Truy cập nội dung luôn

Kế hoạch Tăng cường công tác phòng, chống tội phạm, vi phạm pháp luật về vũ khí, vật liệu nổ, công cụ hỗ trợ

Ngày 18/4/2022, Ban chỉ đạo 138 tỉnh ban hành Kế hoạch số 31/-NC Kế hoạch Tăng cường công tác phòng, chống tội phạm, vi phạm pháp luật về vũ khí, vật liệu nổ, công cụ hỗ trợ.
Xem chi tiết  Kế hoạch số 31/-NC tại đây
Phòng BT - TS
thainguyen.gov.vn