Truy cập nội dung luôn

Kế hoạch Khảo sát, đo lường sự hài lòng của người dân đối với dịch vụ Y tế công tỉnh Thái Nguyên năm 2022

Ngày 28/04/2022, UBND tỉnh ban hành Kế hoạch số 76/KH-UBND Kế hoạch Khảo sát, đo lường sự hài lòng của người dân đối với dịch vụ Y tế công tỉnh Thái Nguyên năm 2022.
Xem chi tiết Kế hoạch số 76/KH-UBND tại đây

thainguyen.gov.vn