Truy cập nội dung luôn

Văn phòng UBND tỉnh Thái Nguyên thông báo tuyển dụng công chức

14-05-2018

Ngày 11/05/2018, Văn phòng UBND tỉnh Thái Nguyên ban hành Thông báo số 132/TB-VPUB về việc tuyển dụng công chức tại Văn phòng UBND tỉnh Thái Nguyên năm 2018

Thông báo về kết quả trúng đấu giá quyền khai thác khoáng sản

08-05-2018

Hội đồng đấu giá quyền khai thác khoáng sản tỉnh Thái Nguyên thông báo kết quả trúng đấu giá quyền khai thác khoáng sản

Thỏa thuận khung mua sắm tập trung thuốc

08-05-2018

Trung tâm Dịch vụ bán đấu giá tài sản tỉnh Thái Nguyên- Đơn vị mua sắm tập trung thuốc thuộc Danh mục thuốc đấu thầu tập trung cấp địa phương công khai Thỏa thuận khung mua sắm tập trung thuốc được ký kết căn cứ các Quyết định phê duyệt kết quả lựa chọn nhà thầu (lần 1) các gói thầu thuộc kế hoạch lựa chọn nhà thầu mua thuốc thông qua đấu thầu tập trung năm 2017.

Thông báo mời tham gia đấu giá quyền khai thác khoáng sản đât làm vật liệu san lấp tại khu vực xã Hóa Thượng và Hóa Trung, huyện Đồng Hỷ

26-04-2018

Hội đồng đấu giá quyền khai thác khoáng sản tỉnh Thái Nguyên thông báo tổ chức đấu giá quyền khai thác điểm mỏ đât làm vật liệu san lấp tại khu vực xã Hóa Thượng và Hóa Trung, huyện Đồng Hỷ

Danh sách tổ chức, cá nhân được tham gia phiên đấu giá quyền khai thác khoáng sản tỉnh Thái Nguyên

05-04-2018

Hội đồng đấu giá quyền khai thác khoáng sản tỉnh Thái Nguyên thông báo danh sách tổ chức, cá nhân được tham gia phiên đấu giá quyền khai thác khoáng sản đất sét làm gạch ngói khu vực xóm Đầm, xã An Khánh, huyện Đại Từ, tỉnh Thái Nguyên.

Thông báo mời tham gia đấu giá quyền khai thác điểm mỏ đất làm vật liệu san lấp tại khu vực cầu Giao, xã Minh Đức, thị xã Phổ Yên

05-04-2018

Hội đồng đấu giá quyền khai thác khoáng sản tỉnh Thái Nguyên thông báo tổ chức đấu giá quyền khai thác điểm mỏ đất làm vật liệu san lấp tại khu vực cầu Giao, xã Minh Đức, thị xã Phổ Yên.

Thông báo mời tham gia đấu giá quyền khai thác điểm mỏ đất làm vật liệu san lấp tại khu Đong, phường Bách Quang, thành phố Sông Công

05-04-2018

Hội đồng đấu giá quyền khai thác khoáng sản tỉnh Thái Nguyên thông báo tổ chức đấu giá quyền khai thác điểm mỏ đất làm vật liệu san lấp tại khu Đong, phường Bách Quang, thành phố Sông Công, tỉnh Thái Nguyên

Thực hiện chế độ báo cáo về tình hình, kết quả thực hiện kiểm soát thủ tục hành chính

02-03-2018

Ngày 28/2/2018, UBND tỉnh Thái Nguyên ban hành Văn bản số 608/UBND-KSTT về việc thực hiện chế độ báo cáo về tình hình, kết quả thực hiện kiểm soát thủ tục hành chính trên địa bàn tỉnh.

Hướng dẫn tự đánh giá, chấm điểm để xác định Chỉ số CCHC cấp tỉnh

15-01-2018

Bộ Nội vụ hướng dẫn Ủy ban dân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương (gọi tắt là tỉnh) về việc tự đánh giá, chấm điểm để xác định Chỉ số cải cách hành chính (gọi tắt là Chỉ số CCHC) cấp tỉnh hàng năm.

Triển khai điều tra xã hội học xác định Chỉ số cải cách hành chính năm 2017

15-01-2018

Ngày 05-1, Bộ Nội vụ ban hành Công văn số 62/BNV-CCHC về việc triển khai điều tra xã hội học xác định Chỉ số cải cách hành chính năm 2017.

