Truy cập nội dung luôn

Công bố danh sách xã, phường, thị trấn đạt chuẩn tiếp cận pháp luật và danh sách xã, phường, thị trấn chưa đạt chuẩn tiếp cận pháp luật năm 2021 trên địa bàn tỉnh Thái Nguyên.

03-03-2022

Ngày 28/02/2022, UBND tỉnh đã ban hành Thông báo số 21/TB-UBND về việc công bố danh sách xã, phường, thị trấn đạt chuẩn tiếp cận pháp luật và danh sách xã, phường, thị trấn chưa đạt chuẩn tiếp cận pháp luật năm 2021 trên địa bàn tỉnh Thái Nguyên

Mời quan tâm Dự án Khu đô thị Hòa Bình (Khu đô thị Nhà phố Việt cũ)

26-02-2022

Ngày 22/02/2022, Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Thái Nguyên đã ban hành Thông báo số 444/TB-SKHĐT mời quan tâm Dự án Khu đô thị Hòa Bình (Khu đô thị Nhà phố Việt cũ).

Thực hiện nhiệm vụ Phổ biến, giáo dục pháp luật

26-02-2022

Ngày 24/02/2022, Hội đồng phối hợp phổ biến, giáo dục pháp luật đã ban hành Công văn số 186/STP-PB-TDTHPL triển khai thực hiện nhiệm vụ Phổ biến, giáo dục pháp luật.

Danh sách nhà đầu tư đáp ứng yêu cầu sơ bộ về năng lực, kinh nghiệm để thực hiện dự án: Điểm dân cư nông thôn xã Khôi Kỳ tại huyện Đại Từ, tỉnh Thái Nguyên.

26-02-2022

Ngày 24/02/2022, Sở Kế hoạch và Đầu tư đã ban hành Thông báo số 474/TB-SKHĐT về việc thông báo danh sách nhà đầu tư đáp ứng yêu cầu sơ bộ về năng lực, kinh nghiệm để thực hiện dự án: Điểm dân cư nông thôn xã Khôi Kỳ tại huyện Đại Từ, tỉnh Thái Nguyên.

Đăng ký, cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất cho người dân tự xây nhà ở thuộc dự án Khu dân cư Sân vận động trung tâm huyện Đại Từ.

25-02-2022

Ngày 24/02/2022, Sở Tài nguyên và Môi trường đã ban hành Thông báo số 130/TB-STNMT về việc đăng ký, cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất cho người dân tự xây nhà ở thuộc dự án Khu dân cư Sân vận động trung tâm huyện Đại Từ do Liên danh Công ty Cổ phần đầu tư xây dựng Nalico và Công ty Cổ phần Đầu tư Hùng Thắng làm chủ đầu tư, tại thị trấn Hùng Sơn, huyện Đại Từ (đợt 2).

Gia hạn Giấy phép hoạt động cho thuê lại lao động

25-02-2022

Ngày 25/02/2022, UBND tỉnh đã ban hành Thông báo số 20/TB-UBND về việc gia hạn Giấy phép hoạt động cho thuê lại lao động đối với Công ty cổ phần Lisu Việt Nam, địa chỉ trụ sở tại: Xóm Giếng, xã Hồng Tiến, Thị xã Phổ Yên, tỉnh Thái Nguyên.

Mời quan tâm Dự án án Khu đô thị số 12

22-02-2022

Ngày 17/02/2022, Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Thái Nguyên đã ban hành Thông báo số 399/TB-SKHĐT mời quan tâm Dự án Khu đô thị số 12.

Mời quan tâm Dự án Điểm dân cư Trung tâm xã Tân Đức

21-02-2022

Ngày 17/02/2022, Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Thái Nguyên đã ban hành Thông báo số 402TB-SKH&ĐT mời quan tâm Dự án Điểm dân cư Trung tâm xã Tân Đức.

Gia hạn thời gian đăng ký thực hiện dự án Khu đô thị và dịch vụ tiện ích Sông Công 2 (Khu B)

21-02-2022

Ngày 18/02/2022, UBND tỉnh đã ban hành Quyết định số 320/QĐ-UBND về việc gia hạn thời gian đăng ký thực hiện dự án Khu đô thị và dịch vụ tiện ích Sông Công 2 (Khu B).

Gia hạn thời gian đăng ký thực hiện Dự án Khu đô thị và dịch vụ tiện ích Sông Công 2 (Khu A)

21-02-2022

Ngày 18/02/2022, UBND tỉnh đã ban hành Quyết định số 321/QĐ-UBND về việc gia hạn thời gian đăng ký thực hiện dự án Khu đô thị và dịch vụ tiện ích Sông Công 2 (Khu A).

