Truy cập nội dung luôn

Số điện thoại đường dây nóng Sở Nông nghiệp và PTNT tỉnh Thái Nguyên.

Sở Nông nghiệp PTNT tỉnh Thái Nguyên Công khai số điện thoại đường dây nóng và địa chỉ hộp thư điện tử: - Số điện thoại đường dây nóng: 0976456787; 0988708608 - Địa chỉ hộp thư điện tử: sonnptnt@thainguyen.gov.vn

Nhằm tăng cường xử lý, ngăn chặn có hiệu quả tình trạng nhũng nhiễu, gây phiền hà cho người dân, doanh nghiệp trong giải quyết công việc và tiếp tục duy trì thực hiện việc tiếp nhận, xử lý thông tin phản ánh, kiến nghị, khiếu nại, tố cáo của các cơ quan, đơn vị, tổ chức, cá nhân về hành vi nhũng nhiễu, gây phiền hà cho người dân, doanh nghiệp trong giải quyết công việc của cán bộ, công chức, viên chức ngành Nông nghiệp và PTNT theo đúng quy định.

Ngày 06/05/2022, Sở Nông nghiệp và PTNT đã ban hành Thông báo số 1232/TB-SNNPTNT công khai số điện thoại đường dây nóng và địa chỉ hộp thư điện tử của Sở Nông nghiệp và PTNT tỉnh Thái Nguyên như sau:

Số điện thoại đường dây nóng: 0976456787; 0988708608

Địa chỉ hộp thư điện tử: sonnptnt@thainguyen.gov.vn

Thời gian tiếp nhận thông tin: Sở Nông nghiệp và PTNT tiếp nhận thông tin phản ánh, kiến nghị, khiếu nại, tố cáo của các cơ quan, đơn vị, tổ chức, cá nhân 24/24 giờ vào tất cả các ngày trong tuần và được đảm bảo bí mật theo quy định.

Chi tiết văn bản xem tại file đính kèm

Thanh tâm (Tổng hợp và biên tập)
thainguyen.gov.vn