Truy cập nội dung luôn

Hướng dẫn tạm thời về quản lý chất thải đối với trường hợp F0 cách ly tại nhà

23-03-2022

Ngày 22/3/2022, UBND tỉnh ban hành Công văn số 1097/UBND-CNNXD về việc hướng dẫn tạm thời về quản lý chất thải đối với trường hợp F0 cách ly tại nhà.

Triển khai hóa đơn điện tử theo quy định tại Luật Quản lý thuế số 38/2019/QH14 và Nghị định số 123/2020/NĐ-CP ngày 19/10/2020 của Chính phủ

23-03-2022

Ngày 18/3/2022, UBND tỉnh ban hành Công văn số 1038/UBND-KT về việc triển khai hóa đơn điện tử theo quy định tại Luật Quản lý thuế số 38/2019/QH14 và Nghị định số 123/2020/NĐ-CP ngày 19/10/2020 của Chính phủ.

Chống thất thu thuế trong hoạt động kinh doanh, chuyển nhượng bất động sản trên địa bàn tỉnh Thái Nguyên

23-03-2022

Ngày 17/3/2022, UBND tỉnh ban hành Công văn số 1033/UBND-KT chống thất thu thuế trong hoạt động kinh doanh, chuyển nhượng bất động sản trên địa bàn tỉnh Thái Nguyên.

Triển khai thực hiện Nghị quyết Phiên họp Chính phủ thường kỳ tháng 02 năm 2022 và Công điện của Thủ tướng Chính phủ về đôn đốc triển khai quyết liệt, hiệu quả Chương trình phục hồi và phát triển kinh tế - xã hội

23-03-2022

Ngày 17/3/2022, UBND tỉnh ban hành Công văn số 1032/UBND-TH về việc triển khai thực hiện Nghị quyết Phiên họp Chính phủ thường kỳ tháng 02 năm 2022 và Công điện của Thủ tướng Chính phủ về đôn đốc triển khai quyết liệt, hiệu quả Chương trình phục hồi và phát triển kinh tế - xã hội.

Tăng cường kiểm tra, giám sát hoạt động kinh doanh xăng dầu

22-03-2022

Ngày 18/3/2022, UBND tỉnh ban hành Công văn số 1049/UBND-TH về việc tăng cường kiểm tra, giám sát hoạt động kinh doanh xăng dầu.

Nhiệm vụ trọng tâm công tác phòng chống AIDS, ma túy, mại dâm năm 2022

22-03-2022

Ngày 18/3/2022, UBND tỉnh ban hành Công văn số 1041/UBND-KGVX về việc nhiệm vụ trọng tâm công tác phòng chống AIDS, ma túy, mại dâm năm 2022.

Lấy ý kiến cử tri, thông qua HĐND cấp xã, cấp huyện về nhập thị trấn Quân Chu và xã Quân Chu để mở rộng địa giới hành chính thị trấn Quân Chu, huyện Đại Từ

22-03-2022

Ngày 18/3/2022, UBND tỉnh ban hành Công văn số 1044/UBND-NC về việc lấy ý kiến cử tri, thông qua HĐND cấp xã, cấp huyện về nhập thị trấn Quân Chu và xã Quân Chu để mở rộng địa giới hành chính thị trấn Quân Chu, huyện Đại Từ.

Phê duyệt kết quả đánh giá, xếp hạng phương án dự thi ý tưởng quy hoạch Khu đô thị mới, phố đi bộ trung tâm thành phố Thái Nguyên và phương án kiến trúc Trụ sở làm việc Khối các cơ quan tỉnh Thái Nguyên

18-03-2022

Ngày 10/03/2022, UBND tỉnh đã ban hành Quyết định số 454/QĐ-UBND về việc phê duyệt kết quả đánh giá, xếp hạng phương án dự thi ý tưởng quy hoạch Khu đô thị mới, phố đi bộ trung tâm thành phố Thái Nguyên và phương án kiến trúc Trụ sở làm việc Khối các cơ quan tỉnh Thái Nguyên

Chỉ thị về việc tăng cường thực hiện các giải pháp bảo đảm trật tự an toàn giao thông, giảm ùn tắc giao thông trên địa bàn tỉnh

14-03-2022

Ngày 10/3/2022, UBND tỉnh ban hành Chỉ thị số 6/CT-UBND Chỉ thị về việc tăng cường thực hiện các giải pháp bảo đảm trật tự an toàn giao thông, giảm ùn tắc giao thông trên địa bàn tỉnh.

