Truy cập nội dung luôn

Tăng cường kiểm tra, hậu kiểm về an toàn thực phẩm và quản lý hoạt động quảng cáo thực phẩm bảo vệ sức khỏe

03-04-2022

Ngày 31/3/2022, UBND tỉnh ban hành Công văn số 1240/UBND-KGVX về việc tăng cường kiểm tra, hậu kiểm về an toàn thực phẩm và quản lý hoạt động quảng cáo thực phẩm bảo vệ sức khỏe.

Tổ chức "Vòng chung khảo toàn quốc Cuộc thi hoa hậu thế giới - Việt Nam 2022" tại tỉnh Thái Nguyên

03-04-2022

Ngày 31/3/2022, UBND tỉnh ban hành Công văn số 1242/UBND-KGVX về việc tổ chức "Vòng chung khảo toàn quốc Cuộc thi hoa hậu thế giới - Việt Nam 2022" tại tỉnh Thái Nguyên.

Tăng cường kiểm tra, giám sát hoạt động kinh doanh xổ số

03-04-2022

Ngày 31/3/2022, UBND tỉnh ban hành Công văn số 1247/UBND-KT vè việc tăng cường kiểm tra, giám sát hoạt động kinh doanh xổ số.

Đẩy mạnh thực hiện tiết kiệm trong sử dụng điện trên địa bàn tỉnh Thái Nguyên

03-04-2022

Ngày 29/3/2022, UBND tỉnh ban hành số 1206/UBND-TH về việc đẩy mạnh thực hiện tiết kiệm trong sử dụng điện trên địa bàn tỉnh Thái Nguyên.

Thực hiện quy định về quản lý xuất, nhập cảnh trong tình hình mới

03-04-2022

Ngày 01/4/2022, UBND tỉnh ban hành Công văn số 1270/UBND-KGVX về việc thực hiện quy định về quản lý xuất, nhập cảnh trong tình hình mới.

Triển khai thực hiện Kế hoạch tổng thể của ngành Giáo dục thích ứng với tình hình dịch COVID-19 bảo đảm tổ chức dạy và học an toàn, chất lượng

03-04-2022

Ngày 01/4/2022, UBND tỉnh ban hành Công văn số 1271/UBND-KGVX về việc triển khai thực hiện Kế hoạch tổng thể của ngành Giáo dục thích ứng với tình hình dịch COVID-19 bảo đảm tổ chức dạy và học an toàn, chất lượng.

Thông báo Kết luận của Chủ tịch UBND tỉnh Trịnh Việt Hùng, Trưởng Ban Chỉ đạo liên ngành an toàn thực phẩm tỉnh Thái Nguyên tại cuộc họp Ban Chỉ đạo ngày 10/3/2022

03-04-2022

Ngày 16/03/2022, UBND tỉnh ban hành Thông báo số 32/TB-UBND Thông báo Kết luận của Chủ tịch UBND tỉnh Trịnh Việt Hùng, Trưởng Ban Chỉ đạo liên ngành an toàn thực phẩm tỉnh Thái Nguyên tại cuộc họp Ban Chỉ đạo ngày 10/3/2022.

Triển khai thực hiện Dự án Tăng cường quản lý đất đai và cơ sở dữ liệu đất đai (Dự án VILG)

31-03-2022

Ngày 29/3/2022, UBND tỉnh ban hành Công văn số 1202/UBND-CNNXD về việc triển khai thực hiện Dự án Tăng cường quản lý đất đai và cơ sở dữ liệu đất đai (Dự án VILG).

Triển khai thực hiện các nhiệm vụ trọng tâm công tác bồi thường nhà nước năm 2022

31-03-2022

Ngày 29/3/2022, UBND tỉnh ban hành Công văn 1205/UBND-NC về việc triển khai thực hiện các nhiệm vụ trọng tâm công tác bồi thường nhà nước năm 2022

Triển khai xây dựng Nghị quyết của HĐND tỉnh quy định nội dung chi, mức hỗ trợ cho hoạt động khuyến nông trên địa bàn tỉnh Thái Nguyên

30-03-2022

Ngày 30/3/2022, UBND tỉnh ban hành Công văn số 1226/UBND-CNNXD về việc triển khai xây dựng Nghị quyết của HĐND tỉnh quy định nội dung chi, mức hỗ trợ cho hoạt động khuyến nông trên địa bàn tỉnh Thái Nguyên

Tổ chức các hoạt động kinh doanh dịch vụ karaoke, vũ trường trong điều kiện bình thường mới

30-03-2022

Ngày 30/3/2022, UBND tỉnh ban hành Công văn số 1227/UBND-KGVX về việc tổ chức các hoạt động kinh doanh dịch vụ karaoke, vũ trường trong điều kiện bình thường mới.

