Truy cập nội dung luôn

Báo cáo về việc đấu giá quyền sử dụng đất tại Khu dân cư tổ 14, phường Túc Duyên, thành phố Thái Nguyên

20-04-2021

Thực hiện chỉ đạo của UBND tỉnh Thái Nguyên, ngày 20/4, UBND thành phố Thái Nguyên ban hành Báo cáo số 175/BC-UBND về việc đấu giá quyền sử dụng đất tại Khu dân cư tổ 14, phường Túc Duyên, thành phố Thái Nguyên được nêu tại Báo Giáo dục và Thời đại ngày 19/4/2021

Thông báo tiếp nhận và giải quyết thủ tục hành chính mức độ 4 thuộc thẩm quyền giải quyết của Ban dân tộc tỉnh Thái Nguyên

19-04-2021

Để tạo điều kiện thuận lợi cho các tổ chức, cá nhân giải quyết thủ tục hành chính (TTHC) thuộc lĩnh vực Dân tộc qua dịch vụ công trực tuyến mức độ 4, Ban Dân tộc tỉnh Thái Nguyên thông báo TTHC giải quyết qua dịch vụ công mức độ 4 và quy trình thực hiện như sau:

Thông báo lấy ý kiến đóng góp về Quy hoạch sử dụng đất huyện Đồng Hỷ thời kỳ 2021 - 2030

19-03-2021

Ngày 05/02/2021, UBND huyện Đồng Hỷ đã ban hành Thông báo số 09/TB- UBND, về việc tổ chức lấy ý kiến đóng góp của các cơ quan, tổ chức, cá nhân và cộng đồng dân cư về Quy hoạch sử dụng đất huyện Đồng Hỷ thời kỳ 2021 - 2030.

Thông báo lấy ý kiến đóng góp về quy hoạch sử dụng đất huyện Phú Bình thời kỳ 2021 - 2030

19-03-2021

Ngày 08/3/2021, UBND huyện Phú Bình đã ban hành Thông báo số 34/TB-UBND về việc lấy ý kiến đối với quy hoạch sử dụng đất thời kỳ 2021 - 2030 huyện Phú Bình.