Kế hoạch thực hiện công tác pháp chế năm 2018

22-12-2017

Thực hiện Nghị định số 55/2011/NĐ-CP ngày 04/7/2011 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và tổ chức bộ máy của tổ chức pháp chế, UBND tỉnh ban hành Kế hoạch thực hiện công tác pháp chế năm 2018

Kết quả thực hiện công tác cải cách hành chính tại các Sở, ngành tháng 11/2017

15-12-2017

Trong tháng 11/2017, các Sở, ban, ngành, đơn vị trên địa bàn tỉnh đã tổ chức nhiều giải pháp, nội dung cụ thể nhằm cải thiện, nâng cao chỉ số cải cách hành chính(CCHC).

Tòa án nhân dân thành phố Thái Nguyên thông báo tìm người mất tích

04-12-2017

Ngày 20/11/ 2017, Tòa án nhân dân thành phố Thái Nguyên đã ban hành công văn số 79/CV-DS về việc thông báo tìm kiếm người mất tích là chị Phạm Thị Tố Uyên, sinh năm 1985; nơi cư trú cuối cùng: Tổ 9, phường Tích Lương, TP Thái Nguyên, tỉnh Thái Nguyên.

Kết quả thực hiện công tác CCHC của các sở, ban, ngành, UBND cấp huyện trong tuần 02 tháng 11

27-11-2017

Trong tuần 02 tháng 11-2017 (từ ngày 05 đến 12/11), các đơn vị, địa phương tiếp tục thực hiện cơ chế một cửa, một cửa liên thông có hiệu quả, tạo thuận lợi hơn cho người dân và doanh nghiệp.

TB Kết luận của đồng chí Chủ tịch UBND tỉnh Vũ Hồng Bắc tại Hội nghị thống nhất phương án giải quyết vướng mắc tại trạm thu giá dịch vụ sử dụng đường bộ Km77+922,5 QL.3...

24-11-2017

Ngày 21/11, UBND tỉnh ban hành Thông báo số 191/TB-UBND về Kết luận của đồng chí Chủ tịch UBND tỉnh Vũ Hồng Bắc tại Hội nghị thống nhất phương án giải quyết vướng mắc tại trạm thu giá dịch vụ sử dụng đường bộ Km77+922,5 QL.3 dự án đầu tư xây dựng tuyến đường Thái Nguyên - Chợ Mới (Bắc Kạn) và nâng cấp, mở rộng QL.3 đoạn Km75 - Km100 theo hình thức hợp đồng BOT Luân chuyển.

TB kết luận của Phó Chủ tịch UBND tỉnh Đoàn Văn Tuấn tại Hội nghị bàn giải pháp triển khai thực hiện Quyết định số 1976/QĐ-TTg ngày 30/10/2014 ...

23-11-2017

Ngày 21/11, UBND tỉnh ban hành Thông báo số 190/TB-UBND về kết luận của Phó Chủ tịch UBND tỉnh Đoàn Văn Tuấn tại Hội nghị bàn giải pháp triển khai thực hiện Quyết định số 1976/QĐ-TTg ngày 30/10/2014 của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Quy hoạch hệ thống rừng đặc dụng cả nước đến năm 2020, tầm nhìn đến năm 2030.

Thông báo KL của PCT UBND tỉnh Đoàn Văn Tuấn về việc triển khai các dự án thuộc Đề án xây dựng hai bên bờ sông Cầu

22-11-2017

Ngày 17/11, UBND tỉnh ban hành Thông báo số 188/TB-UBND Kết luận của Phó Chủ tịch UBND tỉnh Đoàn Văn Tuấn tại cuộc họp về kế hoạch triển khai các dự án thuộc Đề án xây dựng cấp bách hệ thống chỗng lũ lụt sông Cầu kết hợp hoàn thiện hạ tầng đô thị hai bên bờ sông Cầu.

Thông báo kết luận của Phó Chủ tịch UBND tỉnh Đoàn Văn Tuấn tại cuộc họp về kế hoạch triển khai dự án Khu du lịch Hồ Núi Cốc

22-11-2017

Ngày 17/11, UBND tỉnh ban hành Thông báo số 189/TB-UBND Kết luận của Phó Chủ tịch UBND tỉnh Đoàn Văn Tuấn tại cuộc họp về kế hoạch triển khai dự án Khu du lịch Hồ Núi Cốc. Chi tiết mời xem file đính kèm.

Triển khai thực hiện một số nội dung liên quan đến công tác kiểm soát thủ tục hành chính

15-11-2017

Kể từ ngày 25/9/2017, mọi thông tin liên quan đến thực hiện nhiệm vụ kiểm soát thủ tục hành chính (TTHC) của các Sở, Ban, ngành, UBND cấp huyện gửi về Phòng Kiểm soát TTHC thuộc Văn phòng UBND tỉnh, là chỉ đạo của Chủ tịch UBND tỉnh Thái Nguyên về triển khai thực hiện một số nội dung liên quan đến công tác kiểm soát TTHC.