Truy cập nội dung luôn

Triển khai xây dựng Bộ Tiêu chí xã nông thôn mới, xã nông thôn mới nâng cao, xã nông thôn mới kiểu mẫu giai đoạn 2021 - 2025

09-03-2022

Ngày 09/3/2022, UBND tỉnh ban hành Công văn số 854/UBND-CNNXD về việc triển khai xây dựng Bộ Tiêu chí xã nông thôn mới, xã nông thôn mới nâng cao, xã nông thôn mới kiểu mẫu giai đoạn 2021 - 2025

Triển khai thực hiện công tác văn thư, lưu trữ năm 2022

09-03-2022

Ngày 09/3/2022, UBDN tỉnh ban hành Công văn số 842/UBND-NC về việc triển khai thực hiện công tác văn thư, lưu trữ năm 2022.

Thúc đẩy chuyển đổi số, thanh toán không dùng tiền mặt trong các trường học, cơ sở giáo dục và bệnh viện, cơ sở y tế

09-03-2022

Ngày 07/3/2022, UBND tỉnh ban hành Công văn số 808/UBND-KGVX về việc tham mưu thúc đẩy chuyển đổi số, thanh toán không dùng tiền mặt trong các trường học, cơ sở giáo dục và bệnh viện, cơ sở y tế.

Khẩn trương rà soát, đề xuất điều chỉnh, khoanh định khu vực dự trữ khoáng sản quốc gia theo các quy định của Nghị định số 51/2021/NĐ-CP

09-03-2022

Ngày 08/3/2022, UBND tỉnh ban hành Công văn số 837/UBND-CNNXD về việc khẩn trương rà soát, đề xuất điều chỉnh, khoanh định khu vực dự trữ khoáng sản quốc gia theo các quy định của Nghị định số 51/2021/NĐ-CP.

Bố trí nguồn lực thực hiện Đề án phát triển ứng dụng dữ liệu về dân cư, định danh và xác thực điện tử phục vụ chuyển đổi số quốc gia giai đoạn 2022-2025, tầm nhìn đến năm 2030

09-03-2022

Ngày 08/3/2022, UBND tỉnh ban hành Công văn số 833/UBND-KT về việc Bố trí nguồn lực thực hiện Đề án phát triển ứng dụng dữ liệu về dân cư, định danh và xác thực điện tử phục vụ chuyển đổi số quốc gia giai đoạn 2022 - 2025, tầm nhìn đến năm 2030.

Công khai và cung cấp kết quả thống kê diện tích đất đai năm 2020 của địa phương

09-03-2022

Ngày 08/3/2022, UBND tỉnh ban hành Công văn số 823/UBND-CNNXD về việc công khai và cung cấp kết quả thống kê diện tích đất đai năm 2020 của địa phương.

Cung cấp thông tin phục vụ kiểm tra thi hành pháp luật khí tượng thủy văn năm 2022 tại tỉnh Thái Nguyên

09-03-2022

Ngày 08/3/2022, UBND tỉnh ban hành Công văn số 822/UBND-CNNXD về việc cung cấp thông tin phục vụ kiểm tra thi hành pháp luật khí tượng thủy văn năm 2022 tại tỉnh Thái Nguyên.

Thống kê số liệu về quy mô đơn vị hành chính các cấp

09-03-2022

Ngày 08/3/2022, UBND tỉnh ban hành Công văn số 818/UBND-NC về việc thống kê số liệu về quy mô đơn vị hành chính các cấp.

Đảm bảo cung cấp trang thiết bị y tế phục vụ công tác phòng, chống dịch COVID-19

08-03-2022

Ngày 05/3/2022, UBND tỉnh ban hành Công văn số 784/UBND-KGVX về việc đảm bảo cung cấp trang thiết bị y tế phục vụ công tác phòng, chống dịch COVID-19.

