Truy cập nội dung luôn

Thông báo tuyển sinh chương trình học bổng của Bê-la-rút

03-05-2022

Ngày 29/04/2022, UBND tỉnh đã ban hành Công văn số 1779/UBND-KGVX về việc triển khai thông báo tuyển sinh chương trình học bổng của Bê-la-rút

Gia hạn thời gian đăng ký thực hiện Dự án Điểm dân cư nông thôn số 1 Hoàng Nông

03-05-2022

Ngày 29/04/2022, UBND tỉnh đã ban hành Quyết định số 918/QĐ-UBND về việc gia hạn thời gian đăng ký thực hiện dự án Khu đô thị sinh thái dọc Sông Công - Khu A

Công khai danh sách các nhà thầu vi phạm thời gian lập hồ sơ quyết toán; các dự án do các chủ đầu tư, ban quản lý dự án vi phạm thời gian lập báo cáo quyết toán.

03-05-2022

Ngày 31/3/2022, Sở Tài chính đã ban hành Công văn số 978/STC-TCDT về việc báo cáo danh sách các nhà thầu vi phạm thời gian lập hồ sơ QT; các dự án do các chủ đầu tư, BQL dự án vi phạm thời gian lập báo cáo quyết toán.

Tòa án nhân dân huyện Đồng Hỷ thông báo tìm kiếm người bị yêu cầu tuyên bố mất tích.

27-04-2022

Ngày 26/4/2022 Tòa án nhân dân huyện Đồng Hỷ đã ban hành Quyết định số 02/2022/QĐST-VDS về việc thông báo tìm kiếm người bị yêu cầu tuyên bố mất tích đối với chị Phạm Thị Thủy, sinh năm 1986.

Mời quan tâm Dự án Khu đô thị số 6, thuộc đô thị mới Điềm Thụy

27-04-2022

Ngày 22/4/2022, Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Thái Nguyên đã ban hành Thông báo số 1095/TB-SKHĐT mời quan tâm Dự án Khu đô thị số 6, thuộc đô thị mới Điềm Thụy.

Mời quan tâm Dự án Khu dân cư xóm Gò Cao 1, xã Hóa Thượng, huyện Đồng Hỷ

23-04-2022

Ngày 19/4/2022, Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Thái Nguyên đã ban hành Thông báo số 1026/TB-SKHĐT mời quan tâm Dự án Khu dân cư xóm Gò Cao 1, xã Hóa Thượng, huyện Đồng Hỷ.

Gia hạn thời gian đăng ký thực hiện dự án Khu đô thị số 12

23-04-2022

Ngày 21/04/2022, UBND tỉnh đã ban hành Quyết định số 841/QĐ-UBND về việc gia hạn thời gian đăng ký thực hiện dự án Khu đô thị số 12

Gia hạn thời gian đăng ký thực hiện dự án Khu đô thị Xanh Phổ Yên

23-04-2022

Ngày 21/04/2022, UBND tỉnh đã ban hành Quyết định số 842/QĐ-UBND về việc gia hạn thời gian đăng ký thực hiện dự án Khu đô thị Xanh Phổ Yên

Gia hạn thời gian đăng ký thực hiện dự án Khu đô thị Hòa Bình (Khu đô thị nhà phố Việt cũ)

23-04-2022

Ngày 21/04/2022, UBND tỉnh đã ban hành Quyết định số 843/QĐ-UBND về việc gia hạn thời gian đăng ký thực hiện dự án Khu đô thị Hòa Bình (Khu đô thị nhà phố Việt cũ).

Mời quan tâm Dự án Điểm dân cư phía Tây Bắc, xã Kha Sơn

23-04-2022

Ngày 20/4/2022, Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Thái Nguyên đã ban hành Thông báo số 1048/TB-SKHĐT mời quan tâm Dự án Điểm dân cư phía Tây Bắc, xã Kha Sơn.

