Truy cập nội dung luôn

Kế hoạch thực hiện Chương trình củng cố, phát triển và nâng cao chất lượng dịch vụ kế hoạch hóa gia đình năm 2022

Ngày 30/4/2022, Sở Y tế ban hành Kế hoạch số 1656/KH-SYT thực hiện Chương trình củng cố, phát triển và nâng cao chất lượng dịch vụ kế hoạch hóa gia đình năm 2022.
Xem chi tiết Kế hoạch số 1656/KH-SYT tại đây./.
Phòng BT-TS
thainguyen.gov.vn