Truy cập nội dung luôn

Gia hạn thời gian đăng ký thực hiện dự án Khu dân cư xóm Ấp Thái

Ngày 20/05/2022, UBND tỉnh đã ban hành Quyết định số 1087/QĐ-UBND về việc gia hạn thời gian đăng ký thực hiện dự án Khu dân cư xóm Ấp Thái.