Truy cập nội dung luôn

Tòa án nhân dân thành phố Thái Nguyên thông báo tìm kiếm người bị yêu cầu tuyên bố mất tích.

Ngày 08/5/2022 Tòa án nhân dân thành phố Thái Nguyên đã ban hành Quyết định số 03/2022/QĐ - TA thông báo tìm kiếm người bị yêu cầu tuyên bố mất tích đối với ông Vũ Đức Sáng, sinh năm 1987.

- Địa chỉ nơi cư trú cuối cùng: Tổ 14 (nay là tổ 03), phường Hương Sơn, thành phố Thái Nguyên, tỉnh Thái Nguyên..

- Ông Vũ Đức Sáng biệt tích từ cuối năm 2018. Hiện ông Vũ Đức Sáng ở đâu, đề nghị ông Sáng liên hệ với liên hệ với Tòa án nhân dân thành phố Thái Nguyên, tỉnh Thái Nguyên theo địa chỉ: Tổ 11, phường Túc Duyên, thành phố Thái Nguyên, tỉnh Thái Nguyên để giải quyết hoặc ai biết được tin tức về anh Vũ Đức Sáng thì thông báo cho Tòa án nhân dân thành phố Thái Nguyên, tỉnh Thái Nguyên theo địa chỉ như trên hoặc thông báo cho Ủy ban nhân dân phường Hương Sơn, thành phố Thái Nguyên hoặc người yêu cầu.

Thời hạn thông báo tìm kiếm người bị yêu cầu tuyên bố mất tích là 04 tháng kể từ ngày kết thúc thời hạn nêu trên nếu không có tin tức gì của ông Vũ Đức Sáng thì Tòa án sẽ mở phiên họp xét đơn yêu cầu tuyên bố một người mất tích./.

Chi tiết văn bản xem tại file đính kèm


thainguyen.gov.vn