Truy cập nội dung luôn

Đăng ký, cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất cho người nhận chuyển nhượng quyền sử dụng đất tại Dự án: Xây dựng nhà ở để bán và cho thuê tại Khu dân cư số 3, số 4, phường Đồng Quang thành phố Thái Nguyên.

Ngày 11/05/2022, Sở Tài nguyên và Môi trường đã ban hành Thông báo số 239/TB-STNMT về việc đăng ký, cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất cho người nhận chuyển nhượng quyền sử dụng đất tại Dự án: Xây dựng nhà ở để bán và cho thuê tại Khu dân cư số 3, số 4, phường Đồng Quang thành phố Thái Nguyên.

Chi tiết văn bản xem tại file đính kèm


thainguyen.gov.vn