Truy cập nội dung luôn

Tập huấn nâng cao năng suất, chất lượng cho doanh nghiệp tỉnh Thái Nguyên

Sáng ngày 5/7, Sở Khoa học và Công nghệ phối hợp với Hiệp hội Doanh nghiệp nhỏ và vừa tỉnh Thái Nguyên tổ chức Hội nghị tập huấn nâng cao năng suất, chất lượng cho doanh nghiệp tỉnh Thái Nguyên. Tham dự Hội nghị có đại diện lãnh đạo Hội Nông dân tỉnh, Hiệp hội Doanh nghiệp nhỏ và vừa tỉnh; 100 học viên là cán bộ, công chức, viên chức các sở, ban, ngành, UBND các huyện, thành phố; các doanh nghiệp và HTX trên địa bàn tỉnh.

Ông Đặng Khánh Hào, Giám đốc Công ty TNHH Dịch vụ công nghệ truyền giảng, phổ biến, chia sẻ cho các học viên về hệ thống quản lý, công cụ cải tiến năng suất, chất lượng áp dụng cho doanh nghiệp

Tại Hội nghị tập huấn, các học viên đã được các chuyên gia công nghệ là lãnh đạo doanh nghiệp có uy tín và cán bộ Sở Khoa học và Công nghệ bồi dưỡng, chia sẻ, phổ biến những kiến thức cơ bản về hệ thống quản lý, công cụ cải tiến năng suất, chất lượng áp dụng cho doanh nghiệp; giải pháp chuyển đổi số và truy xuất nguồn gốc để nâng cao năng suất, chất lượng cho doanh nghiệp; kinh nghiệm về hoạt động nâng cao năng suất, chất lượng cho doanh nghiệp. Đồng thời, phổ biến sơ bộ Chương trình quốc gia hỗ trợ doanh nghiệp nâng cao năng suất và chất lượng sản phẩm, hàng hóa giai đoạn 2021 - 2030 trên địa bàn tỉnh Thái Nguyên.

Chương trình quốc gia hỗ trợ doanh nghiệp nâng cao năng suất và chất lượng sản phẩm, hàng hóa giai đoạn 2021 - 2030 (viết tắt là Chương trình) được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt tại Quyết định số 1322/QĐ-TTg ngày 31/8/2020 và chính thức triển khai đồng bộ từ cuối năm 2020. Theo đó, tỉnh Thái Nguyên đã xây dựng kế hoạch thực hiện Chương trình với mục tiêu chung là: Hỗ trợ doanh nghiệp nâng cao năng suất, chất lượng sản phẩm, hàng hóa trên cơ sở áp dụng các giải pháp về tiêu chuẩn, quy chuẩn kỹ thuật, hệ thống quản lý, công cụ cải tiến năng suất chất lượng, góp phần nâng tỷ trọng hàng hóa, hiệu quả sản xuất và sức cạnh tranh của nền kinh tế.

Những kiến thức lĩnh hội tại Hội nghị tập huấn sẽ là cơ sở quan trọng để các cơ quan quản lý và các doanh nghiệp triển khai hiệu quả hoạt động nâng cao năng suất, chất lượng sản phẩm, hàng hóa, góp phần đẩy nhanh quá trình phục hồi và phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh Thái Nguyên sau đại dịch COVID-19.

Thanh Tâm
thainguyen.gov.vn