Tham mưu xây dựng quy định mức chi Giải thưởng Báo chí Huỳnh Thúc Kháng, Giải thưởng Văn học Nghệ thuật tỉnh Thái Nguyên và quy định xét tặng danh hiệu “Công dân Thái Nguyên tiêu biểu”

08-03-2022

Ngày 07/3/2022, UBND tỉnh ban hành Công văn số 804/UBND-NC về việc tham mưu xây dựng quy định mức chi Giải thưởng Báo chí Huỳnh Thúc Kháng, Giải thưởng Văn học Nghệ thuật tỉnh Thái Nguyên và quy định xét tặng danh hiệu “Công dân Thái Nguyên tiêu biểu”.

Thực hiện Hướng dẫn số 677/HD-BVHTTDL ngày 03/3/2022 của Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch

08-03-2022

Ngày 08/3/2022, UBND tỉnh ban hành Công văn số 810/UBND-KGVX về việc thực hiện Hướng dẫn số 677/HD-BVHTTDL ngày 03/3/2022 của Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch.

Thực hiện Kế hoạch giám sát của Ủy ban Tư pháp của Quốc hội

08-03-2022

Ngày 08/3/2022, UBND tỉnh ban hành Công văn số 817/UBND-NC về việc thực hiện Kế hoạch giám sát của Ủy ban Tư pháp của Quốc hội.

Đào tạo nghề nông nghiệp cho lao động nông thôn và đăng ký nhu cầu đào tạo nghề “Giám đốc Hợp tác xã nông nghiệp”

08-03-2022

Ngày 08/3/2022, UBND tỉnh ban hành Công văn số 815/UBND-CNNXD về việc đào tạo nghề nông nghiệp cho lao động nông thôn và đăng ký nhu cầu đào tạo nghề “Giám đốc Hợp tác xã nông nghiệp”.

Đăng ký nội dung trình tại Kỳ họp chuyên đề HĐND tỉnh tháng 3/2022

08-03-2022

Ngày 07/3/2022, UBND tỉnh ban hành Công văn số 814/UBND-TH về việc đăng ký nội dung trình tại Kỳ họp chuyên đề HĐND tỉnh tháng 3/2022.

Thực hiện các nhiệm vụ, giải pháp trong công tác quản lý tài sản công

08-03-2022

Ngày 07/3/2022, UBND tỉnh ban hành Công văn số 799/UBND-KT về việc thực hiện các nhiệm vụ, giải pháp trong công tác quản lý tài sản công.

Đẩy nhanh tiến độ lập, thẩm định, phê duyệt Quy hoạch tỉnh Thái Nguyên thời kỳ 2021 - 2030, tầm nhìn đến năm 2050

08-03-2022

Ngày 07/3/2022, UBND tỉnh ban hành Công văn số 813/UBND-TH về việc đẩy nhanh tiến độ lập, thẩm định, phê duyệt Quy hoạch tỉnh Thái Nguyên thời kỳ 2021 - 2030, tầm nhìn đến năm 2050

Hỗ trợ điều trị quân nhân nhiễm COVID-19

07-03-2022

Ngày 05/3/2022, UBND tỉnh ban hành Công văn số 783/UBND-KGVX về việc hỗ trợ điều trị quân nhân nhiễm COVID-19.

Cập nhật danh sách cảnh báo các sản phẩm có nguy cơ bị điều tra áp dụng biện pháp phòng vệ thương mại, gian lận xuất xứ và chuyền tải bất hợp pháp

07-03-2022

Ngày 07/3/2022, UBND tỉnh ban hành Công văn số 798/UBND-TH về việc cập nhật danh sách cảnh báo các sản phẩm có nguy cơ bị điều tra áp dụng biện pháp phòng vệ thương mại, gian lận xuất xứ và chuyền tải bất hợp pháp

Báo cáo tình hình thực hiện chính sách cho học sinh dân tộc thiểu số (DTTS)

07-03-2022

Ngày 07/3/2022, UBND tỉnh ban hành Công văn số 806/UBND-NC về việc báo cáo tình hình thực hiện chính sách cho học sinh dân tộc thiểu số (DTTS).

Chủ trương thành lập Trung tâm hồi sức tích cực điều trị bệnh nhân COVID-19 (cơ sở 2)

07-03-2022

Ngày 04/3/2022, UBND tỉnh ban hành Công văn 781/UBND-KGVX về việc chủ trương thành lập Trung tâm hồi sức tích cực điều trị bệnh nhân COVID-19 (cơ sở 2).