Truy cập nội dung luôn

Thực hiện nếp sống văn minh trong việc cưới, việc tang trên địa bàn tỉnh Thái Nguyên

02-06-2021

Ngày 31/5/2021, UBND tỉnh Thái nguyên đã ban hành Quyết định số 26/2021/QĐ-UBND sửa đổi, bổ sung một số điều của Quy định thực hiện nếp sống văn minh trong việc cưới, việc tang trên địa bàn tỉnh Thái Nguyên.

Điện thoại đường dây nóng của Sở Y tế và các đơn vị trực thuộc để tiếp nhận thông tin, hướng dẫn xử lý khi có tình huống dịch bệnh xảy ra.

24-05-2021

Để kịp thời tiếp nhận thông tin phản ánh và hướng dẫn xử lý các tình huống liên quan đến công tác phòng, chống dịch COVID-19 trên địa bàn tỉnh Thái Nguyên. Sở Y tế lập danh sách số điện thoại đường dây nóng của cơ quan Sở Y tế và các đơn vị trong ngành Y tế tỉnh Thái Nguyên để tiếp nhận thông tin, hướng dẫn xử lý khi có tình huống dịch bệnh xảy ra.

Thông báo tạm dừng buổi công bố giá quyền sử dụng đất thuộc khu dân cư đường Bắc Sơn kéo dài

12-05-2021

Ngày 12/5, Trung tâm Dịch vụ đấu giá tài sản - Sở Tư pháp đã thông báo tạm dừng buổi công bố giá Quyền sử dụng đất thuộc khu dân cư đường Bắc Sơn kéo dài.