Truy cập nội dung luôn

Mời quan tâm Dự án Khu dân cư Thành Nam 1, thị trấn Đu, huyện Phú Lương

Ngày 06/5/2022, Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Thái Nguyên đã ban hành Thông báo số 1245/TB-SKH&ĐT mời quan tâm Dự án Khu dân cư Thành Nam 1, thị trấn Đu, huyện Phú Lương.

Cụ thể, địa điểm thực hiện dự án: Thị trấn Đu, huyện Phú Lương, tỉnh Thái Nguyên.

Mục đích sử dụng đất: Diện tích khu đất là 55.600 m2. Với 22.528 m2 đất ở; 2.108 m2 đất công cộng; 4.478 m2 đất cây xanh; 293 m2 đất hạ tầng kỹ thuật; 26.193 m2 đất giao thông, taluy.

Sơ bộ tổng mức đầu tư dự án: 174,387 tỷ đồng. Trong đó: Sơ bộ chi phí thực hiện dự án (m1): 154,668 tỷ đồng; chi phí bồi thường, hỗ trợ, tái định cư (m2): 19,719 tỷ đồng. Sơ bộ chi phí của dự án nêu trên chỉ là dự kiến, không sử dụng để tính toán tiền sử dụng đất, tiền thuê đất và nghĩa vụ tài chính của nhà đầu tư được lựa chọn thực hiện dự án, việc xác định tiền sử dụng đất, tiền thuê đất của dự án được thực hiện theo quy định của pháp luật.

Thời gian hoạt động của dự án: 50 năm tính từ ngày nhà đầu tư được cơ quan có thẩm quyền quyết định giao đất, quyết định cho thuê đất. Tiến độ thực hiện dự án: 36 tháng kể từ ngày quyết định chấp thuận chủ trương đầu tư.

Mục tiêu đầu tư: Xây dựng đồng bộ hệ thống hạ tầng kỹ thuật, hạ tầng xã hội; tạo ra một khu nhà ở văn minh theo đồ án quy hoạch chi tiết đã được UBND huyện Phú Lương phê duyệt. Tăng quỹ nhà ở, đất ở; giảm áp lực về nhu cầu nhà ở cho khu vực, góp phần giải quyết nhu cầu chỗ ở cho Nhân dân. Nâng cao hiệu quả sử dụng đất đai, tăng nguồn thu cho ngân sách nhà nước thông qua các khoản thuế, phí, góp phần thúc đẩy tăng trưởng kinh tế của địa phương. Huy động mọi nguồn lực để đầu tư xây dựng thị trấn Đu, huyện Phú Lương cơ bản đạt tiêu chuẩn đô thị loại IV trong giai đoạn 2022 – 2025.  

Nhà đầu tư quan tâm, có nhu cầu đăng ký thực hiện Dự án, xem xét đầy đủ thông tin của dự án tại địa chỉ http://muasamcong.mpi.gov.vn và địa chỉ http://sokhdt.thainguyen.gov.vn và http://thainguyen.gov.vn

Thông tin liên hệ theo địa chỉ: Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Thái Nguyên. Địa chỉ: Số 16A, đường Nha Trang, phường Trưng Vương, thành phố Thái Nguyên, tỉnh Thái Nguyên. Số điện thoại: 0208.3855.688. Số fax: 0208.3855.688. Email: phongdauthauthamdinh@gmail.com

Thời điểm hết hạn nộp hồ sơ đăng ký thực hiện dự án: 08 giờ 00 phút ngày 06/6/2022.

Chi tiết văn bản mời xem tại file đính kèm

Thanh tâm (Tổng hợp và biên tập)
thainguyen.gov.vn