Truy cập nội dung luôn

Mời quan tâm Dự án Khu đô thị số 2 phường Bách Quang

Ngày 28/06/2022, Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Thái Nguyên đã ban hành Thông báo số 2107/TB-SKHĐT mời quan tâm Dự án Khu đô thị số 2 phường Bách Quang.

Cụ thể, địa điểm thực hiện dự án: Phường Bách Quang thành phố Sông Công, tỉnh Thái Nguyên.

Mục đích sử dụng đất: Diện tích khu đất là 57.930,88 m2. Với 24.923,37 m2 đất ở; 2.883,37 m2 đất công viên cây xanh; 1.432,71 m2 đất công trình công cộng; 1.922,47 m2 đất hạ tầng; 26.768,96 m2 đất giao thông.

Sơ bộ tổng mức đầu tư dự án: 173.052 triệu đồng. Sơ bộ chi phí thực hiện dự án (m1): 148.122 triệu đồng. Sơ bộ chi phí bồi thường, hỗ trợ, tái định cư (m2): 24.930 triệu đồng. Sơ bộ chi phí của dự án nêu trên chỉ là dự kiến, không sử dụng để tính toán tiền sử dụng đất, tiền thuê đất và nghĩa vụ tài chính của nhà đầu tư được lựa chọn thực hiện dự án, việc xác định tiền sử dụng đất, tiền thuê đất của dự án được thực hiện theo quy định của pháp luật.

Thời gian hoạt động của dự án: 50 năm tính từ ngày nhà đầu tư được cơ quan có thẩm quyền quyết định giao đất, quyết định cho thuê đất. Tiến độ thực hiện dự án: Năm 2022-2024.

Mục tiêu đầu tư: Cụ thể hóa quy hoạch chi tiết Khu đô thị số 2, phường Bách Quang, thành phố Sông Công đã được phê duyệt. Xây dựng đồng bộ không gian kiến trúc cảnh quan và hệ thống hạ tầng kỹ thuật, khớp nối với các dự án đang triển khai và các khu dân cư hiện hữu tạo ra một khu nhà ở mới văn minh hiện đại, đồng bộ hạ tầng kỹ thuật, hạ tầng xã hội, công cộng thiết yếu và các sản phẩm: Đất ở thương mại, công trình thương mại dịch vụ, cây xanh... đáp ứng nhu cầu đất ở, nhà ở cho nhân dân trong và ngoài khu vực. Nâng cao hiệu quả sử dụng đất, góp phần thúc đẩy tăng trưởng kinh tế, tăng nguồn thu cho ngân sách.  

Nhà đầu tư quan tâm, có nhu cầu đăng ký thực hiện Dự án, xem xét đầy đủ thông tin của dự án tại địa chỉ http://muasamcong.mpi.gov.vn và địa chỉ http://sokhdt.thainguyen.gov.vn và http://thainguyen.gov.vn

Thông tin liên hệ theo địa chỉ: Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Thái Nguyên. Địa chỉ: Số 16A, đường Nha Trang, phường Trưng Vương, thành phố Thái Nguyên, tỉnh Thái Nguyên. Số điện thoại: 0208.3855.688. Số fax: 0208.3855.688. Email: phongdauthauthamdinh@gmail.com

Thời điểm hết hạn nộp hồ sơ đăng ký thực hiện dự án: 09 giờ 00 phút ngày 29/7/2022.

Chi tiết văn bản mời xem tại file đính kèm

Thanh tâm (Tổng hợp và biên tập)
thainguyen.gov.vn