Kiểm tra, có phương án đảm bảo an toàn phòng, chống dịch trong khai báo y tế, theo dõi, điều trị các trường hợp mắc COVID-19

13-03-2022

Ngày 11/3/20222, UBND tỉnh ban hành Công văn số 898/UBND-KGVX về việc kiểm tra, có phương án đảm bảo an toàn phòng, chống dịch trong khai báo y tế, theo dõi, điều trị các trường hợp mắc COVID-19

Báo cáo kết quả thực hiện Đề án xây dựng và triển khai Kế hoạch thực hiện các mục tiêu của Cộng đồng Văn hóa - Xã hội ASEAN đến năm 2025

12-03-2022

Ngày 11/3/2022, UBDN tỉnh ban hành Công văn số 901/UBND-KGVX về việc Báo cáo kết quả thực hiện Đề án xây dựng và triển khai Kế hoạch thực hiện các mục tiêu của Cộng đồng Văn hóa - Xã hội ASEAN đến năm 2025.

Cập nhật, tham mưu triển khai mô hình Tổ công nghệ số cộng đồng

12-03-2022

Ngày 12/3/2022, UBND tỉnh ban hành Công văn số 906/UBND-KGVX về việc cập nhật, tham mưu triển khai mô hình Tổ công nghệ số cộng đồng.

Triển khai thực hiện Thông tư số 03/2022/TT-BTP ngày 10/02/2022 của Bộ trưởng Bộ Tư pháp

12-03-2022

Ngày 11/3/2022, UBND tỉnh ban hành Công văn số 904/UBND-NC về việc triển khai thực hiện Thông tư số 03/2022/TT-BTP ngày 10/02/2022 của Bộ trưởng Bộ Tư pháp.

Tiếp tục thực hiện các giải pháp cải thiện Chỉ số cải thiện các quy định của pháp luật

12-03-2022

Ngày 11/3/2022, UBDN tỉnh ban hành Công văn số 902/UBND-NC về việc tiếp tục thực hiện các giải pháp cải thiện Chỉ số cải thiện các quy định của pháp luật.

Phối hợp với Giáo hội Phật giáo Việt Nam trong lĩnh vực phóng sinh, tái tạo và bảo vệ nguồn lợi thủy sản

11-03-2022

Ngày 11/3/2022, UBND tỉnh ban hành Công văn số 881/UBND-CNNXD về việc phối hợp với Giáo hội Phật giáo Việt Nam trong lĩnh vực phóng sinh, tái tạo và bảo vệ nguồn lợi thủy sản.

Tăng cường công tác quản lý, phối hợp trong tổ chức triển khai đánh giá kỹ năng nghề quốc gia năm 2022

11-03-2022

Ngày 11/3/2022, UBND tỉnh ban hành Công văn số 880/UBND-KGVX về việc tăng cường công tác quản lý, phối hợp trong tổ chức triển khai đánh giá kỹ năng nghề quốc gia năm 2022.

Xây dựng quy định chính sách hỗ trợ đối với giáo viên, học sinh Trường THPT Chuyên và giáo viên, chuyên gia, học sinh tham gia bồi dưỡng đội tuyển học sinh giỏi các môn văn hóa, khoa học kĩ thuật cấp quốc gia, khu vực quốc tế hoặc quốc tế

10-03-2022

Ngày 10/3/2022, UBND tỉnh ban hành Công văn số 867/UBND-KGVX về việc xây dựng quy định chính sách hỗ trợ đối với giáo viên, học sinh Trường THPT Chuyên và giáo viên, chuyên gia, học sinh tham gia bồi dưỡng đội tuyển học sinh giỏi các môn văn hóa, khoa học kĩ thuật cấp quốc gia, khu vực quốc tế hoặc quốc tế.

Tổ chức lựa chọn sách giáo khoa chuẩn bị triển khai năm học 2022 - 2023

10-03-2022

Ngày 10/3/2022, UBND tỉnh ban hành Công văn số 866/UBND-KGVX về việc tổ chức lựa chọn sách giáo khoa chuẩn bị triển khai năm học 2022 - 2023.

Tăng cường bảo đảm an toàn đối với hoạt động vận tải hành khách trên đường thủy nội địa

10-03-2022

Ngày 09/3/2022, UBND tỉnh ban hành Công văn số 863/UBND-CNNXD về việc tăng cường bảo đảm an toàn đối với hoạt động vận tải hành khách trên đường thủy nội địa.