Triển khai thực hiện Dự án Tăng cường quản lý đất đai và cơ sở dữ liệu đất đai (Dự án VILG)

29-03-2022

Ngày 29/3/2022, UBND tỉnh ban hành Công văn số 1202/UBND-CNNXD về việc triển khai thực hiện Dự án tăng cường quản lý đất đai và cơ sở dữ liệu đất đai (Dự án VILG).

Giao nhiệm vụ tham dự và phục vụ Kỳ họp thứ năm (Kỳ họp chuyên đề), HĐND tỉnh khóa XIV, nhiệm kỳ 2021 - 2026

28-03-2022

Ngày 25/3/2022, UBND tỉnh ban hành Công văn số 1158/UBND-TH về việc giao nhiệm vụ tham dự và phục vụ Kỳ họp thứ năm (Kỳ họp chuyên đề), HĐND tỉnh khóa XIV, nhiệm kỳ 2021 - 2026.

Đẩy mạnh thực hiện và giải ngân vốn đầu tư công năm 2022

25-03-2022

Ngày 24/3/2022, UBND tỉnh ban hành Công văn số 1142/UBND-TH về việc đẩy mạnh thực hiện và giải ngân vốn đầu tư công năm 2022.

Tăng cường công tác phòng chống dịch COVID-19

25-03-2022

Ngày 23/3/2022, UBND tỉnh ban hành Công văn số 1111/UBND-KGVX về việc tăng cường công tác phòng chống dịch COVID-19.

Khuyến cáo, phòng tránh rủi ro, lừa đảo khi sử dụng mạng xã hội Zalo

25-03-2022

Ngày 24/3, Sở Thông tin và Truyền thông ban hành Công văn số 388/STTTT-TTra về việc khuyến cáo, phòng tránh rủi ro, lừa đảo khi sử dụng mạng xã hội Zalo.

Triển khai thực hiện Nghị quyết số 38/NQ-CP ngày 17/3/2022 của Chính phủ ban hành Chương trình phòng, chống dịch COVID-19

25-03-2022

Ngày 24/3/2022, UBND tỉnh ban hành Công văn số 1141/UBND-KGVX về việc triển khai thực hiện Nghị quyết số 38/NQ-CP ngày 17/3/2022 của Chính phủ ban hành Chương trình phòng, chống dịch COVID-19.

Cập nhật, rà soát, tiếp tục triển khai các nhiệm vụ chuyển đổi số theo chỉ đạo của Ủy ban Quốc gia về chuyển đổi số

25-03-2022

Ngày 24/3/2022, UBND tỉnh ban hành Công văn số 1122/UBND-KGVX về việc cập nhật, rà soát, tiếp tục triển khai các nhiệm vụ chuyển đổi số theo chỉ đạo của Ủy ban Quốc gia về chuyển đổi số.

Triển khai thông báo tuyển sinh chương trình học bổng của Ca-dắc-xtan

25-03-2022

Ngày 24/3/2022, UBND tỉnh ban hành Công văn số 1137/UBND-KGVX về việc triển khai thông báo tuyển sinh chương trình học bổng của Ca-dắc-xtan.

Chuẩn bị các nội dung trình tại Kỳ họp thứ năm (Kỳ họp chuyên đề), HĐND tỉnh khóa XIV, nhiệm kỳ 2021 - 2026

23-03-2022

Ngày 22/3/2022, UBND tỉnh ban hành Công văn số 1098/UBND-TH về việc chuẩn bị các nội dung trình tại Kỳ họp thứ năm (Kỳ họp chuyên đề), HĐND tỉnh khóa XIV, nhiệm kỳ 2021 - 2026.