Truy cập nội dung luôn

Thông báo nhà đầu tư đáp ứng yêu cầu sơ bộ về năng lực, kinh nghiệm để thực hiện dự án Khu dân cư Hồ Dinh

19-05-2022

Ngày 17/05/2022, Sở Kế hoạch và Đầu tư đã ban hành Thông báo số 1383/TB-SKHĐT về danh sách nhà đầu tư đáp ứng yêu cầu sơ bộ về năng lực, kinh nghiệm để thực hiện dự án Khu dân cư Hồ Dinh.

Đăng ký, cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất cho người nhận chuyển nhượng quyền sử dụng đất tại dự án: Xây dựng đường Bắc Sơn, đường Minh Cầu (đoạn nối đường Bắc Sơn) và khu dân cư số 1 phường Hoàng Văn Thụ, thành phố Thái Nguyên

19-05-2022

Ngày 11/05/2022, Sở Tài nguyên và Môi tường đã ban hành Thông báo số 238/TB-STNMT về việc đăng ký, cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất cho người nhận chuyển nhượng quyền sử dụng đất tại dự án: Xây dựng đường Bắc Sơn, đường Minh Cầu (đoạn nối đường Bắc Sơn) và khu dân cư số 1 phường Hoàng Văn Thụ, thành phố Thái Nguyên

Thông báo nhà đầu tư đáp ứng đáp ứng yêu cầu sơ bộ về năng lực, kinh nghiệm để thực hiện dự án Điểm dân cư Trung tâm xã Tân Đức.

19-05-2022

Ngày 17/05/2022, Sở Kế hoạch và Đầu tư đã ban hành Thông báo số 1385/TB-SKHĐT về danh sách nhà đầu tư đáp ứng đáp ứng yêu cầu sơ bộ về năng lực, kinh nghiệm để thực hiện dự án Điểm dân cư Trung tâm xã Tân Đức.

Mời quan tâm Dự án Khu dân cư Hồng Thái giai đoạn 2, xã Hóa Thượng, huyện Đồng Hỷ

18-05-2022

Ngày 06/5/2022, Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Thái Nguyên đã ban hành Thông báo số 1259/TB-SKĐT mời quan tâm Dự án Khu dân cư Hồng Thái giai đoạn 2, xã Hóa Thượng, huyện Đồng Hỷ.

Tòa án nhân dân thành phố Thái Nguyên thông báo tìm kiếm người bị yêu cầu tuyên bố đã chết.

18-05-2022

Ngày 04/5/2022 Tòa án nhân dân thành phố Thái Nguyên đã ban hành Quyết định số 02/TB – TA thông báo tìm kiếm người bị yêu cầu tuyên bố đã chết đối với bà Dương Thị Đào, sinh năm 1979.

Tham gia ý kiến vào Dự thảo Nghị quyết Sửa đổi, bổ sung một số điều của Quy định ban hành kèm theo Nghị quyết số 03/2018/NQ-HĐND của Hội đồng nhân dân tỉnh

17-05-2022

Ngày 16/5/2022, Sở Tài chính đã ban hành Công văn số 1547/STC-TCHCSN đề nghị tham gia ý kiến vào Dự thảo Nghị quyết Sửa đổi, bổ sung một số điều của Quy định ban hành kèm theo Nghị quyết số 03/2018/NQ-HĐND của Hội đồng nhân dân tỉnh.

Thông báo các dự án đủ điều kiện huy động vốn và các dự án đủ điều kiện kinh doanh bất động sản hình thành trong tương lai.

17-05-2022

Ngày 16/5/2022, Sở Xây dựng Thái Nguyên đã ban hành danh mục các dự án đủ điều kiện huy động vốn và các dự án đủ điều kiện kinh doanh bất động sản hình thành trong tương lai.

Số điện thoại đường dây nóng Sở Nông nghiệp và PTNT tỉnh Thái Nguyên.

16-05-2022

Sở Nông nghiệp PTNT tỉnh Thái Nguyên Công khai số điện thoại đường dây nóng và địa chỉ hộp thư điện tử: - Số điện thoại đường dây nóng: 0976456787; 0988708608 - Địa chỉ hộp thư điện tử: sonnptnt@thainguyen.gov.vn

Tòa án nhân dân huyện Đồng Hỷ thông báo tìm kiếm người bị yêu cầu tuyên bố mất tích

14-05-2022

Ngày 13/5/2022 Tòa án nhân dân huyện Đồng Hỷ đã ban hành Quyết định số 03/2022/QĐST - VDS về việc thông báo tìm kiếm người bị yêu cầu tuyên bố mất tích đối với chị Trần Thị Hiền, sinh năm 1968.