Danh sách nhà đầu tư đáp ứng yêu cầu sơ bộ về năng lực, kinh nghiệm để thực hiện Dự án: Khu đô thị số 4, thị trấn Hương Sơn, huyện Phú Bình

21-04-2022

Ngày 18/04/2022, Sở Kế hoạch và Đầu tư đã ban hành Thông báo số 1013/TB-SKHĐT danh sách nhà đầu tư đáp ứng yêu cầu sơ bộ về năng lực, kinh nghiệm để thực hiện Dự án: Khu đô thị số 4, thị trấn Hương Sơn, huyện Phú Bình.

Thông báo Kết luận của Chủ tịch UBND tỉnh Trịnh Việt Hùng tại cuộc họp giao ban ngày 14/4/2022

20-04-2022

Ngày 15/4/2022, UBND tỉnh ban hành Thông báo số 45/TB-UBND Thông báo Kết luận của Chủ tịch UBND tỉnh Trịnh Việt Hùng tại cuộc họp giao ban ngày 14/4/2022.

Hướng dẫn triển khai ký xác nhận “Hộ chiếu vắc xin”

20-04-2022

Ngày 15/4/2022, Sở Y tế ban hành Hướng dẫn số 1456/SYT-NVY về việc Hướng dẫn triển khai ký xác nhận “Hộ chiếu vắc xin”.

Mời quan tâm Dự án Khu dân cư mới Hồ Thổ Hồng

19-04-2022

Ngày 14/4/2022, Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Thái Nguyên đã ban hành Thông báo số 990/TB-SKHĐT mời quan tâm Dự án Khu dân cư mới Hồ Thổ Hồng.

Gia hạn thời gian đăng ký thực hiện Dự án Điểm dân cư trung tâm xã Tân Đức

18-04-2022

Ngày 08/04/2022, UBND tỉnh đã ban hành Quyết định số 743/QĐ-UBND về việc gia hạn thời gian đăng ký thực hiện Dự án Điểm dân cư trung tâm xã Tân Đức.

Mời quan tâm Dự án Khu dân cư xóm Ấp Thái

08-04-2022

Ngày 07/4/2022, Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Thái Nguyên đã ban hành Thông báo số 917/TB-SKH&ĐT mời quan tâm Dự án Khu dân cư xóm Ấp Thái.

Thư mời quan tâm tham gia nhà thầu cho thuê máy xét nghiệm

08-04-2022

Ngày 07/04/2022, Bệnh viện Trung ương Thái Nguyên đã ban hành Thư mời quan tâm tham gia nhà thầu cho thuê máy xét nghiệm.

Chương trình hành động thực hiện Nghị quyết số 134/NQ-CP ngày 25/9/2020 của Chính phủ ban hành Chương trình hành động thực hiện Kết luận số 70-KL/TW ngày 09/3/2020 của Bộ Chính trị về tiếp tục thực hiện Nghị quyết Trung ương 5 Khóa IX về tiếp tục đổi mới, phát triển và nâng cao hiệu quả kinh tế tập thể.

08-04-2022

Ngày 05/04/2022, UBND tỉnh đã ban hành Chương trình hành động số 1/Ctr-UBND về việc thực hiện Nghị quyết số 134/NQ-CP ngày 25/9/2020 của Chính phủ ban hành Chương trình hành động thực hiện Kết luận số 70-KL/TW ngày 09/3/2020 của Bộ Chính trị về tiếp tục thực hiện Nghị quyết Trung ương 5 Khóa IX về tiếp tục đổi mới, phát triển và nâng cao hiệu quả kinh tế tập thể.

Mời quan tâm Dự án Khu đô thị số 2 thuộc đô thị mới Điềm Thụy, huyện Phú Bình

08-04-2022

Ngày 28/03/2022, Sở Kế hoạch và Đầu tư đã ban hành Thông báo số 821/TB-SKHĐT mời quan tâm Dự án Khu đô thị số 2 thuộc đô thị mới Điềm Thụy, huyện Phú Bình.

Thực hiện quy định về quản lý xuất, nhập cảnh trong tình hình mới

08-04-2022

Ngày 01/04/2022, UBND tỉnh đã ban hành Công văn số 1270/UBND-KGVX về việc thực hiện quy định về quản lý xuất, nhập cảnh trong tình hình mới.