Truy cập nội dung luôn

Đăng ký, cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất cho người nhận chuyển nhượng quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở tại Dự án Khu dân cư Việt Mỹ, tại phường Đồng Quang - thành phố Thái Nguyên

14-11-2021

Ngày 10/11/2021, Sở Tài nguyên và Môi trường đã ban hành Thông báo số 449/TB-STNMT về việc đăng ký, cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất cho người nhận chuyển nhượng quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở tại Dự án Khu dân cư Việt Mỹ, tại phường Đồng Quang - thành phố Thái Nguyên

Đăng ký, cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất cho người nhận chuyển nhượng quyền sử dụng đất tại Dự án khu dân cư số 4 phường Túc Duyên, thành phố Thái Nguyên

11-11-2021

Ngày 09/11/2021, Sở Tài nguyên và Môi trường đã ban hành Thông báo số 447/TB-STNMT về việc đăng ký, cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất cho người nhận chuyển nhượng quyền sử dụng đất tại Dự án khu dân cư số 4 phường Túc Duyên, thành phố Thái Nguyên.

Gia hạn giấy phép hoạt động cho thuê lại lao động

06-11-2021

Ngày 02/11/2021, UBND tỉnh đã ban hành Thông báo số 149/TB-UBND thông báo về việc gia hạn giấy phép hoạt động cho thuê lại lao động đối với Công ty TNHH HDV Thái Nguyên.

Kết quả lựa chọn đơn vị cung cấp dịch vụ tư vấn thực hiện bán đấu giá cổ phần của Nhà nước đầu tư tại Công ty cổ phần Vật tư NN Thái nguyên.

06-11-2021

Ngày 29/10/2021, Công ty cổ phần Vật Nông nghiệp Thái Nguyên đã ban Báo cáo số 595/BC-VTNN về kết quả lựa chọn đơn vị cung cấp dịch vụ tư vấn thực hiện bán đấu giá cổ phần của Nhà nước đầu tư tại Công ty cổ phần Vật tư NN Thái nguyên.

Thông báo khẩn của UBND thành phố Sông Công tìm người liên quan đến trường hợp F0 và F1

05-11-2021

UBND TP Sông Công thông báo tìm người liên quan đến trường hợp F0 là chị Đ.T.H.A, sinh ngày 31/01/1999, địa chỉ thường trú: Tổ dân phố 1, phường Phố Cò, TP Sông Công và các trường hợp liên quan đến anh L.M.T (là F1), sinh năm 1985, địa chỉ: TDP Bến Vượng, phường Thắng Lợi, TP Sông Công, là lái xe taxi biển số xe 20A - 45938.

THÔNG BÁO KHẨN SỐ 10

04-11-2021

Tìm người liên quan các trường hợp nhiễm COVID-19 được ghi nhận tại Thành phố Thái Nguyên và Thành phố Sông Công

THÔNG BÁO KHẨN SỐ 9:

03-11-2021

Tìm người liên quan 04 trường hợp COVID-19 tại huyện Võ Nhai; thị xã Phổ Yên và thành phố Thái Nguyên có mã số BN939508; BN939517; BN939624; BN939625

Tòa án nhân dân huyện Phú Bình thông báo tìm kiếm người bị yêu cầu tuyên bố mất tích.

03-11-2021

Ngày 02/11/2021 Tòa án nhân dân huyện Phú Bình đã ban hành Thông báo tìm kiếm người bị yêu cầu tuyên bố mất tích, cụ thể như sau:

Tang cường công tác quản lý trong lĩnh vực tài nguyên và môi trường

01-11-2021

Ngày 27/10/2021, UBND tỉnh ban hành văn bản số 5255/UBND-CNN&XD về việc tăng cường công tác quản lý trong lĩnh vực tài nguyên và môi trường.

Phân công phụ trách các lĩnh vực công tác của Chủ tịch, các Phó Chủ tịch và các Ủy viên UBND tỉnh Thái Nguyên, nhiệm kỳ 2021-2026

21-10-2021

Ngày 12/10/2021, UBND tỉnh đã ban hành Quyết định số 3189/QĐ-UBND về việc phân công phụ trách các lĩnh vực công tác của Chủ tịch, các Phó Chủ tịch và các Ủy viên UBND tỉnh Thái Nguyên, nhiệm kỳ 2021-2026.

