Truy cập nội dung luôn

Tòa án nhân dân thành phố Phổ Yên thông báo tìm kiếm người bị yêu cầu tuyên bố đã chết

Ngày 20/4/2022 Tòa án nhân dân thành phố Phổ Yên đã ban hành Quyết định số 02/2022/QĐ-TA thông báo tìm kiếm người bị yêu cầu tuyên bố đã chết đối với ông Nguyễn Văn Thịnh, sinh năm 1965.

 

- Địa chỉ nơi cư trú trước khi biệt tích: Tổ dân phố Đài 2, phường Đắc Sơn, thành phố Phổ Yên, tỉnh Thái Nguyên.

- Ông Nguyễn Văn Thịnh vắng mặt tại nơi cư trú từ ngày 01 tháng 8 năm 1997. Hiện ông Nguyễn Văn Thịnh ở đâu, đề nghị ông Thịnh liên hệ với Toà án nhân dân thành phố Phổ Yên, tỉnh Thái Nguyên theo địa chỉ: tổ dân phố 4, phường Ba Hàng, thành phố Phổ Yên, tỉnh Thái Nguyên để giải quyết yêu cầu tuyên bố một người là đã chết hoặc ai biết được tin tức về ông Nguyễn Văn Thịnh thì thông báo cho Toà án nhân dân thành phố Phổ Yên, tỉnh Thái Nguyên theo địa chỉ như trên, Uỷ ban nhân dân phường Đắc Sơn, thành phố Phổ Yên, tỉnh Thái Nguyên, người yêu cầu.

Thời hạn thông báo tìm kiếm người bị yêu cầu tuyên bố là đã chết là 04 tháng kể từ ngày đăng, phát thông báo lần đầu tiên. Trong thời hạn 10 ngày, kể từ ngày kết thúc thời hạn nêu trên nếu không có tin tức gì của ông Nguyễn Văn Thịnh thì Toà án sẽ mở phiên họp xét đơn yêu cầu tuyên bố một người là đã chết./..

Chi tiết văn bản xem tại file đính kèm


thainguyen.gov.vn