Truy cập nội dung luôn

Điện thoại đường dây nóng của Sở Y tế và các đơn vị trực thuộc để tiếp nhận thông tin, hướng dẫn xử lý khi có tình huống dịch bệnh xảy ra.

24-05-2021

Để kịp thời tiếp nhận thông tin phản ánh và hướng dẫn xử lý các tình huống liên quan đến công tác phòng, chống dịch COVID-19 trên địa bàn tỉnh Thái Nguyên. Sở Y tế lập danh sách số điện thoại đường dây nóng của cơ quan Sở Y tế và các đơn vị trong ngành Y tế tỉnh Thái Nguyên để tiếp nhận thông tin, hướng dẫn xử lý khi có tình huống dịch bệnh xảy ra.

Thông báo tạm dừng buổi công bố giá quyền sử dụng đất thuộc khu dân cư đường Bắc Sơn kéo dài

12-05-2021

Ngày 12/5, Trung tâm Dịch vụ đấu giá tài sản - Sở Tư pháp đã thông báo tạm dừng buổi công bố giá Quyền sử dụng đất thuộc khu dân cư đường Bắc Sơn kéo dài.

Báo cáo về việc đấu giá quyền sử dụng đất tại Khu dân cư tổ 14, phường Túc Duyên, thành phố Thái Nguyên

20-04-2021

Thực hiện chỉ đạo của UBND tỉnh Thái Nguyên, ngày 20/4, UBND thành phố Thái Nguyên ban hành Báo cáo số 175/BC-UBND về việc đấu giá quyền sử dụng đất tại Khu dân cư tổ 14, phường Túc Duyên, thành phố Thái Nguyên được nêu tại Báo Giáo dục và Thời đại ngày 19/4/2021

Thông báo tiếp nhận và giải quyết thủ tục hành chính mức độ 4 thuộc thẩm quyền giải quyết của Ban dân tộc tỉnh Thái Nguyên

19-04-2021

Để tạo điều kiện thuận lợi cho các tổ chức, cá nhân giải quyết thủ tục hành chính (TTHC) thuộc lĩnh vực Dân tộc qua dịch vụ công trực tuyến mức độ 4, Ban Dân tộc tỉnh Thái Nguyên thông báo TTHC giải quyết qua dịch vụ công mức độ 4 và quy trình thực hiện như sau: