Truy cập nội dung luôn

Thông báo mời thầu các gói thầu mua sắm tập trung cấp tỉnh năm 2018

26-06-2018

Cổng thông tin điện tử tỉnh Thái Nguyên đăng tải thông báo mời thầu 03 gói thầu mua sắm tập trung cấp tỉnh năm 2018 của tỉnh Thái Nguyên

Thông báo kết quả trúng đấu giá quyền khai thác khoáng sản khu vực đất san lấp khu Đong và khu vực Cầu Giao

22-06-2018

Hội đồng đấu giá quyền khai thác khoáng sản tỉnh Thái Nguyên thông báo kết quả trúng đấu giá quyền khai thác khoáng sản khu vực đất san lấp khu Đong và khu vực Cầu Giao

Thông báo đấu giá quyền khai thác khoáng sản khu vực xã Bảo Lý, xã Tân Thành và xã Tân Hòa, huyện Phú Bình

12-06-2018

Hội đồng đấu giá quyền khai thác khoáng sản tỉnh Thái Nguyên thông báo tổ chức đấu giá quyền khai thác điểm mỏ đất làm vật liệu san lấp khu vực xã Bảo Lý, xã Tân Thành và xã Tân Hòa, huyện Phú Bình, tỉnh Thái Nguyên.

Thông báo đấu giá quyền khai thác khoáng sản khu vực núi Mồ, xóm Điềm Thụy, xã Điềm Thụy; núi Pheo, xóm Giữa và núi Thiệp, xóm Đầm, xã Úc Kỳ, huyện Phú Bình

12-06-2018

Hội đồng đấu giá quyền khai thác khoáng sản tỉnh Thái Nguyên thông báo tổ chức đấu giá quyền khai thác điểm mỏ đất làm vật liệu san lấp khu vực núi Mồ, xóm Điềm Thụy, xã Điềm Thụy; núi Pheo, xóm Giữa và núi Thiệp, xóm Đầm, xã Úc Kỳ, huyện Phú Bình, tỉnh Thái Nguyên.

Thông báo đấu giá quyền khai thác khoáng sản tại các xóm: Làng Cà, Làng Ngò, Vực Giảng, xã Tân Hòa, huyện Phú Bình

12-06-2018

Hội đồng đấu giá quyền khai thác khoáng sản tỉnh Thái Nguyên thông báo tổ chức đấu giá quyền khai thác điểm mỏ đất làm vật liệu san lấp tại các xóm: Làng Cà, Làng Ngò, Vực Giảng, xã Tân Hòa, huyện Phú Bình, tỉnh Thái Nguyên.

Danh sách tổ chức, cá nhân được tham gia phiên đấu giá quyền khai thác khoáng sản tỉnh Thái Nguyên

11-06-2018

Hội đồng đấu giá quyền khai thác khoáng sản tỉnh Thái Nguyên thông báo danh sách tổ chức, cá nhân được tham gia phiên đấu giá quyền khai thác khoáng sản tỉnh Thái Nguyên

Về việc báo cáo số liệu Chính phủ điện tử quý 2 năm 2018

24-05-2018

Ngày 21-5, Sở Thông tin và Truyền thông đã ban hành Công văn số 547/STTTT-CNTT về việc báo cáo số liệu Chính phủ điện tử quý II năm 2018 tỉnh Thái Nguyên.

Tòa án nhân dân huyện Đồng Hỷ thông báo tìm kiếm người bị yêu cầu mất tích

17-05-2018

Ngày 07/5/2018, Tòa án nhân dân huyện Đồng Hỷ ban hành Quyết định số 02/2018/QĐST-VDS thông báo tìm kiếm người bị yêu cầu tuyên bố mất tích.

Văn phòng UBND tỉnh Thái Nguyên thông báo tuyển dụng viên chức vào làm việc tại Trung tâm Thông tin năm 2018

14-05-2018

Ngày 11/05/2018, Văn phòng UBND tỉnh Thái Nguyên ban hành Thông báo số 131/TB-VPUB về việc tuyển dụng viên chức vào làm việc tại Trung tâm Thông tin thuộc Văn phòng UBND tỉnh Thái Nguyên. Theo đó, Văn phòng UBND tỉnh Thái Nguyên thông báo tuyển dụng 01 (một) chỉ tiêu.

Văn phòng UBND tỉnh Thái Nguyên thông báo tuyển dụng công chức

14-05-2018

Ngày 11/05/2018, Văn phòng UBND tỉnh Thái Nguyên ban hành Thông báo số 132/TB-VPUB về việc tuyển dụng công chức tại Văn phòng UBND tỉnh Thái Nguyên năm 2018

Thông báo về kết quả trúng đấu giá quyền khai thác khoáng sản

08-05-2018

Hội đồng đấu giá quyền khai thác khoáng sản tỉnh Thái Nguyên thông báo kết quả trúng đấu giá quyền khai thác khoáng sản

Thỏa thuận khung mua sắm tập trung thuốc

08-05-2018

Trung tâm Dịch vụ bán đấu giá tài sản tỉnh Thái Nguyên- Đơn vị mua sắm tập trung thuốc thuộc Danh mục thuốc đấu thầu tập trung cấp địa phương công khai Thỏa thuận khung mua sắm tập trung thuốc được ký kết căn cứ các Quyết định phê duyệt kết quả lựa chọn nhà thầu (lần 1) các gói thầu thuộc kế hoạch lựa chọn nhà thầu mua thuốc thông qua đấu thầu tập trung năm 2017.

Thông báo mời tham gia đấu giá quyền khai thác khoáng sản đât làm vật liệu san lấp tại khu vực xã Hóa Thượng và Hóa Trung, huyện Đồng Hỷ

26-04-2018

Hội đồng đấu giá quyền khai thác khoáng sản tỉnh Thái Nguyên thông báo tổ chức đấu giá quyền khai thác điểm mỏ đât làm vật liệu san lấp tại khu vực xã Hóa Thượng và Hóa Trung, huyện Đồng Hỷ

Danh sách tổ chức, cá nhân được tham gia phiên đấu giá quyền khai thác khoáng sản tỉnh Thái Nguyên

05-04-2018

Hội đồng đấu giá quyền khai thác khoáng sản tỉnh Thái Nguyên thông báo danh sách tổ chức, cá nhân được tham gia phiên đấu giá quyền khai thác khoáng sản đất sét làm gạch ngói khu vực xóm Đầm, xã An Khánh, huyện Đại Từ, tỉnh Thái Nguyên.

Thông báo mời tham gia đấu giá quyền khai thác điểm mỏ đất làm vật liệu san lấp tại khu vực cầu Giao, xã Minh Đức, thị xã Phổ Yên

05-04-2018

Hội đồng đấu giá quyền khai thác khoáng sản tỉnh Thái Nguyên thông báo tổ chức đấu giá quyền khai thác điểm mỏ đất làm vật liệu san lấp tại khu vực cầu Giao, xã Minh Đức, thị xã Phổ Yên.

Thông báo mời tham gia đấu giá quyền khai thác điểm mỏ đất làm vật liệu san lấp tại khu Đong, phường Bách Quang, thành phố Sông Công

05-04-2018

Hội đồng đấu giá quyền khai thác khoáng sản tỉnh Thái Nguyên thông báo tổ chức đấu giá quyền khai thác điểm mỏ đất làm vật liệu san lấp tại khu Đong, phường Bách Quang, thành phố Sông Công, tỉnh Thái Nguyên

Thực hiện chế độ báo cáo về tình hình, kết quả thực hiện kiểm soát thủ tục hành chính

02-03-2018

Ngày 28/2/2018, UBND tỉnh Thái Nguyên ban hành Văn bản số 608/UBND-KSTT về việc thực hiện chế độ báo cáo về tình hình, kết quả thực hiện kiểm soát thủ tục hành chính trên địa bàn tỉnh.

Hướng dẫn tự đánh giá, chấm điểm để xác định Chỉ số CCHC cấp tỉnh

15-01-2018

Bộ Nội vụ hướng dẫn Ủy ban dân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương (gọi tắt là tỉnh) về việc tự đánh giá, chấm điểm để xác định Chỉ số cải cách hành chính (gọi tắt là Chỉ số CCHC) cấp tỉnh hàng năm.