Truy cập nội dung luôn

Thông báo mời tham gia thi tuyển phương án kiến trúc khối nhà điều trị nội trú hệ nội thuộc Dự án Xây dựng, nâng cấp và cải tạo Bệnh viện Trung ương Thái Nguyên (giai đoạn II)

Ngày 05/5/2022, Bệnh viên Trung ương Thái Nguyên đã ban hành Thông báo số 394/TB-BV về việc mời tham gia thi tuyển phương án kiến trúc khối nhà điều trị nội trú hệ nội thuộc Dự án Xây dựng, nâng cấp và cải tạo Bệnh viện Trung ương Thái Nguyên (giai đoạn II).