Mời tham gia thi tuyển Phương án kiến trúc

13-05-2022

Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng thành phố Thái Nguyên trân trọng mời các tổ chức, cá nhân trong nước tham gia thi tuyển phương án kiến trúc công trình cầu Quang Vinh 1, cầu Quang Vinh 2, thành phố Thái Nguyên.

Gia hạn mời quan tâm Dự án Khu đô thị City Home

11-05-2022

Ngày 09/5/2022, Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Thái Nguyên đã ban hành Thông báo số 1285/TB-SKHĐT gia hạn mời quan tâm Dự án Khu đô thị City Home.

Đổi tên Bệnh viện Lao và Bệnh Phổi thành Bệnh viện Phổi và giới thiệu mẫu dấu mới

11-05-2022

Ngày 05/5/2022, Bệnh viện Phổi đã ban hành Thông báo số 1152/TB-BVP về việc đổi tên Bệnh viện Lao và Bệnh Phổi thành Bệnh viện Phổi và giới thiệu mẫu dấu mới

Đăng ký, cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất cho người nhận chuyển nhượng quyền sử dụng đất tại Dự án Xây dựng khu dân cư số 9 phường Phan Đình Phùng, thành phố Thái Nguyên.

11-05-2022

Ngày 06/5/2022, Sở Tài nguyên và Môi trường đã ban hành Thông báo số 231/TB-STNMT về việc đăng ký, cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất cho người nhận chuyển nhượng quyền sử dụng đất tại Dự án Xây dựng khu dân cư số 9 phường Phan Đình Phùng, thành phố Thái Nguyên..

Mời quan tâm Dự án Khu dân cư Thành Nam 1, thị trấn Đu, huyện Phú Lương

11-05-2022

Ngày 06/5/2022, Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Thái Nguyên đã ban hành Thông báo số 1245/TB-SKH&ĐT mời quan tâm Dự án Khu dân cư Thành Nam 1, thị trấn Đu, huyện Phú Lương.

Thông báo mời tham gia thi tuyển phương án kiến trúc khối nhà điều trị nội trú hệ nội thuộc Dự án Xây dựng, nâng cấp và cải tạo Bệnh viện Trung ương Thái Nguyên (giai đoạn II)

05-05-2022

Ngày 05/5/2022, Bệnh viên Trung ương Thái Nguyên đã ban hành Thông báo số 394/TB-BV về việc mời tham gia thi tuyển phương án kiến trúc khối nhà điều trị nội trú hệ nội thuộc Dự án Xây dựng, nâng cấp và cải tạo Bệnh viện Trung ương Thái Nguyên (giai đoạn II).

Tòa án nhân dân thành phố Phổ Yên thông báo tìm kiếm chị Dương Thị Linh, sinh năm 2000, người bị yêu cầu tuyên bố mất tích

05-05-2022

Ngày 29/4/2022 Tòa án nhân dân thành phố Phổ Yên đã ban hành Quyết định số 06/2022/QĐ - TA về việc thông báo tìm kiếm người bị yêu cầu tuyên bố mất tích đối với chị Dương Thị Linh, sinh năm 2000.

Tòa án nhân dân thành phố Phổ Yên thông báo tìm kiếm Chị Nguyễn Thị Luyện sinh năm 1979, người bị yêu cầu tuyên bố mất tích

05-05-2022

Ngày 29/4/2022 Tòa án nhân dân thành phố Phổ Yên đã ban hành Quyết định số 05/2022/QĐ – TA về việc thông báo tìm kiếm người bị yêu cầu tuyên bố mất tích đối với chị Nguyễn Thị Luyện, sinh năm 1979.

Đăng ký, cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất cho người nhận chuyển nhượng quyền sử dụng đất tại Dự án Khu dân cư số 4 phường Túc Duyên, thành phố Thái Nguyên

03-05-2022

Ngày 29/04/2022, Sở Tài Nguyên và Môi trường đã ban hành Thông báo số 226/TB-STNMT về việc đăng ký, cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất cho người nhận chuyển nhượng quyền sử dụng đất tại Dự án Khu dân cư số 4 phường Túc Duyên, thành phố Thái Nguyên

Đăng ký, cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất cho người nhận chuyển nhượng quyền sử dụng đất tại Dự án Khu dân cư số 8 phường Phan Đình Phùng, thành phố Thái Nguyên

03-05-2022

Ngày 29/04/2022, Sở Tài Nguyên và Môi trường đã ban hành Thông báo số 225/TB-STNMT về việc đăng ký, cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất cho người nhận chuyển nhượng quyền sử dụng đất tại Dự án Khu dân cư số 8 phường Phan Đình Phùng, thành phố Thái Nguyên