Truy cập nội dung luôn

Mời quan tâm Dự án Khu dân cư Hồng Thái giai đoạn 2, xã Hóa Thượng, huyện Đồng Hỷ

Ngày 06/5/2022, Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Thái Nguyên đã ban hành Thông báo số 1259/TB-SKĐT mời quan tâm Dự án Khu dân cư Hồng Thái giai đoạn 2, xã Hóa Thượng, huyện Đồng Hỷ.

Cụ thể, địa điểm thực hiện dự án: Xã Hóa Thượng, huyện Đồng Hỷ, tỉnh Thái Nguyên.

Mục đích sử dụng đất: Diện tích khu đất là 6,89 ha.. Với 27.989,15 m2 đất ở; 891,87 m2 đất công cộng; 3.041,36 m2 đất cây xanh; 765,84 m2 đất hạ tầng kỹ thuật; 36.244,91 m2 đất giao thông.

Sơ bộ tổng mức đầu tư dự án: 208.649 tỷ đồng. Trong đó: Sơ bộ chi phí thực hiện dự án: 157.529 tỷ đồng; sơ bộ chi phí bồi thường, hỗ trợ, tái định cư: 51.120 tỷ đồng. Sơ bộ vốn đầu tư của dự án nêu trên chỉ là dự kiến, không sử dụng để tính toán tiền sử dụng đất, tiền thuê đất và nghĩa vụ tài chính của nhà đầu tư được lựa chọn thực hiện dự án, việc xác định tiền sử dụng đất, tiền thuê đất của dự án được thực hiện theo quy định của pháp luật.

Thời gian hoạt động của dự án: 50 năm tính từ ngày nhà đầu tư được cơ quan có thẩm quyền quyết định giao đất, quyết định cho thuê đất. Tiến độ thực hiện dự án: Năm 2022 - 2024.

Mục tiêu đầu tư: Cụ thể hóa quy hoạch chi tiết đã được phê duyệt. Dự án hoàn thành sẽ tạo ra một khu đô thị mới văn minh hiện đại với các sản phẩm, dịch vụ cung cấp như các ô đất ở liền kề, công trình nhà ở thương mại, công trình công cộng, đường giao thông, hạ tầng kỹ thuật, cây xanh... góp phần đáp ứng nhu cầu về phát triển chỉnh trang đô thị và nhà ở trong khu vực và mang lại hiệu quả kinh tế xã hội. Nâng cao hiệu quả sử dụng đất, góp phần thúc đẩy tăng trưởng kinh tế của Tỉnh, tăng nguồn thu cho ngân sách địa phương.  

Nhà đầu tư quan tâm, có nhu cầu đăng ký thực hiện Dự án, xem xét đầy đủ thông tin của dự án tại địa chỉ http://muasamcong.mpi.gov.vn và địa chỉ http://sokhdt.thainguyen.gov.vn và http://thainguyen.gov.vn

Thông tin liên hệ theo địa chỉ: Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Thái Nguyên. Địa chỉ: Số 16A, đường Nha Trang, phường Trưng Vương, thành phố Thái Nguyên, tỉnh Thái Nguyên. Số điện thoại: 0208.3855.688. Số fax: 0208.3855.688. Email: phongdauthauthamdinh@gmail.com

Thời điểm hết hạn nộp hồ sơ đăng ký thực hiện dự án: 09 giờ 00 phút ngày 06/6/2022.

Chi tiết văn bản mời xem tại file đính kèm

Thanh tâm (Tổng hợp và biên tập)
thainguyen.gov.vn