440/UBND-NC triển khai thi hành Luật Phòng, chống ma túy.

Kết luận của Chủ tịch UBND tỉnh Trịnh Việt Hùng tại Phiên họp thứ 8, UBND tỉnh Thái Nguyên

13-04-2022

Ngày 08/4/2022, UBND tỉnh ban hành Thông báo số 43/TB-UBND kết luận của Chủ tịch UBND tỉnh Trịnh Việt Hùng tại Phiên họp thứ 8, UBND tỉnh Thái Nguyên.

Kế hoạch triển khai Chiến dịch tiêm chủng vắc xin phòng COVID-19 cho trẻ từ 5 đến dưới 12 tuổi trên địa bàn tỉnh Thái Nguyên

13-04-2022

Ngày 05/4/2022, UBND tỉnh ban hành Kế hoạch số 56/KH-UBND triển khai Chiến dịch tiêm chủng vắc xin phòng COVID-19 cho trẻ từ 5 đến dưới 12 tuổi trên địa bàn tỉnh Thái Nguyên.

Kế hoạch triển khai "Tháng hành động vì an toàn thực phẩm năm 2022"

13-04-2022

Ngày 08/4, Ban Chỉ đạo liên ngành an toàn thực phẩm ban hành Kế hoạch số 28/KH-BCĐ triển khai "Tháng hành động vì an toàn thực phẩm năm 2022".

Tăng cường biện pháp kiểm soát ô nhiễm môi trường đối với hoạt động của các cơ sở chăn nuôi, lò gạch thủ công và lò đốt chất thải quy mô nhỏ

13-04-2022

Ngày 05/4/2022, UBND tỉnh ban hành Công văn số 1310/UBND-CNN&XD về việc tăng cường biện pháp kiểm soát ô nhiễm môi trường đối với hoạt động của các cơ sở chăn nuôi, lò gạch thủ công và lò đốt chất thải quy mô nhỏ.

Tăng cường công tác đảm bảo an toàn công trình thủy lợi trong mùa mưa, lũ năm 2022

08-04-2022

Ngày 07/04/2022, UBND tỉnh đã ban hành Công văn số 1354/UBND-CNNXD về việc tăng cường công tác đảm bảo an toàn công trình thủy lợi trong mùa mưa, lũ năm 2022

Tăng cường công tác quản lý đê điều và chuẩn bị sẵn sàng hộ đê, chống lũ, bão năm 2022

08-04-2022

Ngày 07/04/2022, UBND tỉnh đã ban hành Công văn số 1353/UBND-CNNXD về việc tăng cường công tác quản lý đê điều và chuẩn bị sẵn sàng hộ đê, chống lũ, bão năm 2022.