Danh sách nhà đầu tư đáp ứng yêu cầu sơ bộ về năng lực, kinh nghiệm để thực hiện Dự án: Khu dân cư nông thôn mới Tân Thái tại huyện Đại Từ, tỉnh Thái Nguyên.

18-02-2022

Ngày 18/02/2022, Sở Kế hoạch và Đầu tư đã ban hành Thông báo số 414/TB-SKHĐT về Danh sách nhà đầu tư đáp ứng yêu cầu sơ bộ về năng lực, kinh nghiệm để thực hiện Dự án: Khu dân cư nông thôn mới Tân Thái tại huyện Đại Từ, tỉnh Thái Nguyên

Đăng ký, cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất cho người nhận chuyển nhượng quyền sử dụng đất

18-02-2022

Ngày 17/02/2022, Sở Tài nguyên và Môi trường đã ban hành Thông báo số 102/TB-STNMT về việc đăng ký, cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất cho người nhận chuyển nhượng quyền sử dụng đất tại dự án: Xây dựng đường Bắc Sơn, đường Minh Cầu (đoạn nối đường Bắc Sơn) và khu dân cư số 1 phường Hoàng Văn Thụ, thành phố Thái Nguyên

Đăng ký, cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất cho người nhận chuyển nhượng quyền sử dụng đất tại Dự án khu dân cư số 4 phường Túc Duyên, thành phố Thái Nguyên

16-02-2022

Ngày 14/01/2022, Sở Tài nguyên và Môi trường đã ban hành Thông báo số 56/TB-STNMT về việc đăng ký, cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất cho người nhận chuyển nhượng quyền sử dụng đất tại Dự án khu dân cư số 4 phường Túc Duyên, thành phố Thái Nguyên.

Đăng ký, cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất cho người nhận chuyển nhượng quyền sử dụng đất

16-02-2022

Ngày 14/01/2022, Sở Tài nguyên và Môi trường đã ban hành Thông báo số 57/TB-STNMT về việc đăng ký, cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất cho người nhận chuyển nhượng quyền sử dụng đất tại Dự án: Xây dựng đường Bắc Sơn, đường Minh Cầu (đoạn nối đường Bắc Sơn) và khu dân cư số 1 phường Hoàng Văn Thụ, thành phố Thái Nguyên.

Mời quan tâm Dự án dự án Khu đô thị City Home

15-02-2022

Ngày 15/02/2022, Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Thái Nguyên đã ban hành Thông báo số 369/TB-SKHĐT mời quan tâm Dự án Khu đô thị City Home.

Danh sách Tổ công tác hỗ trợ, điều trị COVID-19 tại cộng đồng

15-02-2022

Ngày 11/02/2022, Sở Y tế đã tổng hợp và công khai danh sách Tổ công tác hỗ trợ, điều trị COVID-19 tại cộng đồng tại các địa phương trong tỉnh.

Khẩn trương thực hiện Kế hoạch số 29/KH-UBND của UBND tỉnh về công tác phòng, chống dịch COVID-19 trong tình hình mới trên địa bàn tỉnh Thái Nguyên năm 2022

15-02-2022

Ngày 11/02/2022, Sở Y tế đã ban hành Công văn số 586/SYT-NVY về việc khẩn trương thực hiện Kế hoạch số 29/KH-UBND của UBND tỉnh về công tác phòng, chống dịch COVID-19 trong tình hình mới trên địa bàn tỉnh Thái Nguyên năm 2022.

Cấp Giấy phép hoạt động cho thuê lại lao động

15-02-2022

Ngày 11/02/2022, UBND tỉnh đã ban hành Thông báo số 16/TB-UBND về việc cấp Giấy phép hoạt động cho thuê lại lao động đối với Công ty TNHH Cung ứng HLM Thái Nguyên, địa chỉ trụ sở chính: Tổ dân phố 5, phường Lương Sơn, thành phố Sông Công, tỉnh Thái Nguyên.

Cấp giấy phép hoạt động cho thuê lại lao động

12-02-2022

Ngày 28/01/2022, UBND tỉnh đã ban hành Thông báo số 12/TB-UBND về việc cấp giấy phép hoạt động cho thuê lại lao động đối với Công ty TNHH Chất lượng kỹ thuật Win Win

Kết luận của Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh Đặng Xuân Trường tại Hội nghị tổng kết công tác phối hợp tiếp công dân, phân loại, xử lý đơn năm 2021, triển khai nhiệm vụ năm 2022

12-02-2022

Ngày 28/01/2022, UBND tỉnh đã ban hành Thông báo số 13/TB-UBND về Kết luận của Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh Đặng Xuân Trường tại Hội nghị Tổng kết công tác phối hợp tiếp công dân, phân loại, xử lý đơn năm 2021, triển khai nhiệm vụ năm 2022