Thông báo giới thiệu chức danh chữ ký của PGS TS. Nguyễn Trọng Hiếu, Phó Giám đốc Bệnh viện Trường Đại học Y-Dược

21-10-2021

Ngày 19/10/2021, Bệnh viện Trường Đại học Y Dược đã ban hành Thông báo số 177/TB-BV giới thiệu chức danh chữ ký của PGS TS. Nguyễn Trọng Hiếu, Phó Giám đốc Bệnh viện Trường Đại học Y-Dược

Tham gia dự thảo Nghị quyết định mức phân bổ dự toán chi thường xuyên

19-10-2021

Ngày 18/10/2021, Sở Tài chính đã ban hành Công văn số 4226/STC-QLNS về việc xin ý kiến tham gia dự thảo Nghị quyết định mức phân bổ dự toán chi thường xuyên

Mời chào đơn vị tư vấn cung cấp dịch vụ tư vấn thực hiện bán đấu giá cổ phần của Nhà nước đầu tư tại Công ty cổ phần Vật tư nông nghiệp Thái Nguyên do UBND tỉnh Thái Nguyên là đại diện chủ sở hữu

18-10-2021

Ngày 15/10/2021, Công ty cổ phần Vật tư nông nghiệp Thái Nguyên đã ban hành Thông báo số 575/TB-VTNN về việc mời chào đơn vị cung cấp dịch vụ tư vấn thực hiện bán đấu giá cổ phần của Nhà nước đầu tư tại Công ty cổ phần Vật tư nông nghiệp Thái Nguyên do UBND tỉnh Thái Nguyên là đại diện chủ sở hữu.

Mời chào đơn vị tư vấn cung cấp dịch vụ thẩm định giá

11-10-2021

Ngày 06/10/2021, Công ty cổ phần Vật tư nông nghiệp Thái Nguyên đã ban hành Thông báo số 562/TB-VTNN về việc mời chào đơn vị tư vấn cung cấp dịch vụ thẩm định giá.

Thông báo đăng ký, cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất cho người mua nhà ở gắn liền với quyền sử dụng đất tại dự án khu dân cư số 9 phường Gia Sàng- TP Thái Nguyên.

04-10-2021

Ngày 30/9/2021, Sở Tài nguyên và Môi trường đã ban hành Thông báo số 373/TB-STNMT về việc đăng ký, cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất cho người mua nhà ở gắn liền với quyền sử dụng đất tại dự án khu dân cư số 9 phường Gia Sàng, TP Thái Nguyên.

Thông tin về cuốn sách mạo danh Lãnh đạo Bộ Tư pháp

22-09-2021

Ngày 20/9/2021, UBND tỉnh Thái Nguyên ban hành Công văn số 4491/UBND-NC V/v thông tin về cuốn sách mạo danh Lãnh đạo Bộ Tư pháp

Sở Kế hoạch và Đầu tư công khai địa chỉ đường dây nóng và hộp thư điện tử tiếp nhận thông tin

01-09-2021

Ngày 26/08/2021, Sở Kế hoạch và Đầu tư đã ban hành Thông báo số 2653/TB-SKHĐT công khai địa chỉ đường dây nóng và hộp thư điện tử tiếp nhận thông tin phản ánh kiến nghị, tố cáo về hành vi nhũng nhiễu, gây phiền hà đối với người dân, doanh nghiệp của cán bộ, công chức, viên chức, người lao động thuộc Sở Kế hoạch và Đầu tư trong giải quyết công việc.

Sở Tư pháp công khai số điện thoại đường dây nóng và địa chỉ hộp thư điện tử tiếp nhận thông tin

01-09-2021

Ngày 30/08/2021, Sở Tư pháp đã ban hành Thông báo số 1116/TB-STP công khai số điện thoại đường dây nóng và địa chỉ hộp thư điện tử Sở Tư pháp.

Công khai số điện thoại đường dây nóng và địa chỉ hộp thư điện tử của Sở Nội vụ tỉnh Thái Nguyên

27-08-2021

Ngày 24/08/2021, Sở Nội vụ đã ban hành Thông báo số 77/TB-SNV công khai số điện thoại đường dây nóng và địa chỉ hộp thư điện tử của Sở Nội vụ tỉnh Thái Nguyên